W ramach obsługi informatycznej proponujemy między innymi:

 

 • Przeglądy techniczne infrastrukury informatycznej (sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia sieciowe).
 • Okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Konsultacje telefoniczne w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Informowanie o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania.
 • Analiza potrzeb i uwag  w zakresie zainstalowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Konfiguracja oprogramowania i sprzętu według życzeń (w zakresie możliwości systemu).
 • Usuwanie usterek spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania.
 • Usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych.
 • Instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania.
 • Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa.
 • Usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonego sprzętu.
 • Naprawy sprzętu komputerowego.
 • Dostawa i instalacja materiałów eksploatacyjnych.
 • Rozbudowa infrastruktury sieciowej.
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych.
 • Konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych.
 • Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu.
 • Zdalna administracja sprzętem komputerowym i urzadzeniami sieciowymi.
 • Wypożyczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy, w miarę posiadanych możliwości.
 • Sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerową.

Jak działamy?

Wszelkie problemy zgłaszane są rozwiązywane w możliwie najkrótszym czasie według następującej procedury:

 1. próba usunięcia problemu poprzez dostęp zdalny
 2. w przypadku braku możliwości zdalnej interwencji - wizyta u klienta

 

Ponadto w ramach umowy serwisowej, realizujemy stałe wizyty serwisowe w siedzibie klienta, w celu rozwiązywania bieżących problemów, zbierania uwag o pracy systemu informatcznego oraz potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Zdalnie monitorujemy pracę systemu informatycznego klienta. Oferujemy współpracę zarówno na zasadzie stałych zryczałtowanych umów serwisowych, jaki i doraźnej pomocy w nagłych sytuacjach awaryjnych.

Oferujemy atrakcyjną cenę usług przy wysokiej jakości ich wykonania.