DNS – Struktura rekordu SOA (Start Of Authority)

DNS - Struktura rekordu SOA (Start Of Authority)

$TTL 86400
$ORIGIN example.pl.
;;Rekord SOA
@    IN   SOA   primarydns.example.pl. root.example.pl. (
 	2010081601 	 	;; serial
 	1800 	 	;; refresh
 	600 	 	;; retry
 	1209600 	 	;; expire
 	86400 	 	;; TTL

)

  $TTL 86400 - czas ważności rekordów w domenie wyrażony w sekundach; 86400 s. to jedna doba
  $ORIGIN example.net. - nazwa opisywanej domeny
  @ IN SOA primarydns.example.pl. root.example.pl. - Rekord typu SOA. Określa, kto zarządza domeną ( root@example.pl), adres serwera primary DNS (primarydns.example.pl.). W adresie root@example.pl zamiast znaku @ używana jest kropka.

Struktura rekord SOA (zawarta jest ona pomiędzy znakami ( )):

  2010081601 ;; Numer seryjny (serial). Powinien on być zwiększany wraz z każdą modyfikacją strefy. Zalecana konwencja to YYYYMMDDnn czyli rok, miesiąc, dzień oraz numer modyfikacji w danym dniu.
  1800 ;; refresh - Definiuje jak często serwery slave mają sprawdzać czy dane o domenie nie zmieniły się na masterze.
  Według RFC 1035 wartość ta powinna się zawierać pomiędzy 1200 a 43200 (czyli od dwudziestu minut do dwunastu godzin).
  600 ;; retry - Czas po jakim secondary ma ponowić próbę kontaktu z masterem, gdy taka się nie powiedzie. Zalecana wartość pomiędzy 120 a 7200 sekund.
  1209600 ;; expire - Ta wartość określa czas po jakim dane domeny mają zostać uznane za nieaktualne gdy serwer secondary nie będzie mógł się skontaktować z primary.
  Zalecana wartość zawiera się pomiędzy 1209600 a 2419200 sekund, czyli od dwóch do czterech tygodni.
  86400 ;; TTL - Time To Live. Określa ile czasu informacja o danym rekordzie ma być ważna. Jest to okres przez jaki informacja o naszej domenie będzie przechowywana przez serwer DNS, który ją pobrał. Zalecana wartość zawiera się między 86400 a 432000 sekund, czyli przez okres od jednego do pięciu dni.

 

)