Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] base64 - base64 encode/decode data and print to standard output
23 | 02 | 2020
base64 - base64 encode/decode data and print to standard output
(1) Polecenia Standardowe [man 1]

BASE64

Section: User Commands (1)
Updated: November 2010
Index Return to Main Contents


NAME

base64 - base64 encode/decode data and print to standard output

SYNOPSIS

base64 [OPTION]... [FILE]

DESCRIPTION

Base64 encode or decode FILE, or standard input, to standard output.

-d, --decode
decode data
-i, --ignore-garbage
when decoding, ignore non-alphabet characters
-w, --wrap=COLS
wrap encoded lines after COLS character (default 76). Use 0 to disable line wrapping
--help
display this help and exit
--version
output version information and exit

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

The data are encoded as described for the base64 alphabet in RFC 3548. When decoding, the input may contain newlines in addition to the bytes of the formal base64 alphabet. Use --ignore-garbage to attempt to recover from any other non-alphabet bytes in the encoded stream.

AUTHOR

Written by Simon Josefsson.

REPORTING BUGS

Report base64 bugs to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
Report base64 translation bugs to <http://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT

Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.A HREF="http://localhostindex.html"
This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO

The full documentation for base64 is maintained as a Texinfo manual. If the info and base64 programs are properly installed at your site, the command

info coreutils aqbase64 invocationaq

should give you access to the complete manual.

 


Index

NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
AUTHOR
REPORTING BUGS
COPYRIGHT
SEE ALSO

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.