Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS
23 | 02 | 2020
mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

mpartition

Section: User Commands (1)
Updated: 20 lipca 1999
Index Return to Main Contents


NAZWA

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

SKŁADNIA

mpartition -p napęd
mpartition -r napęd
mpartition -I [-B bootSector] napęd
mpartition -a napęd
mpartition -d napęd
mpartition -c [-s sektory] [-h głowice] [-t cylindry] [-v] [-T typ] [-b początek] [-l długość] [-f]

OPIS

Polecenie mpartition tworzy system plików MS-DOS jako partycję. Przeznaczone jest do wykorzystania w systemach innych niż Linux, tj. w systemach, gdzie brak jest polecenia fdisk i łatwego dostępu do urządzeń SCSI. Polecenie to działa tylko na napędach, dla których ustawiono zmienną partycji.

OPCJE

mpartition obsługuje następujące operacje:

-p
Wyświetla linię poleceń do odtworzenia partycji napędu. Jeżeli dla napędu nie zdefiniowano partycji lub wykryto błędy logiczne, to nie pojawi się żaden wynik. Przy włączonej opcji wyświetlania szczegółów (-v) wyświetla bieżącą tablicę partycji.
-r
Usuwa partycję opisaną przez napęd.
-I
Inicjalizuje tablicę partycji i usuwa wszystkie partycje.
-c
Tworzy partycję opisaną przez napęd.
-a
"Aktywuje" partycję, tj. czyni ją partycją startową (bootable). Równocześnie może istnieć tylko jedna partycja startowa.
-d
"Deaktywuje" partycję, tj. zdejmuje znacznik aktywności ustawiony przez -a. Partycja przestaje być partycją startową.

Jeżeli nie podano żadnej operacji, to wyświetlane są bieżące ustawienia.

Przy tworzeniu partycji dostępne są następujące opcje:

-s sektory
Liczba sektorów na ścieżkę partycji (jest to również liczba sektorów na ścieżkę dla całego napędu).
-h głowice
Liczba głowic partycji (jest to również liczba głowic dla całego napędu). Domyślnie informacja o geometrii (liczba sektorów i głowic) wyliczana jest z sąsiednich pozycji tablicy partycji lub odgadywana na podstawie rozmiaru.
-t cylindry
Liczba cylindrów partycji (nie jest to liczba cylindrów całego napędu).
-b początek
Początkowy offset partycji, wyrażony w sektorach. Jeśli nie podano początku mpartition rozpoczyna partycję od początku dysku (dla partycji numer 1) lub bezpośrednio za końcem poprzedniej partycji.
-l długość
Rozmiar (długość) partycji, wyrażona w sektorach. Jeśli nie podano końca, to mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby sektorów, głowic i cylindrów. Jeśli również ich nie podano, nadaje partycji największy możliwy rozmiar, uwzględniając rozmiar dysku i początek następnej partycji.
-T typ
[dodane przez tłumacza na podstawie pobieżnego przeglądu kodu źródłowego: Typ partycji.
Na przykład:
1 FAT 12-bitowy,
4 FAT 16-bitowy partycja mniejsza niż 32MB,
6 FAT 16-bitowy >=32MB,
b Win95 FAT32.
f Win95 Extended (LBA)
Opcja ta może być przydatna do "ręcznego" tworzenia partycji rozszerzonych.]

Dla wszystkich operacji modyfikujących tablicę partycji dostępne są opcje:

-f
Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition wykonuje pewne sprawdzenia spójności logicznej, jak kontrola nakładania się i prawidłowego wyrównywania partycji. Jeśli któreś z nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest zmieniana. -f pozwala na obejście tych zabezpieczeń.

Poniższe opcje dostępne są przy wszystkich operacjach:

-v
W połączeniu z -p wyświetla informację o aktualnej tablicy partycji (bez zmian); albo po zmianach.
-vv
Podanie podwojonej flagi włączenia szczegółów powoduje, że mpartition będzie wyświetlać szesnastkowo (hexdump) tablicę partycji przy odczycie i zapisie na urządzenie.

Opcja dostępna przy inicjalizacji tablicy partycji:

-B bootSector
Czyta wzorcowy główny rekord startowy (master boot record) z pliku bootSector.

UWAGI

Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
UWAGI

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.