Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] csplit - podziel plik na części według linii kontekstowych
23 | 02 | 2020
csplit - podziel plik na części według linii kontekstowych
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

CSPLIT

Section: Narzędzia tekstowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents


NAZWA

csplit - podziel plik na części według linii kontekstowych

SKŁADNIA

csplit
[-sqkz] [-f przedrostek] [-b przyrostek] [-n cyfry]
[--prefix=przedrostek] [--suffix-format=przyrostek]
[--digits=cyfry] [--quiet] [--silent]
[--keep-files] [--elide-empty-files] [--help]
[--version] plik wzorzec...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:

pinfo csplit

lub

info csplit.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie csplit w wersji GNU.

csplit tworzy zero lub więcej plików wyjściowych zawierających sekcje danego pliku, wejściowego lub standardowego wejścia jeśli podano nazwę '-'. Domyślnie csplit wypisuje liczbę bajtów zapisanych do każdego pliku wyjściowego po jego utworzeniu.

Zawartość plików wyjściowych ustalana jest wedle argumentów wzorzec Jeśli argument wzorca odnosi się do nieistniejącej w pliku wejściowym linii, jak wtedy gdy żadna z pozostałych linii nie pokrywa się z podanym wyrażeniem regularnym, następuje błąd. Po dopasowaniu wszystkich podanych wzorców pozostała część wejścia kopiowana jest do jeszcze jednego, ostatniego pliku wyjściowego. Typy argumentów wzorca to:

linia

Tworzy plik wyjściowy zawierający bieżącą linię aż do (ale nie włącznie z) linii o numerze linia (dodatnia liczba całkowita) pliku wejściowego. Jeśli następuje po nim ilość powtórzeń, tworzy także pliki wyjściowe zawierające następne linia linii pliku wejściowego, po jednym dla każdego powtórzenia.
/regexp/[offset]

Tworzy plik wyjściowy zawierający bieżącą linię aż do (ale nie włącznie z) następnej linii, która zawiera coś pasującego do regexp. Opcjonalny offset to `+' albo `-', po którym następuje liczba naturalna. Jeśli został podany, do pliku wyjściowego wstawiane jest wejście aż do pasującej linii plus lub minus offset, a kolejna linia zaczyna następną sekcję wejścia.
%regexp%[offset]

Jak w poprzednim typie, z wyjątkiem tego, że nie tworzy pliku wyjściowego, wskutek czego owa sekcja pliku wejściowego jest faktycznie ignorowana.
{ilość-powtórzeń}

Powtarza poprzedni wzorzec zadaną liczbę razy (dodatnia liczba całkowita). W miejsce ilości powtórzeń można podać gwiazdkę -- w tym przypadku poprzedzający wzór jest powtarzany tyle razy, ile to potrzebne, aż do wyczerpania wejścia.

Nazwy plików wyjściowych składają się z przedrostka (prefiksu), po którym następuje przyrostek (sufix). Domyślnie przyrostek jest jedynie liniowo rosnącą sekwencją dziesiętnych liczb dwucyfrowych, począwszy od 00 aż do 99. Jednak tę wartość domyślną można zmienić albo opcją --digits albo opcją --suffix-format (patrz niżej). W każdym przypadku, połączenie plików wyjściowych posortowanych według nazwy pliku daje oryginalny plik wejściowy, w poprawnej kolejności. Domyślny przedrostek nazwy pliku wyjściowego to 'xx'.

Domyślnie, jeśli csplit napotka błąd lub otrzyma sygnał zawieszania, przerwania, wyjścia lub zakończenia, to przed zakończeniem pracy usuwa wszystkie pliki wyjściowe, które jak dotąd stworzył.

OPCJE

-f, --prefix=przedrostek
Używa przedrostka jako łańcucha będącego przedrostkiem nazwy pliku wyjściowego.
-b, --suffix-format=przyrostek
Używa przyrostka jako łańcucha będącego przyrostkiem nazwy pliku wyjściowego. Gdy podaje się tę opcję, łańcuch przyrostka musi obejmować dokładnie jedną specyfikację stylu konwersji printf(3) (taką jak %d), mogącą zawierać flagi określające format, szerokość pola, specyfikatory precyzji lub wszystkie te rodzaje modyfikatorów. Specyfikacja konwersji musi być odpowiednia dla zamiany argumentu będącego binarną liczbą całkowitą na formę czytelną. Wobec tego dozwolone są tylko specyfikatory formatu `d', 'i', `u', `o', `x' oraz `X'. Cały łańcuch przyrostka podawany jest (razem z bieżącym numerem pliku wyjściowego) do sprintf(3), by stworzyć przyrostki nazwy pliku dla każdego kolejnego pliku wyjściowego. Zauważ, że gdy używa się tej opcji, opcja --digits jest ignorowana.
-n, --digits=cyfry
Używa nazw plików wyjściowych zawierających numery o długości cyfry cyfr zamiast domyślnie dwucyfrowych.
-k, --keep-files
Nie usuwa plików wyjściowych przy napotkaniu błędów.
-z, --elide-empty-files
Wyłącza tworzenie plików o długości zerowej. (W przypadkach gdy ograniczniki sekcji pliku wejściowego mają zaznaczać pierwsze linie każdej z sekcji, pierwszy plik wyjściowy będzie miał przeważnie długość zero, chyba że użyjesz tej opcji.) Zauważ, że numery plików wyjściowych zawsze biegną po kolei, poczynając od 0, nawet w przypadkach kiedy wyłączono sekcje wyjścia o długości zerowej z powodu użycia tej opcji.
-s, -q, --silent, --quiet
Nie wypisuje obliczanych wielkości plików wyjściowych.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >.

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

head(1), tail(1), split(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html, using the manual pages.

Poprawiony: czwartek, 05 maja 2011 11:32
 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.