Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] configure - przygotuj kod źródłowy do kompilacji
24 | 02 | 2020
configure - przygotuj kod źródłowy do kompilacji
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

configure

Section: Cygnus Support (1)
Updated: 29 marca 1996
Index Return to Main Contents


NAZWA

configure - przygotuj kod źródłowy do kompilacji

SKŁADNIA

configure MASZYNA [--target=CEL] [--srcdir=KATALOG] [--rm] [--site=SYSTEM] [--prefix=KATALOG]
[--exec_prefix=KATALOG] [--program_prefix=KATALOG]
[--tmpdir=KATALOG] [--with-PAKIET[=YES/NO]]
[--without-PAKIET] [--enable-MOŻLIWOŚĆ[=YES/NO]]
[--disable-MOŻLIWOŚĆ]
[--norecursion] [--nfp] [-s] [-v] [-V | --version] [--help]

OPIS

configure jest programem używanym do przygotowania kodu źródłowego do kompilacji. Przygotowanie polega na stworzeniu plików 'Makefile' oraz .gdbinit, dowiązań symbolicznych, przejrzeniu podkatalogów oraz kilku dodatkowych operacjach na plikach źródłowych.

OPCJE

configure rozpoznaje następujące opcje:

 

--target=CEL
Żąda przygotowania plików dla maszyny określonej parametrem CEL. Jeżeli maszyna docelowa nie jest określona wprost, zakłada się, że jest nią komputer, na którym uruchomiony został program

 

--srcdir=KATALOG
Informuje program, że pliki źródłowe znajdują się w katalogu KATALOG. Pliki obiektowe są zawsze tworzone w bieżącym katalogu, `.'.

 

--rm
Powoduje usunięcie definicji konfiguracji, zamiast tworzenia nowej.

 

--site=SYSTEM
Żąda wykorzystania w plikach 'Makefile' fragmentów charakterystycznych dla systemu (site) SYSTEM.

 

--prefix=KATALOG
Pliki instalacyjne zostaną zainstalowane w katalogu KATALOG. Domyślną wartością jest "/usr/local".

 

--exec_prefix=KATALOG
Głównym katalogiem dla plików zależnych od konkretnego komputera będzie KATALOG. Domyślną wartością jest katalog podany w opcji prefix.

 

--program_prefix=KATALOG
Programy o nazwach często spotykanych w sytemach typu Unix (np. make) zostaną zainstalowane w katalogu KATALOG. Dotyczy to również programów używanych do kompilacji kodu dla komputerów o innej architekturze.

 

--tmpdir=KATALOG
Pliki tymczasowe będą tworzone w katalogu KATALOG.

 

--with-PAKIET[=YES/NO]
Ustawia flagę na okres kompilacji informującą, czy dany PAKIET istnieje, czy nie. Jeżeli nie podano parametru =YES/NO domyślną wartością jest YES. Opcja --without-PAKIET jest równoważna z --with-PAKIET=no.

 

--enable-MOŻLIWOŚĆ[=YES/NO]
Ustawia flagę na okres kompilacji informującą, czy MOŻLIWOŚĆ (cecha) powinna być dołączona, czy nie. Jeżeli nie podano parametru =YES/NO domyślną wartością jest YES. Opcja --disable-MOŻLIWOŚĆ jest równoważna z --enable-MOŻLIWOŚĆ=no.

 

--norecursion
Proces konfiguracji obejmie tylko bieżący katalog. Bez tej opcji program configure rekurencyjnie przegląda katalogi poniżej bieżącego.

 

-nfp
Ta opcja informuje program configure, że żaden z podanych komputerów nie posiada jednostki zmiennoprzecinkowej.

 

-s
Opcja używana wewnętrznie przez configure, która wstrzymuje wyświetlanie wiadomości podczas rekurencyjnego przeglądania katalogów. Komunikaty te można włączyć opcją -v

 

-v
Wyświetlanie informacji. Dla każdego skonfigurowanego katalogu wyświetlana jest informacja o statusie. Bez tej opcji informacja o statusie jest wyświetlana tylko dla bieżącego katalogu.

 

--version
-V Wyświetla numer wersji programu configure.

 

-help
Wyświetla krótki opis użycia programu.

 

 

PLIKI

configure.in indywidualne opcje każdego katalogu

Makefile.in szablon pliku Makefile

config.sub dla analizy nazw konfiguracji

config.guess dla odgadnięcia nazwy serwera, jeżeli nie została podana

config.status ponownie przetwarza bieżący katalog (nie rekurencyjnie)

PLIKI

a.out przestrzeń identyfikatorów i segmentu kodu.

gmon.outwykres dynamicznych wywołań i ich prędkości.

gmon.sum podsumowanie powyższego.

ZOBACZ TAKŻE

Opis configure w info.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
PLIKI
PLIKI
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.