Home Dokumentacje Aktualizowanie Gentoo
27 | 01 | 2020
Aktualizowanie Gentoo
Wpisany przez Gregorio Guidi   

Aktualizowanie Gentoo

Spis treści:

1. Gentoo i aktualizacje

Filozofia

W świecie Gentoo słowo aktualizacja ma nieco inne znaczenie od spotykanego w pozostałych dystrybucjach Linuksa. Nie ma tutaj typowego procesu aktualizacji, gdzie najpierw oczekuje się na nowe wydanie, ściąga z Internetu, nagrywa na płytę, żeby ostatecznie uruchomić instalator i przeprowadzić aktualizację.

Taki proces jest dosyć uciążliwy dla zaawansowanych użytkowników, którzy lubią "życie na ostrzu noża". Z pewnością podobnie myślą również zaawansowani użytkownicy, korzystający z innych dystrybucji, zważywszy popularność narzędzi takich, jak apt lub apt-rpm, które służą do dokonywania częstych i szybkich aktualizacji. Jednak żadna z dystrybucji Linux nie jest tak dopasowana do oczekiwań takich użytkowników, jak Gentoo Linux. Od początku projektowana była ona z myślą o częstych i szybkich aktualizacjach systemu.

W idealnym przypadku po jednorazowej instalacji systemu nie ma potrzeby przejmowania się nowymi jego wydaniami - wystarczy kierować się instrukcjami, zawartymi we Wprowadzeniu do Portage w Podręczniku Gentoo, które wyjaśnią jak regularnie aktualizować system. Jednak czasami zmiany w systemie są na tyle poważne, że wymagana jest ręczne dokonanie niektórych czynności aktualizacyjnych.

Wydania i profile

Często nasuwa się pytanie: Po co publikować nowe wydania systemu, jeżeli można pozwolić użytkownikom samemu go sobie regularnie aktualizować? Otóż jest kilka powodów:

  • Z każdym nowym wydaniem publikowana jest nowa wersja płyty instalacyjnej zawierająca wiele poprawek i nowych możliwości.
  • Nowe wydania przynoszą zaktualizowany zestaw pakietów GRP, aby użytkownicy wybierający prostą drogę instalacji (stage 3 + pakiety binarne) również mieli możliwość posiadania w miarę aktualnej wersji systemu.
  • Dodatkowo nowe wydanie systemu może od czasu do czasu zawierać nowe funkcje, których realizacja nie jest możliwa w poprzednich wersjach.

Jeżeli wydanie oferuje nowe możliwości, które nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami lub zawiera nowy zestaw pakietów systemowych i ustawień, które głęboko ingerują w zachowanie systemu, oznacza to, że wydanie udostępnia nowy profil.

Profil to zestaw plików konfiguracyjnych, zapisanych w podkatalogu w /usr/portage/profiles, który określa domyślne flagi USE, domyślne mapowanie pakietów wirtualnych, architekturę systemu oraz które ebuildy należą do zbioru pakietów systemowych,

Aktualnie używany profil rozpoznawany jest poprzez dowiązanie symboliczne /etc/make.profile, które wskazuje na podkatalog w /usr/portage/profiles, w którym z kolei znajdują się pliki konfiguracyjne profilu. Przykładowo domyślny profil x86 2008.0 znajduje się w katalogu /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2008.0. Pliki znajdujące się w katalogach nadrzędnych również należą do profilu (są dziedziczone przez wszystkie podprofile). Stąd noszą one nazwę profili kaskadowych.

Przestarzałe profile trzymane są wraz z tymi aktualnymi również w /usr/portage/profiles z tym, że są one specjalnie oznaczone jako przestarzałe - w katalogu profilu znajduje się plik pod nazwą deprecated. Plik taki zawiera nazwę nowszego profilu, do którego powinno się uaktualnić system. Portage wykorzystuje tę informację, aby automatycznie poinformować użytkownika o konieczności aktualizacji.

Istnieje szereg powodów, dla których tworzony jest nowy profil, jak np. opublikowanie nowych wersji pakietów systemowych (takich jak baselayout, gcc lub glibc), które nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami, zmiana w zestawie domyślnych flag USE lub w mapowaniu pakietów wirtualnych, albo też zmiana w konfiguracji, wpływająca znacząco na cały system.

2. Podążanie za nowymi wydaniami systemu

Wydania bez nowego profilu

Jeżeli ogłaszane jest wydanie nowej wersji Gentoo, które nie zawiera nowego profilu, to wiadomość tę można spokojnie zignorować, ponieważ nie są konieczne żadne zmiany w konfiguracji profilu.

Wystarczy dokonać aktualizacji wszystkich zainstalowanych pakietów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Podręczniku Gentoo, aby w systemie zainstalowane zostały dokładnie te pakiety, które obecne są w nowym wydaniu systemu.

Wydania zawierające nowy profil

Jeżeli nowe wydanie systemu zawiera nowy profil (np. wydanie 2008.0 dla x86), istnieje możliwość zmiany profilu na nowy.

Oczywiście nikt nikogo nie zmusza do przejścia na nowy profil - można dalej korzystać z dotychczasowego profilu i tylko uaktualniać pakiety zgodnie z opisem w Podręczniku Gentoo.

Jednak zdarza się, że profil po pewnym czasie staje się przestarzały, co oznacza, że twórcy systemu nie planują go już więcej wspierać. W takim przypadku zalecane jest przejście na nowszy profil.

W przypadku przejścia na nowy profil konieczne jest ręczne przeprowadzenie aktualizacji. Ilość czynności do wykonania zależy zwykle od tego, jak poważne zmiany w konfiguracji systemu niesie ze sobą nowy profil.

W najprostszym przypadku wystarczy zmienić dowiązanie symboliczne /etc/make.profile, w najgorszym konieczne może się okazać przekompilowanie całego systemu trzymając kciuki aby potem znowu wstał. Szczegóły dotyczące przejścia na nowy profil są zwykle zawarte w informacjach dodatkowych do wydania (release notes). Pomocne wskazówki można znaleźć także na końcu tego przewodnika.

Wspierane profile

Można wyświetlić listę profili dla naszej architektury oficjalnie wspieranej przez deweloperów Gentoo po wykonaniu emerge eselect i uruchomieniu poniższej komendy:

Listing 2.1: Viewing supported profiles

# eselect profile list

3. Przechodzenie na nowy profil

Podstawowe instrukcje

Ważne: Należy upewnić się, że Portage jest aktualne przed wprowadzaniem wszelkich zmian w profilu.

Najpierw wykonajmy emerge eselect. Narzędzie eselect pozwala obejrzeć oraz wybrać profile w prosty sposób, bez konieczności tworzenia lub usuwania symlinków ręcznie.

Listing 3.1: Wybór profilu przy użyciu eselect

(Wyświetla dostępne profile)
# eselect profile list

(Wybierzmy numer pożądanego profilu z listy)
# eselect profile set <numer>

Ręczna metoda zmiany profilu jest wciąż dostępna. Wystarczy wykonać poniższe polecenia.

Listing 3.2: Ręczna zmiana profilu

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<wybrany profil> /etc/make.profile

Uwaga: Istnieją podprofile typu desktop i server dla większości architektur. Warto przejrzeć te profile dokładnie ponieważ mogą one spełniać nasze wymagania lepiej od stosunkowo minimalistycznych profili domyślnych.

Uwaga: Profil developer został stworzony z myślą o osobach rozwijających Gentoo Linux. Nie jest to profil dla programistów.

Aktualizacja do wersji 2008.0, 2007.0 lub 2006.1

Jeżeli chcemy przestawić się na jeden z tych profili, należy być świadomym tego, że system musi mieć ustawione domyślnie lokale w kodowaniu Unicode. Dokonujemy tego poprzez wpis UNICODE="yes" w pliku /etc/rc.conf. Aby wszystko zadziałało, musimy mieć również utworzone lokale Unicode dla naszego systemu. Należy przeczytać dokument Przewodnik po UTF-8, aby dowiedzieć się więcej o poprawnym tworzeniu lokali.

Alternatywnie, jeżeli nie chcemy ustawiać lokali, powinniśmy do pliku /etc/rc.conf wpisać linijke UNICODE="no". Dodatkowo należy przeinstalować pakiet baselayout (lub poczekać do kolejnej aktualizacji baselayout) z flagą USE unicode. Flagę tę możemy ustawić indywidualnie dla pakietu baselayout lub dla całego systemu poprzez dodanie jej do zmiennej USE w pliku /etc/make.conf.

Listing 3.3: Opcjonalnie: Usuwanie wsparcie Unicode

(Aby usunąć wsparcie Unicode tylko dla baselayout)
# echo "sys-apps/baselayout -unicode" >> /etc/portage/package.use
# emerge -a baselayout

(Aby usunąć wsparcie Unicode dla całego systemu)
# nano -w /etc/make.conf
USE="-unicode"
# emerge -a baselayout

Uwaga: Jeżeli aktualizujemy system do profilu 2007.0 architektury Sparc, to musimy postępować zgodnie z Przewodnikiem aktualizacji GCC, ponieważ gcc-4 jest domyślnym kompilatorem.

Teraz należy zapoznać się z podstawowymi instrukcjami przy aktualizacji profilu.

Uaktualnienie do 2006.0

W celu przełączania na profil 2006.0, należy zmienić dowiązanie /etc/make.profile tak, aby na niego wskazywało. Przed zmianą profilu należy zaktualizować Portage.

Listing 3.4: Przełączanie na profil 2006.0

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<wybrany profil> /etc/make.profile

alpha - użytkownicy jąder 2.4, które nie obsługuje NPTL, powinni skorzystać z profilu default-linux/alpha/no-nptl. Więcej informacji znajduje się w tekście alpha release notes.

ppc - połączenie profili ppc32 i ppc64 postępuje. Profil ppc32 został zmieniony tak, aby zawierał minimalny i dość ogólny zestaw informacji. Znajduje się on w default-linux/ppc/ppc32. Profil tego wydania natomiast został zoptymalizowany pod kątem pracy na komputerach biurkowych. Znajduje się w default-linux/ppc/ppc32/2006.0. Ponadto są osobne podprofile dostępne dla procesorów G3 i G4 oraz G3/Pegasos i G4/Pegasos dla stacji roboczych Pegasos. Należy się upewnić, że przy migracji na 2006.0 wybiera się odpowiedni podprofil.

sparc - aktualizacja do opartego na jądrze 2.4 profilu 2006.0/2.4 wymaga bezpośredniej interwencji użytkownika (usunięcia javy) i wykonania polecenia emerge -e world w związku z aktualizacją gcc.
Aktualizacja do opartego na jądrze 2.6 profilu 2006, który nie jest uważany za stabilny, wymaga dodania wpisów w /etc/portage/package.unmask dla wersji 2.6 gentoo-sources i pełnej ich przebudowy.

Pozostałe architektury - nie ma żadnych poważnych zmian w profilach. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Uaktualnianie do 2005.1

Aby przejść na wybrany profil wystarczy zmienić dowiązanie symboliczne /etc/make.profile tak, aby wskazywało na lokalizację nowego profilu. Przed zmianą profilu należy koniecznie zaktualizować Portage do najnowszej wersji!

Listing 3.5: Przejście na profil 2005.1

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<wybrany profil>
/etc/make.profile

Wszystkie architektury - W tym profilu nie ma żadnych fundamentalnych zmian, nie trzeba zatem dokonywać żadnych dodatkowych poprawek.

ppc - W wydaniu 2005.1 powstały profile specyficzne dla podarchtektur ppc i ppc64. Podczas uaktualnienia należy wybrać odpowiedni z nich.

Przejście na profil 2005.0

Wraz z wprowadzeniem profilu 2005.0, w przypadku kilku architektur zdefiniowane zostały dodatkowe profile. Przed użyciem któregoś z nich należy koniecznie zapoznać się z ich opisami. Dodatkowo większość architektur domyślnie używa jądra z serii 2.6 zamiast 2.4.

W przypadku kilku architektur wymagane są dodatkowe czynności, aby przejść na nowy profil. Poniższa tabela zawiera odnośniki do szczegółowych opisów dla poszczególnych architektur:

Profil Opis Szczegółowe instrukcje
default-linux/alpha/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury Alpha z jądrem 2.6
default-linux/alpha/2005.0/2.4 Profil 2005.0 dla architektury Alpha z jądrem 2.4
default-linux/amd64/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury AMD64 z jądrem 2.6
default-linux/amd64/2005.0/no-multilib Profil 2005.0 dla architektury AMD64 z wyłączoną obsługą multilib
default-linux/arm/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury ARM z jądrem 2.6
default-linux/hppa/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury HPPA z jądrem 2.6
default-linux/hppa/2005.0/2.4 Profil 2005.0 dla architektury HPPA z jądrem 2.4
default-linux/mips/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury MIPS z jądrem 2.6
default-linux/mips/cobalt/2005.0 Profil 2005.0 dla architektury Cobalt MIPS
default-linux/mips/mips64/n32/2005.0 Profil 2005.0 dla architektury n32 MIPS
default-linux/mips/mips64/ip28/2005.0 Profil 2005.0 dla 64-bitowej architektury Indigo2 Impact
default-linux/mips/mips64/2005.0 Profil 2005.0 dla 64-bitowej architektury MIPS
default-linux/ppc/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury PPC z jądrem 2.6
default-linux/ppc64/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury PPC64 z jądrem 2.6
default-linux/s390/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury S390 z jądrem 2.6
default-linux/sparc/sparc32/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla 32-bitowej architektury Sparc z jądrem 2.6
default-linux/sparc/sparc64/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla 64-bitowej architektury Sparc z jądrem 2.6
default-linux/x86/2005.0 Domyślny profil 2005.0 dla architektury x86 z jądrem 2.6
default-linux/x86/2005.0/2.4 Profil 2005.0 dla architektury x86 z jądrem 2.4

Aby przejść na wybrany profil wystarczy zmienić dowiązanie symboliczne /etc/make.profile tak, aby wskazywało na lokalizację nowego profilu. Przed zmianą profilu należy koniecznie zaktualizować portage do najnowszej wersji!

Listing 3.6: Przejście na profil 2005.0

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<wybrany profil>
/etc/make.profile

W przypadku przejścia z jądra z serii 2.4 i na jądro 2.6 należy zapoznać się z Przewodnikiem migracji Gentoo na jądro 2.6.

Przejście na profil 2004.3

Wprowadzenie profilu 2004.3 nie przynosi znaczących modyfikacji w konfiguracji systemu (patrz poniżej). Jednakże twórcy systemu zdecydowali się opublikować ten profil, czyniąc przestarzałymi wiele starszych profili. Miało to na celu przyspieszenie wprowadzania nowego, drzewiastego systemu profili (stacked profiles), które posiadają nowy układ katalogów w /usr/portage/profiles (np. /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2004.3) wpierany przez portage począwszy od wersji 2.0.51.

Aby przejść na profil 2004.3 wystarczy zmodyfikować dowiązanie symboliczne /etc/make.profile tak, aby wskazywało na lokalizację nowego profilu:

Ostrzeżenie: Przed zmianą profilu należy koniecznie zaktualizować portage!!!

Listing 3.7: Zmiana dowiązania symbolicznego /etc/make.profile

W miejsce <arch> wstawiamy nazwę architektury systemu
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/default-linux/<arch>/2004.3 /etc/make.profile

Dla wszystkich architektur - Jak zostało już wspomniane nowy profil nie wnosi większych zmian w konfigurację systemu. Jednakże należy podkreślić, że pakiety sys-apps/slocate i net-misc/dhcpcd nie są już pakietami systemowymi, tak więc wykonanie emerge --depclean po zmianie profilu spowoduje ich usunięcie. Jeżeli są one potrzebne, należy dopisać je do pliku /var/lib/portage/world albo jeszcze raz ręcznie je zainstalować.

ppc - sys-fs/udev stał się domyślnym zarządcą urządzeń zamiast sys-fs/devfs. Zmiana ta jednak ma wpływ na nowe instalacje.

Aktualizacja umożliwiająca korzystanie z profili kaskadowych

Pomimo że ten akapit nie wydaje się zbyt dobrze pasować do całego tekstu, jest on bardzo ważną jego częścią. Każdy profil opisany powyżej tego akapitu wymaga wersji Portage obsługującej profile kaskadowe. Jeśli użytkownik korzysta ze starego profilu lub profilu, który uniemożliwia aktualizację Portage, te wskazówki nie zadziałają.

W celu obejścia tego problemu należy stworzyć tymczasowe dowiązanie symboliczne do przestarzałego profilu, pozwalając tym samym na aktualizację Portage, a następnie przejść do dalszej części tego opisu, aktualizując do najnowszych wersji. Należy zastąpić wpis <arch> nazwą odpowiedniej architektury.

Listing 3.8: Aktualizowanie Portage poprzez przestarzały profil

# rm /etc/make.profile
# cd /etc
# ln -sf ../usr/portage/profiles/obsolete/<arch> make.profile
# emerge -n '>=sys-apps/portage-2.0.51'

Przejście na profil 2004.2

Aby przejść na profil 2004.2 wystarczy zmodyfikować dowiązanie symboliczne /etc/make.profile tak, aby wskazywało na lokalizację nowego profilu:

Ostrzeżenie: Przed zmianą profilu należy koniecznie zaktualizować portage!!!

Listing 3.9: Zmiana dowiązania symbolicznego /etc/make.profile

W miejsce <arch> wstawiamy nazwę architektury systemu
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/default-linux/<arch>/2004.2 /etc/make.profile

x86 - Domyślna implementacja X11 została zmieniona z x11-base/xfree na x11-base/xorg-x11. Zmiana dotyczy jedynie wartości domyślnej i ma wpływ tylko wtedy, gdy serwer X jest instalowany po raz pierwszy. Jeżeli w systemie zainstalowany jest już serwer X, zmiana ta nie będzie miała żadnych konsekwencji. Zawsze możliwa jest jednak zmiana z jednego serwera na drugi.

amd64 - Profil nie wnosi żadnych fundamentalnych zmian, przez co nie są konieczne żadne dodatkowe działania podczas jego zmiany.

Przejście na profil 2004.0

Aby przejść na profil 2004.0 wystarczy zmodyfikować dowiązanie symboliczne /etc/make.profile tak, aby wskazywało na lokalizację nowego profilu:

Listing 3.10: Zmiana dowiązania symbolicznego /etc/make.profile

W miejsce <arch> wstawiamy nazwę architektury systemu
# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/default-<arch>-2004.0
/etc/make.profile

Wszystkie architektury - Profil nie wnosi żadnych fundamentalnych zmian, przez co nie są konieczne żadne dodatkowe działania podczas jego zmiany.

Przejście z profili starszych niż 1.4 na 1.4

Proces migracji jest dosyć skomplikowany. Szczegółowe instrukcje można znaleźć tutaj.Drukuj

Zaktualizowano 6 lipca 2008

Podsumowanie: Opis wszystkich zmian w konfiguracji jakich należy dokonać po wyjściu nowego wydania Gentoo Linux.

Gregorio Guidi
Autor

Chris Gianelloni
Redaktor

Joshua Saddler
Redaktor

Krzysztof Nowicki
Tłumacz

Donate to support our development efforts.

&lt;p&gt;Your browser does not support iframes.&lt;/p&gt;

Copyright 2001-2011 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.