Home Dokumentacje Konfiguracja Samba3, CUPS i ClamAV w Gentoo
22 | 02 | 2020
Konfiguracja Samba3, CUPS i ClamAV w Gentoo
Wpisany przez Joshua Preston   
Gentoo Logo

Konfiguracja Samba3, CUPS i ClamAV w Gentoo

Spis treści:

1. Wprowadzenie

Cel

Ten przewodnik ma pomóc w przebudowie sieci, w której klienci mówią różnymi językami, na taką w której każdy klient mówi tym samym językiem. Ostatecznym celem jest stworzenie wspólnego środowiska sieciowego dla wielu różnych architektur i systemów.

Wskazówki w tym przewodniku są krokiem w kierunku wspólnej koegzystencji systemu Windows oraz wszystkich rodzajów systemów *nix.

Ten przewodnik w początkowej fazie był tylko zbiorem pytań i odpowiedzi. Jego intencją było ukazanie zespołu funkcji oraz mocy systemu Gentoo, narzędzia Portage oraz flag USE. Podobnie jak w innych projektach, szybko zorientowano się czego brakuje królestwu Gentoo: nie było właściwie żadnego przewodnika o Sambie dla użytkowników Gentoo. Właśnie użytkownicy Gentoo są bardziej wymagający niż posiadacze innych dystrybucji. Wymagają wydajności, elastyczności oraz dostosowania do własnych potrzeb. Jednak nie znaczy to, że ten przewodnik nie może być wykorzystany w innych dystrybucjach. Lecz został on stworzony do pracy z wysoko zindywidualizowaną wersją Samby.

Ten przewodnik opisuje jak współdzielić pliki oraz drukarki pomiędzy komputerami z systemem Windows, a tymi z systemami *nix.

Kilka tematów poruszonych tutaj wybiega poza obszar tego przewodnika. Wtedy zostanie to wyraźnie podkreślone.

Ten przewodnik jest oparty na połączeniu doskonałego przewodnika umieszczonego na Forum Gentoo przez Andreasa "daffa" Ntaflosa oraz zgromadzonej przez Joshuę Prestona wiedzy. Odnośnik do tej dyskusji znajduje się poniżej:

Zanim zaczniemy

Istnieje kilka przewodników dotyczących konfiguracji CUPS i/lub Samby, należy je również przeczytać, gdyż mogą w nich być rzeczy nie zawarte w tym przewodniku. Jednym z tych dokumentów jest bardzo użyteczny oraz dobrze napisany Drukowanie w Gentoo, znajdziemy w nim tematy, które nie są tu poruszane m.in. problemy konfiguracyjne oraz ustawianie konkretnych drukarek.

Przegląd

Po przedstawieniu wszystkich flag USE, będziemy poruszali tematy zgodnie z następującą listą:

 • Na serwerze Samby:
  • Instalacja oraz konfiguracja Samba
  • Instalacja oraz konfiguracja CUPS
  • Dodawanie drukarki do CUPS
  • Dodawanie sterowników PS do klientów z systemem Windows
 • Na klientach UNIX-owych:
  • Instalacja oraz konfiguracja CUPS
  • Konfiguracja domyślnej drukarki
  • Montowanie zasobów współdzielonych Windows lub Samby
 • Na klientach Windowsowych:
  • Konfiguracja drukarki
  • Dostęp do zasobów współdzielonych Samby

Wymagania

Potrzebujemy następujących pakietów i urządzeń:

 • net-fs/samba
 • net-print/cups (z flagą USE ppds
 • net-print/hplip (jeśli mamy drukarkę HP)
 • Dowolne jądro (serii 2.6)
 • Drukarka (PS lub nie-PS)
 • Działająca sieć (w domu, biurze, itd.) składająca się z co najmniej 2 maszyn

Głównym pakietem, którego będziemy używać jest net-fs/samba, jednakże, potrzebujemy również jądro z załączonym wsparciem dla CIFS, w celu montowania zasobów współdzielonych Samby lub Windows z innego komputera. CUPS zostanie zainstalowany, jeśli jeszcze nie jest.

2. Zaznajamianie się z Sambą

Flagi USE

Przed zainstalowaniem czegokolwiek, przyjrzyjmy się niektórym flagom USE dostępnym dla Samby.

Listing 2.1: Samba używa następujących flag USE

kerberos acl cups ldap pam readline python winbind

W zależności od topologii sieci oraz konkretnych wymagań serwera, flagi USE przedstawione poniżej zdefiniują co należy włączyć lub wyłączyć podczas instalacji Samby.

Flaga USE Opis
kerberos Włączenie wsparcia dla Kerberos. Serwer będzie tego potrzebował, jeśli mamy zamiar dołączyć do istniejącej domeny lub Active Directory. Po więcej informacji należy zobaczyć poniższą uwagę.
acl Włącza Access Control Lists. Wsparcie ACL w Sambie używa poprawionych ext2, ext3 lub SGI XFS w celu właściwiego funkcjonowania, gdyż rozszerza ona bardziej szczegółowy dostęp do plików lub katalogów, znacznie bardziej niż typowe schematy GID lub UID systemów *nix.
cups Załącza wsparcie dla Common Unix Printing System. To dostarcza interfejs pozwalający, aby lokalne drukarki CUPS mogły być udostępnione innym systemom w sieci.
ldap Włącza Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Jeśli Samba ma używać Active Directory, wtedy ta opcja musi być użyta. Zostanie to wykorzystane, gdy Samba będzie potrzebowała się zalogować lub dostarczyć wejście do domeny lub serwera Active Directory. Flaga kerberos jest wymagana dla prawidłowego funkcjonowania tej opcji.
pam Włączanie wsparcia dla pluggable authentication modules (PAM). Dostarcza to możliwość uwierzytelniania użytkowników na serwerze Samba, który jest wymagany jeśli użytkownik musi się logować do serwera. Flaga kerberos jest zalecana razem z tą opcją.
readline Łączy Sambę z libreadline. Ta flaga jest mocno polecana i nie powinna być wyłączana.
python Dowiązanie Pythona z interfejsem API. Dostarcza interfejsu API, który pozwoli Pythonowi na połączenie z Sambą.
winbind Winbind pozwala na zunifikowanie sposobu logowania się w domenie. Korzysta z uniksowych implementacji windowsowych usług RPC, bibliotek PAM oraz zawartej w bibliotece C obsługi nazw. Pozwala użytkownikom Windows NT pracować w sieciach uniksowych tak jakby mieli system uniksowy.

Kilka rzeczy o flagach USE oraz funkcjach Samby o których warto wspomnieć:

3. Instalacja oprogramowania serwera

Instalacja Samby

Po pierwsze: należy się upewnić, że wszystkie nazwy hostów w sieci są rozwiązywane poprawnie. Uzyskamy to jeśli w naszej sieci będziemy posiadali działający serwer DNS bądź odpowiednie wpisy w pliku /etc/hosts na każdym z komputerów. cupsaddsmb często zawodzi jeśli nazwy hostów nie wskazują poprawnych maszyn.

Na szczęście możemy teraz dokonać oceny czego nam aktualnie potrzeba, aby używać Samby w naszym konkretnym przypadku. Ustawieniami użytymi w tym przewodniku są:

 • cups
 • readline
 • pam

Flagi USE mają wpływ na rozmiar pakietu oraz jego wydajność i czas kompilacji.

Najpierw musimy włączyć flagę USE ppds dzięki czemu dodamy do CUPS obsługę foomatic.

Listing 3.1: Dodawanie flagi ppds

# echo "net-print/cups ppds" >> /etc/portage/package.use

Następnie instalujemy Sambę.

Listing 3.2: Instalacja Samby

# echo "net-fs/samba readline cups pam" >> /etc/portage/package.use
# emerge net-fs/samba

Powyższe polecenie zainstaluje Sambę oraz CUPS.

Instalujemy net-print/hplip

Ten pakiet jest wymagany tylko w przypadku używania drukarki HP.

Listing 3.3: Instalacja hplip

# emerge net-print/hplip

4. Konfiguracja serwera

Konfiguracja Samby

Głównym plikiem konfiguracyjnym Samby jest /etc/samba/smb.conf. Jest on podzielony na części za pomocą [nazwasekcji]. Komentarze są po znaku # lub ;. Przykładowy smb.conf jest dołączony poniżej z komentarzami, sugestiami oraz modyfikacjami. Jeśli potrzebnych jest więcej informacji, wtedy należy spojrzeć do strony manuala smb.conf, zainstalowanego przykładowego pliku smb.conf.example, strony domowej Samby lub jakiejkolwiek książki dostępnej na rynku.

Listing 4.1: Przykładowy /etc/samba/smb.conf

[global]
# Zastępujemy MOJAGRUPAROBOCZA odpowiednią grupą roboczą lub
domeną
workgroup = MOJAGRUPAROBOCZA
# Ta linia oczywiście jest bez znaczenia, gdyż
# każdy wie, że to nie Windows!
# %v wyświetli wersję Samby, której używamy.
server string = Samba Server %v
# Chcemy używać CUPS, więc odpowiedni wpis znajduje się tu
;-)
printcap name = cups
printing = cups
load printers = yes
# Chcemy używać pliku dziennika, nie większego niż 50kb.
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
# Niektóre opcje dla naszych interfejsów...
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# To jest świetny pomysł, linia ta przywiązuje
# serwer Samby do naszej sieci lokalnej.
# Przykładowo, jeśli eth0 jest naszym lokalnym urządzeniem sieciowym
interfaces = lo eth0
bind interfaces only = yes
# Tu podajemy hosty, którym zezwalamy na dostęp.
# Jesteśmy tak ostrożni, ponieważ ta konfiguracja
# nie używa haseł!
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/24
hosts deny = 0.0.0.0/0
# Innymi opcjami są tu USER, DOMAIN, ADS i SERVER
# Domyślnie jest user
security = share
# Brak haseł, więc tworzymy konto gościa!
guest ok = yes

# Ustawianie informacji o sterownikach drukarki!
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /etc/samba/printer # ta ścieżka utrzymuje strukturę
# sterownika
guest ok = yes
browseable = yes
read only = yes
# Tu wpisujemy "nazwaużytkownika,root", jeśli nie chcemy, aby root
# był jedynym administratorem drukarki.
write list = root

# Teraz ustawiamy, które drukarki mają być udostępniane, nazwa jest
# obowiązkowa, powinna być taka sama w Sambie oraz w CUPS!
[HPDeskJet930C]
comment = HP DeskJet 930C Network Printer
printable = yes
path = /var/spool/samba
public = yes
guest ok = yes
# Wpisujemy tu "nazwaużytkownika,root", jeśli nie chcemy, aby root
# był jedynym administratorem drukarki.
printer admin = root
# Ustawiamy udostępnianie drukarek. Wpisujemy 'yes' obok
# browseable, printable, public.
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
printable = yes
writable = no
public = yes
guest ok = yes
path = /var/spool/samba
# Wpisujemy tu "nazwaużytkownika,root", jeśli nie chcemy, aby root
# był jedynym administratorem drukarki.
printer admin = root

# Tworzymy nowe zasoby współdzielone, do których będziemy mieli prawa
# odczytu-zapisu. Jest to rodzaj publicznych, tymczasowych zasobów
# współdzielonych, każdy tu może robić co mu się podoba.
[public]
comment = Public Files
browseable = yes
public = yes
create mode = 0766
guest ok = yes
path = /home/samba/public

Ostrzeżenie: Jeśli lubimy używać konta gościa Samby w celu drukowania dokumentów z klientów Windowsowych: nie należy ustawiać guest only = yes w części [global]. Konto gościa stwarza czasem problemy, gdy uruchamiamy cupsaddsmb z maszyn Windowsowych. Należy spojrzeć poniżej, gdzie jest omawiany cupsaddsmb oraz problemy jakie mogą z nim wystąpić. Zamiast tego należy używać konta użytkownika, który ma uprawnienia do korzystania z drukarki, chociażby printeruser, printer lub printme lub jakikolwiek inny. To rozwiązanie nie boli, a na pewno uchroni nas przed niepotrzebnymi problemami.

Teraz stworzymy katalogi wymagane do minimalnej konfiguracji Samby, aby móc współdzielić zainstalowaną drukarkę poprzez sieć.

Listing 4.2: Tworzenie katalogów

# mkdir /etc/samba/printer
# mkdir /var/spool/samba
# mkdir /home/samba/public

Co najmniej jeden użytkownik Samba jest wymagany do zainstalowania sterowniki drukarki oraz umożliwić innym użytkownikom na łączenie się z drukarką. Użytkownicy ci muszą być wpisani do pliku systemowego /etc/passwd.

Listing 4.3: Tworzenie kont użytkowników

# smbpasswd -a root

(Jeśli chcemy, aby nie tylko root był administratorem drukarki)
# smbpasswd -a nazwaużytkownika

Hasła Samby nie muszą być takie same jak hasła systemowe w /etc/passwd.

Należy również zaktualizować /etc/nsswitch.conf, aby systemy Windows mogły być łatwo znalezione za pomocą NetBIOS:

Listing 4.4: Edytowanie /etc/nsswitch.conf

# nano -w /etc/nsswitch.conf
(Edytujemy linię hosts)
hosts: files dns wins

Konfiguracja CUPS

To jest nieco bardziej skomplikowane. Głównym plikiem konfiguracyjnym CUPS jest /etc/cups/cupsd.conf. Jego struktura przypomina plik Apache httpd.conf, więc możliwe, że z taką strukturą już się spotkaliśmy. Nakreślone wpisy w przykładzie należy zmienić:

Listing 4.5: /etc/cups/cupsd.conf

ServerName PrintServer     # Nazwa serwera drukarki.
ServerAdmin root@PrintServer  # Osoba odpowiedzialna za wiadomości związane z drukarką

AccessLog /var/log/cups/access_log # Prawdopodobnie nie wymaga zmian
ErrorLog /var/log/cups/error_log # Również raczej nie wymaga zmian

LogLevel debug # Po instalacji należy zmienić to na info

MaxClients 100 # Kiedyś musiałem mieć tę opcję ustawioną
            # na 1000000000, gdyż wyglądało na to, że był błąd w
            # interfejsie sieciowym kontrolującym CUPS, co
            # powodowało, że podczas konfiguracji CUPS za pomocą
            # interfejsu sieciowego, CUPS myślał, że stał się ofiarą
            # ataku DoS. Dziwne.

BrowseAddress @IF(eth0) # Należy to zmienić na wewnętrzny interfejs sieciowy

<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.1.* # Adresy sieci wewnętrznej
            # np. 192.168.1.* zezwoli na połączenia z dowolnego
            # hosta z sieci 192.168.1.0. Należy tę opcję zmienić
            # tak, aby nam pasowała.
</Location>

<Location /admin>
AuthType Basic
AuthClass System
Allow From 192.168.1.* # To samo co powyżej, zezwala
                # każdemu hostowi z sieci 192.168.1.0 na
                # połączenie się oraz wykonywanie zadań
                # administracyjnych po
                # uwierzytelnieniu.
Order Deny,Allow
Deny From All
</Location>

Edytujemy /etc/cups/mime.convs, aby odkomentować kilka linii. Zmiany w mime.convs i mime.types są potrzebne, aby CUPS mógł drukować dokumenty Microsoft Office.

Listing 4.6: /etc/cups/mime.convs

(Ta linia znajduje się blisko końca pliku. Należy ją odkomentować)
application/octet-stream    application/vnd.cups-raw    0

Edytujemy /etc/cups/mime.types, aby odkomentować kilka linii.

Listing 4.7: /etc/cups/mime.types

(Ta linia znajduje się blisko końca pliku. Należy ją odkomentować)
application/octet-stream

CUPS musi być uruchomione natychmiast oraz podczas ładowania systemu.

Listing 4.8: Załączanie usługi CUPS

(Aby CUPS było uruchamiane podczas startu systemu)
# rc-update add cupsd default
(Ponowne uruchomienie CUPS)
# /etc/init.d/cupsd restart

Instalowanie drukarki dla i z CUPS

Najpierw należy zajrzeć na LinuxPrinting.Org, aby znaleźć oraz ściągnąć plik PPD dla naszej drukarki oraz CUPS. Aby to wykonać klikamy na odnośnik Printer Listings, który znajduje się z lewej strony. Wybieramy producenta oraz model naszej drukarki, np. HP oraz DeskJet 930C. Klikamy "Show". Na następnej stronie, po przeczytaniu kilku uwag oraz informacji, klikamy odnośnik "recommended driver". Po czym, ponownie po przeczytaniu kilku uwag, pobieramy plik PPD z następnej strony. Możliwe, że będziemy musieli ponownie wybrać producenta oraz model. Przeczytanie CUPS quickstart guide jest także bardzo pomocne podczas pracy z CUPS.

Teraz mamy plik PPD dla naszej drukarki, aby mogła współpracować z CUPS. Umieszczamy go w /usr/share/cups/model. PPD dla HP DeskJet 930C został nazwany HP-DeskJet_930C-hpijs.ppd. Teraz powinniśmy zainstalować drukarkę. Można to zrobić zarówno poprzez interfejs sieciowy CUPS jak i poprzez linię poleceń. Interfejs sieciowy znajduje się pod adresem http://SERWER_WYDRUKU:631, kiedy CUPS jest uruchomiony.

Listing 4.9: Instalacja drukarki poprzez wiersz poleceń

# lpadmin -p HPDeskJet930C -E -v usb:/dev/ultp0 -m HP-DeskJet_930C-hpijs.ppd
# /etc/init.d/cupsd restart

Należy pamiętać, aby dostosować powyższe polecenie do posiadanej drukarki. Należy się upewnić, że mamy nazwę (argument -p) poprawną (musi ona być taka sama jaką ustawiliśmy podczas konfiguracji Samby) oraz aby wprowadzić poprawne usb:/dev/usb/coś, parallel:/dev/coś lub jakiekolwiek inne urządzenie, którego używamy dla naszej drukarki.

Powinniśmy mieć już dostęp do drukarki poprzez interfejs sieciowy oraz powinniśmy być w stanie wydrukować stronę testową.

Instalowanie sterowników drukarki systemu Windows

Drukarka działa, więc nadszedł czas, aby zainstalować sterowniki dla klientów Windowsowych. Samba 2.2 wprowadziła ten zespół funkcji. Będąc w systemie Windows wchodzimy do "Otoczenie sieciowe", wchodzimy do serwera drukarki i klikamy prawym przyciskiem na udostępnioną drukarkę wybierając "Połącz", klient automatycznie ściągnie odpowiednie sterowniki, ominiemy tym samym trudy ręcznej instalacji sterowników drukarki.

Do tego celu istnieją dwa zbiory sterowników drukarek. Pierwszym są sterowniki Adobe PS, które mogą być uzyskane ze strony Adobe (sterowniki drukarki PostScript). Drugim, są sterowniki CUPS PS, które możemy zainstalować poprzez emerge net-print/cups-windows. Zwróćmy uwagę na to, że wciąż mogą być zamaskowane poprzez ~arch, więc może być potrzeba dodania ich do /etc/portage/package.keywords. Zdaje się, że nie ma różnicy w funkcjonalności tych dwóch sterowników, lecz te spod znaku Adobe PS wymagają rozpakowania na systemie Windows. Również cała procedura szukania i kopiowania jest dosyć kłopotliwa. Sterowniki CUPS mają kilka opcji, których brak w sterownikach Adobe.

Ten przewodnik pokaże jak użyć sterowników Windows:

Listing 4.10: Instalacja sterowników

# emerge -av cups-windows

Teraz użyjemy skryptu cupsaddsmb dostarczonego przez dystrybucję CUPS. Warto przeczytać stronę manuala (man cupsaddsmb), ponieważ dowiemy się z niej jakie sterowniki Windows skopiować do poprawnego CUPS. Kiedy wykonamy już tę czynność, należy ponownie uruchomić CUPS poprzez wydanie polecenia /etc/init.d/cupsd restart. Następnie uruchamiamy cupsaddsmb w następujący sposób:

Listing 4.11: Uruchomienie cupsaddsmb

# cupsaddsmb -H PrintServer -U root -h PrintServer -v HPDeskJet930C
(Zamiast HPDeskJet930C możemy również użyć parametru "-a", który
"wyeksportuje wszystkie znane drukarki")
# cupsaddsmb -H PrintServer -U root -h PrintServer -a

Ostrzeżenie: Wykonanie tego polecenia powoduje najwięcej problemów, wnioskujemy to czytając posty w tym wątku, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązywaniu problemów.

Poniżej znajdują się najczęstsze błędy:

 • Nazwa hosta podawana po parametrze -h oraz -H (Serwer drukarki) często nie jest poprawnie rozwikływana i serwer drukarki nie może być zidentyfikowany, aby współpraca CUPS-Samba przebiegła pomyślnie. Jeśli wystąpi błąd typu: Warning: No PPD file for printer "CUPS_PRINTER_NAME" - skipping!, pierwsze co należy zrobić to zamienić Serwer drukarki na localhost i spróbować ponownie.
 • Polecenie zawodzi wyświetlając NT_STATUS_UNSUCCESSFUL. Ten błąd jest dosyć popularny, ale może on być spowodowany wieloma czynnikami. Niestety wyświetlony komunikat nie jest tu zbyt pomocny. Możemy tymczasowo ustawić security = user w smb.conf. Po lub jeśli instalacja zakończy się powodzeniem, powinniśmy zamienić z powrotem na 'share' lub na cokolwiek co było przedtem.

To powinno zainstalować poprawną strukturę katalogów pod /etc/samba/printer. W naszym przypadku jest to /etc/samba/printer/W32X86/2/. Plikami w nim zawartymi powinny być 3 pliki sterownika oraz plik PPD, ze zmienioną nazwą na NazwaDrukarki.ppd (nazwa której użyliśmy instalując drukarkę - należy spojrzeć wyżej).

Jeśli jeszcze nie pojawiły się błędy lub inne komplikacje, nasze sterowniki są już zainstalowane.

Kończenie ustawień

Na zakończenie ustawiamy katalogi.

Listing 4.12: Ostateczne wymagane zmiany

# mkdir /home/samba
# mkdir /home/samba/public
# chmod 755 /home/samba
# chmod 755 /home/samba/public

Testowanie konfiguracji Samby

Teraz chcemy sprawdzić plik konfiguracyjny, aby upewnić się, że jest poprawnie sformatowany oraz wszystkie nasze opcje mają poprawną składnię. W tym celu wykorzystujemy testparm.

Listing 4.13: Uruchamianie testparm

(Domyślnie testparm sprawdza /etc/samba/smb.conf)
# /usr/bin/testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[printers]"
Global parameter guest account found in service section!
Processing section "[public]"
Global parameter guest account found in service section!
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
 ...
 ...

Uruchamianie usługi Samba

Konfigurujemy Sambę, aby uruchamiała się podczas ładowania systemu, następnie ją uruchamiamy.

Listing 4.14: Załączanie usługi Samba

# rc-update add samba default
# /etc/init.d/samba start

Sprawdzanie usług

Najroztropniej byłoby sprawdzić pliki dziennika. Jednakże my sprawdzimy zasoby współdzielone za pomocą smbclient.

Listing 4.15: Sprawdzanie zasobów współdzielonych za pomocą smbclient

# smbclient -L localhost
Password:
(Tu powinna wyświetlić się DŁUGA lista usług)

5. Konfiguracja klientów

Konfiguracja drukarki na klientach systemów *nix

Pomimo różnic, jedyną wymaganą rzeczą jest CUPS. Wykonujemy to samo na klientach UNIX, Linux lub BSD.

Listing 5.1: Konfiguracja Gentoo

# emerge cups
# nano -w /etc/cups/client.conf
ServerName PrintServer   # nazwa serwera drukarki

To wystarczy, nic więcej już nie trzeba.

Jeśli używamy tylko jednej drukarki, będzie ona domyślną. Jeśli nasz serwer wydruku zarządza kilkoma drukarkami, to domyślną drukarkę wybrał administrator. Jeśli chcemy zdefiniować inną domyślną drukarkę, wtedy użyteczne będzie polecenie lpoptions.

Listing 5.2: Ustawianie domyślnej drukarki

(Wyświetla dostępne drukarki)
# lpstat -a
(Przykłądowe wyjście, nasze będzie się różniło)
HPDeskJet930C accepting requests since Jan 01 00:00
laser accepting requests since Jan 01 00:00
(Definiujemy HPDeskJet930C jako domyślną drukarkę)
# lpoptions -d HPDeskJet930C

Listing 5.3: Drukowanie na systemach *nix

(Wybieramy odpowiednią drukarkę)
# lp -d HPDeskJet930C cokolwiek.txt
(Używamy domyślnej drukarki)
# lp tratata.cokolwiek.ps

Wpisujemy w przeglądarce internetowej adres http://SERWER_WYDRUKU:631, jeśli chcemy zarządzać drukarkami za pomocą ładnego interfejsu sieciowego. Zastępujemy printserver nazwą maszyny, która pełni rolę serwera drukarki, nie nazwą którą podaliśmy serwerowi drukarki CUPS, jeśli użyliśmy różnych nazw.

Montowanie zasobów współdzielonych Windows lub Samba w GNU/Linux

Uwaga: Na wszystkich systemach, które będą miały dostęp do współdzielonych zasobów należy zainstalować pakiet net-fs/mount-cifs lub net-fs/samba.

Nadszedł czas, aby skonfigurować wsparcie dla CIFS w jądrze. Ponieważ zakładam, że skompilowaliśmy przynajmniej jedno jądro, więc musimy się upewnić, że mamy wszystkie poprawne opcje wybrane w jądrze. Najlepiej byłoby gdybyśmy skompilowali obsługę smbfs jako moduł. Opinia, że moduły są dobrą rzeczą oraz powinny być używane kiedy to jest tylko możliwe, jest tylko opinią autora.

Listing 5.4: Wsparcie jądra

CONFIG_CIFS=m

Kompilujemy moduł, instalujemy i ładujemy go za pomocą:

Listing 5.5: Ładowanie modułu jądra

# modprobe cifs

Po załadowaniu modułu, możliwe jest montowanie zasobów współdzielonych Samby lub Windows. W tym celu używamy polecenia mount:

Listing 5.6: Montowanie zasobów współdzielonych Windows lub Samba

(Składnią montującą zasoby współdzielone Windows lub Samba jest:
 mount -t cifs [-o username=xxx,password=xxx] //serwer/zasoby /mnt/punkt
Jeśli nie używamy haseł lub hasło nie jest potrzebne)

# mount -t cifs //PrintServer/public /mnt/public

(Jeśli konieczne jest hasło)
# mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWORD //PrintServer/public /mnt/public

Po ich zamontowaniu, mamy do nich dostęp tak jakby znajdowały się one na lokalnym dysku twardym.

Konfiguracja drukarki dla klientów z systemem Windows NT/2000/XP

To jest sprawą tylko kilku kliknięć. Przechodzimy do \\PrintServer, klikamy prawym przyciskiem na drukarkę (HPDeskJet930C) i wybieramy "Połącz". To ściągnie potrzebne sterowniki i każda aplikacja (taka jak Word lub Acrobat) będzie oferować HPDeskJet930C jako dostępną drukarkę. :-)

6. Uwagi końcowe

Czułe pożegnanie

Na tym kończymy. Powinniśmy posiadać poprawne środowisko drukarskie, które jest przyjazne dla systemów Windows jak i *nix oraz w pełni bezpieczne zasoby współdzielone!

7. Odnośniki i zasoby

Odnośniki

Poniżej znajduje się kilka odnośników, które mogą nam się przydać do konfiguracji oraz rozwiązywania problemów z naszą instalacją:

Rozwiązywanie błędów

Należy spojrzeć również na tę stronę z podręcznika "Printing Support in Samba 3.0" Kurta Pfeifle'a. Znajduje się tam dużo użytecznych wskazówek! Zanim wyślemy gdzieś nasze problemy i pytania, najpierw należy tam spojrzeć! Być może rozwiązanie naszego problemu znajduje się właśnie tam.Drukuj

Zaktualizowano 25 stycznia 2009

Oryginalna wersja tego dokumentu została po raz ostatni zaktualizowana 2 marca 2011. Jeśli chcesz pomóc w aktualizacji tego dokumentu do najnowszej wersji, skontaktuj się z Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , koordynatorem polskiego projektu tłumaczeń dokumentacji Gentoo.

Podsumowanie: Instalacja i konfiguracja serwera Samba pod Gentoo, który współdzieli pliki i drukarki bez potrzeby instalacji sterowników.

Andreas "daff" Ntaflos
Autor

Joshua Preston
Autor

Mateusz Kotyrba
Tłumaczenie

Donate to support our development efforts.

&lt;p&gt;Your browser does not support iframes.&lt;/p&gt;
Copyright 2001-2011 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.
 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.