Home Dokumentacje Debian Reference (version 1) - Część 9 - Dostrajanie systemu Debian
22 | 02 | 2020
Debian Reference (version 1) - Część 9 - Dostrajanie systemu Debian Drukuj


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference (version 1)
Część 9 - Dostrajanie systemu Debian


Ten rozdział opisuje tylko podstawy konfiguracji systemu, z użyciem narzędzi linii poleceń. Powinieneś najpierw przeczytać Wskazówki dotyczące instalacji Debiana, Część 3.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś o bezpieczeństwie, przeczytaj Securing Debian Manual, który znajduje się w pakiecie harden-doc.


9.1 Inicjalizacja systemu

Debian używa systemu skryptów inicjalizacyjnych System V. Dobrym wprowadzeniem jest lektura Program init, Rozdział 2.4.1.


9.1.1 Dostosowywanie skryptów startowych do własnych potrzeb.

Najprostszym sposobem na kontrolowanie zachowania systemu inicjalizującego jest zmiana przypisań zmiennych środowiskowych w pliku nazwanym tak jak skrypt, a znajdującym się w katalogu /etc/default/. [32] Na przykład, /etc/default/hotplug może zostać użyty do kontrolowania pracy /etc/init.d/hotplug. /etc/default/rcS może zostać wykorzystany do dostrojenia ustawień dla motd, sulogin, itp. podczas startu systemu.

Jeśli zmieniając te zmienne nie możesz otrzymać pożądanego rezultatu, możesz zmodyfikować skrypt inicjalizujący; to również pliki konfiguracyjne.


9.1.2 Logowanie komunikatów systemowych

Zachowanie programu logującego może być modyfikowane poprzez /etc/syslog.conf. Sprawdź pakiet colorize jeśli szukasz programu do kolorowania logów systemowych. Zobacz także syslogd(8) oraz syslog.conf(5).


9.1.3 Optymalizacja sprzętu

Istnieje kilka ustawień sprzętowych, których optymalizację Debian pozostawia w gestii administratora.

 • hdparm

  • Optymalizacja dostępu dysku twardego. Bardzo skuteczna.

  • Niebezpieczne. Przeczytaj hdparm(8) przed użyciem.

  • hdparm -tT /dev/hda, aby sprawdzić szybkość dostępu do dysku.

  • hdparm -q -c3 -d1 -u1 -m16 /dev/hda, aby przyspieszyć działanie nowoczesnego dysku IDE. (Może być niebezpieczne.)

 • setcd

  • Optymalizacja dostępu napędu płyt kompaktowych.

  • setcd -x 2, aby zmniejszyć prędkość do 2x.

  • Zobacz setcd(1).

 • setserial

  • Zbiór narzędzi do konfiguracji portu szeregowego.

 • scsitools

  • Zbiór narzędzi do konfiguracji urządzeń SCSI.

 • memtest86

  • Zbiór narzędzi do testowania pamięci RAM.

 • hwtools

  • Zbiór narzędzi do niskopoziomowej konfiguracji sprzętu.

   • irqtune: zmienia priorytet IRQ, aby zapewnić go tym urządzeniom, które wymagają wyższego priorytetu i szybkiego obsłużenia ( np. porty szeregowe, modemy). Możliwe jest nawet trzykrotne zwiększenie przepustowości modemu/portu szeregowego.

   • scanport: skanuje adresy I/O od 0x100 do 0x3ff w celu znalezienia zainstalowanych urządzeń ISA.

   • inb: narzędzie odczytujące porty I/O i wyświetlające otrzymane wyniki w formacie binarnym i szesnastkowym.

 • schedutils

  • Narzędzie do zmiany ustawień programu szeregującego jądra Linuksa (scheduler).

  • Zawiera taskset, irqset, lsrt, oraz rt.

  • W połączeniu z nice i renice (nie będącymi częścią tego pakietu), pozwalają na pełną kontrolę parametrów programu szeregującego.

Montowanie systemu plików z opcją noatime jest także bardzo skutecznym rozwiązaniem w przyspieszaniu odczytu plików. Zobacz fstab(5) i mount(8).

Niektóre urządzenia mogą być konfigurowane bezpośrednio przez jądro Linuksa, poprzez system plików proc. Zobacz Dostrajanie jądra przy pomocy systemu plików proc, Rozdział 7.3.

W Debianie istnieje wiele narzędzi przeznaczonych dla konkretnego sprzętu. Wiele z nich związanych jest z laptopami. Oto lista interesujących pakietów dostępnych w Debianie:

 • tpconfig - Program do konfiguracji urządzeń typu touchpad

 • apmd - Konfiguracja zaawansowanego zarządzania energią (APM)

 • acpi - Wyświetla informacje o urządzeniach z ACPI

 • acpid - Narzędzie konfiguracji ACPI

 • lphdisk - Przygotowuje partycję hibernacyjną dla Phoenix NoteBIOS

 • sleepd - Usypia laptopa, gdy jest nieużywany

 • noflushd - Pozwala bezczynnym dyskom na wolniejszy obrót

 • big-cursor - Większy kursor w X-ach

 • acme - Obsługa „multimedialnych przycisków” w laptopie

 • tpctl - Narzędzie konfiguracji IBM ThinkPad

 • mwavem - Obsługa modemów Mwave/ACP

 • toshset - Umożliwia dostęp do większości ustawień sprzętowych laptopów Toshiba

 • toshutils - Narzędzia dla laptopów Toshiba

 • sjog - Program do obsługi „Jog Dial” na laptopach Sony Vaio

 • spicctrl - Program do ustawiania parametrów ekranu LCD w laptopach Sony Vaio

ACPI jest nowszym systemem zarządzania energią niż APM.

Niektóre z wymienionych pakietów wymagają specjalnych modułów jądra. W większości wypadków są one dołączone do najnowszych źródeł jądra. Jednak w razie problemów będziesz musiał zainstalować najnowszą łatkę dla jądra.


9.2 Ograniczenia dostępu


9.2.1 Ograniczenia dostępu poprzez PAM

PAM (Pluggable Authentication Modules) pozwala kontrolować w jaki sposób użytkownicy logują się do systemu.

   /etc/pam.d/*       # pliki konfiguracyjne PAM
   /etc/pam.d/login     # plik konfiguracyjny PAM dla programu login
   /etc/security/*     # ustawienia modułów PAM
   /etc/securetty      # terminale, na których może pracować root (login)
   /etc/login.defs     # ustawienia programu login (login)

Zmień zawartość /etc/pam.d/login tak, jak poniżej, jeśli chcesz aby dostęp do terminala (również konsoli) nie był warunkowany hasłem. Używaj na własną odpowiedzialność.

   #auth    required  pam_unix.so nullok
   auth    required  pam_permit.so

Podobne sztuczki mogą być zastosowane dla xdm, gdm, ... , aby uzyskać analogiczną funkcjonalność w X-ach.

Z drugiej strony, jeśli chcesz wymusić na użytkownikach politykę wyboru bezpiecznych haseł, zainstaluj cracklib2 i ustaw parametry w pliku /etc/pam.d/passwd następująco:

   password required    pam_cracklib.so retry=3 minlen=6 difok=3

Możesz także, podczas aktywacji konta, ustawić hasło jednokrotnego użytku, co zmusi użytkownika do jego zmiany przy pierwszym logowaniu. Aby uzyskać taki efekt, użyj polecenia passwd z opcją -e. Zobacz passwd(1).

Maksymalna ilość procesów może być ustalona poprzez ulimit -u 1000 w powłoce Bash albo poprzez edycję /etc/security/limits.conf, elementu PAM. Inne limity, jak np core mogą być ustawione w sposób analogiczny. Początkowa wartość zmiennej PATH może być ustawiona w pliku /etc/login.defs zanim jeszcze zostaną uruchomione skrypty startowe danej powłoki.

Dokumentacja dla PAM jest dostępna w pakiecie libpam-doc.Linux-PAM System Administrator's Guide zawiera informacje dotyczące konfiguracji PAM, dostępnych modułów itp. Dokumentacja zawiera także The Linux-PAM Application Developers' Guide oraz The Linux-PAM Module Writers' Guide.


9.2.2 „Dlaczego GNU su nie obsługuje grupy wheel

Jest to słynne zdanie w dokumentacji info su , napisane przez Richarda M. Stallmana. Ale nie obawiaj się, obecne su w Debianie używa PAM, więc można ograniczyć możliwość używania su do dowolnej grupy używając pam_wheel.so w pliku /etc/pam.d/su. Poniższy przykład ilustruje ustawienie grupy adm analogicznie do wheel z systemów BSD oraz umożliwia używanie su bez podawania hasła dla członków tej grupy.

   # konfiguracja anty-RMS w /etc/pam.d/su
   auth    required  pam_wheel.so group=adm
   
   # Członkowie grupy wheel mogą wywoływać su bez podawania hasła
   auth    sufficient pam_wheel.so trust group=adm

9.2.3 Przeznaczenie standardowych grup

Oto kilka interesujących grup:

 • root grupa jest domyślnym odpowiednikiem grupy wheel dla su, jeśli pam_wheel.so jest użyte bez podania argumentu group=.

 • adm członkowie grupy mogą czytać logi systemowe.

 • cdrom grupa może zostać użyta, aby nadać użytkownikom prawa dostępu do napędu CD-ROM.

 • floppy grupa może zostać użyta, aby nadać użytkownikom prawa dostępu do napędu dyskietek.

 • audio grupa może zostać użyta, aby nadać użytkownikom prawa dostępu do urządzeń audio.

 • src grupa jest właścicielem kodu źródłowego umieszczonego w /usr/src. Może być użyta, aby nadać użytkownikom możliwość zarządzania kodem źródłowym systemu.

 • staff grupa służąca do nauki administracji systemem.

Aby uzyskać kompletną listę zobacz część FAQ w Securing Debian Manual, który w Woodym może być także znaleziony w pakiecie harden-doc. Także nowe base-passwd (>3.4.6) zawierają wiarygodną listę: file:///usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html.


9.2.4 Bezpieczniejsza praca – sudo

Używam sudo do ochrony przed własną głupotą. Osobiście uważam, że używanie sudo jest lepszą alternatywą niż ciągła praca w systemie na koncie użytkownika root.

Zainstaluj sudo i skonfiguruj go poprzez edycję /etc/sudoers. Zapoznaj się także z możliwościami sudo w pliku file:///usr/share/doc/sudo/OPTIONS.

Przykładowa konfiguracja zapewnia członkom grupy staff uprawnienia do wykonywania dowolnych poleceń jako root poprzez sudo, natomiast członkom grupy src prawo do wykonywania jedynie niektórych poleceń z takimi uprawnieniami.

Zaletą sudo jest to, że do zalogowania potrzebuje jedynie podania hasła użytkownika, a dodatkowo monitoruje aktywność użytkownika. Jest to dobry sposób, aby dać pewną władzę młodym administratorom. Na przykład:

   $ sudo chown -R myself:mygrp .

Oczywiście, jeżeli znasz hasło root-a (jak większość domowych użytkowników), dowolne polecenie może zostać wydane jako root z Twojego konta użytkownika:

   $ su -c "shutdown -h now"
   Password:

(Wiem, że powinienem ograniczyć przywileje sudo konta admin, ale ponieważ jest to mój domowy serwer, jeszcze się tym nie przejmowałem.)

Inny program umożliwiający zwykłym użytkownikom uruchamianie poleceń z uprawnieniami root-a możesz znaleźć w pakiecie super.


9.2.5 Ograniczenia dostępu do usług

Internetowy super-serwer, inetd, jest uruchamiany podczas startu systemu z /etc/rc2.d/S20inetd (dla RUNLEVEL=2), który jest dowiązaniem symbolicznym do pliku /etc/init.d/inetd. W skrócie, inetd umożliwia uruchomienie jednego demona, który w razie potrzeby uruchamia inne, zmniejszając w ten sposób obciążenie systemu.

Gdy inetd przyjmuje zgłoszenie, sprawdza protokół i nazwę żądanej usługi przeszukując bazę danych w plikach /etc/protocols oraz /etc/services. Następnie, wyszukuje odpowiedzialną za obsługę zgłoszenia usługę w /etc/inetd.conf jeśli jest to zwyczajna usługa internetowa, natomiast w /etc/rpc.conf jeśli jest to usługa Sun-RPC.

Mając na względzie bezpieczeństwo, wyłącz zbędne usługi w pliku /etc/inetd.conf. Usługi Sun-RPC są wykorzystywane przez NFS oraz inne programy oparte na RPC.

Czasami inetd nie przekazuje kontroli do żądanej usługi bezpośrednio, lecz uruchamia demona TCP/IP tcpd przekazując mu nazwę usługi jako argument. W tym wypadku tcpd uruchomi żądaną usługę dopiero po zgłoszeniu tego do logów systemowych oraz zanalizowaniu plików /etc/host.deny i /etc/host.allow.

Jeśli masz problemy ze zdalnym dostępem w aktualnej dystrybucji Debian, skomentuj zapis „ALL: PARANOID” w /etc/host.deny, jeśli taki zapis się tam znajduje.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje zobacz inetd(8), inetd.conf(5), protocols(5), services(5), tcpd(8), hosts_access(5), i hosts_options(5).

Aby uzyskać informacje o Sun-RPC zobacz rpcinfo(8) , portmap(8), i file:///usr/share/doc/portmap/portmapper.txt.gz.


9.2.6 Centralne uwierzytelnianie – LDAP Użyj Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Zasoby:


9.3 Nagrywarki CD

Nagrywarki CD z interfejsem ATAPI/IDE stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Są miłym rozwiązaniem archiwizowania danych i wykonywania kopii zapasowych w sytuacji, gdy wystarcza < 640MB pojemności nośnika. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne informacje, zobacz LDP CD-Writing-HOWTO.


9.3.1 Wstęp

Po pierwsze, każde zakłócenie danych wysłanych do nagrywarki może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płyty CD. Zaopatrz się w nagrywarkę z jak największym rozmiarem bufora. Jeśli pieniądze nie są problemem, zamiast wersji ATAPI/IDE zdecyduj się na wersję SCSI. Jeśli możesz wybierać pomiędzy IDE, zdecyduj się na wersję podłączaną do slotu PCI (na płycie głównej) zamiast do slotu ISA (jak karta SB16 itp.).

W jądrach Linuksa 2.2 i 2.4 nagrywarka IDE musi być uzupełniona sterownikami IDE-SCSI, zamiast zwykłego sterownika IDE dla napędów CD. Również ogólny sterownik SCSI ( SCSI generic driver) musi zostać uaktywniony. Są na to dwa sposoby, zakładając że jądra rozpowszechniane były z aktualnymi dystrybucjami (jak te z marca 2001).


9.3.2 Sposób 1: moduły jądra + lilo

Dodaj poniższe linie do pliku /etc/lilo.conf jeśli używasz standardowego jądra rozpowszechnianego z systemem Debian. Jeśli użytych jest kilka opcji, pozostaw między nimi znak spacji.

   append="hdx=ide-scsi ignore=hdx"

W tym przykładzie nagrywarka jest dostępna poprzez sterownik ide-scsi, a oznaczony parametrem hdx, gdzie x oznacza jedno z poniższych:

   hda     master na pierwszym porcie IDE
   hdb     slave na pierwszym porcie IDE
   hdc     master na drugim porcie IDE
   hdd     slave na drugim porcie IDE
   hde ... hdh napęd na zewnętrznym porcie IDE lub ATA66/100 IDE

Wpisz następujące polecenia jako root po zakończeniu konfiguracji.

   # lilo
   # shutdown -r now

9.3.3 Sposób 2: ponowna kompilacja jądra

Debian używa make-kpkg do tworzenia jądra. Użyj różnych --append_to_version z make-kpkg aby zbudować wiele obrazów jądra. Zobacz Jądro systemu Linux w Debianie, Część 7.

Użyj następujących ustawień podczas make menuconfig:

 • bzImage

 • Wyłącz sterownik IDE CD, (niekoniecznie, ale to prostsze rozwiązanie)

 • Dołącz do jądra obsługę ide-scsi i sg lub ustaw je jako moduły


9.3.4 Czynności po konfiguracji

Wsparcie jądra dla nagrywarki może być uaktywnione podczas startu systemu poprzez następujące polecenia:

   # echo ide-scsi >>/etc/modules
   # echo sg    >>/etc/modules
   # cd /dev; ln -sf scd0 cdrom

Ręczna inicjalizacja może być wykonana przez:

   # modprobe ide-scsi
   # modprobe sg

Po restarcie możesz sprawdzić swoją konfigurację:

   $ dmesg|less
   # apt-get install cdrecord
   # cdrecord -scanbus

[Per Warren Dodge] Czasami może wystąpić konflikt między ide-scsi i ide-cd, jeśli masz zarówno CD-ROM jak i napęd CD-R/RW. Możesz wtedy spróbować dodać poniższą linię do swojego /etc/modutils/aliases, uruchomić update-modules i zrestartować system.

   pre-install   ide-scsi   modprobe ide-cd

Polecenie to nakazuje załadowanie sterownika IDE przed ide-scsi. Sterownik IDE ide-cd przejmuje kontrolę nad urządzeniem ATAPI CD-ROM — wszystkim, co nie zostało mu nakazane do zignorowania. W ten sposób ide-scsi przejmuje kontrolę tylko nad zignorowanymi urządzeniami.


9.3.5 Obrazy startowe płyt CD

Aby nagrać katalog target-directory jako cd-image.raw (startowy, Joliet z TRANS.TBL; jeśli płyta nie ma być bootowalna, usuń opcje -b i -c), włóż dyskietkę startową do stacji dyskietek i:

   # dd if=/dev/fd0 target-directory/boot.img 
   # mkisofs -r -V volume_id -b boot.img -c bootcatalog 
   -J -T \ -o cd-image.raw target_directory/

Śmiesznym kruczkiem może być zrobienie startowego CD-ROM z systemem DOS. Jeśli obraz zwyczajnej dyskietki startowej jest we wspomnianym pliku boot.img, przy restarcie płyta zadziała jak gdyby dosowa dyskietka startowa była w napędzie dyskietek. Może być to jeszcze ciekawsze, jeśli wykorzystasz freeDOS.

Zawartość obrazu tej płyty może być sprawdzona poprzez zamontowanie jej jako urządzenie loop.

   # mount -t iso9660 -o ro,loop cd-image.raw /cdrom
   # cd /cdrom
   # mc
   # umount /cdrom


9.3.6 Wypalanie płyty (R, RW):

Najpierw porównajmy (zakładając podwójną prędkość napędu) z:

   # nice --10 cdrecord -dummy speed=2 dev=0,0 disk.img

Następnie, jeśli wszystko poszło OK, wypalimy płytę CD-R:

   # nice --10 cdrecord -v -eject speed=2 dev=0,0 disk.img

Albo CD-RW:

   # nice --10 cdrecord -v -eject blank=fast speed=2 dev=0,0 disk.img

Niektóre napędy CD-RW działają lepiej z:

   # nice --10 cdrecord -v blank=all speed=2 dev=0,0 disk.img

i następnie:

   # nice --10 cdrecord -v -eject speed=2 dev=0,0 disk.img

Te dwa kroki są niezbędne, aby zapobiec pokrywaniu się faz zerowania płyty i wypalania. Wartość argumentów dla nice może także wymagać pewnej regulacji.


9.3.7 Wykonanie obrazu z posiadanej płyty CD

Niektóre płyty CD-R i komercyjne CD zawierają specjalne, błędne sektory, które uniemożliwiają ich kopiowanie przez dd (płyta Windows 98 jest jedną z nich). Pakiet cdrecord udostępnia polecenie readcd. Użyj go do skopiowania zawartości płyty do pliku. Jeśli to plik z danymi, zamontuj go i wykonaj df aby uzyskać jego rzeczywisty rozmiar. Podziel liczbę bloków przez 2 ( 1 blok = 1024 bajty) aby uzyskać ilość sektorów na CD ( 1 sektor = 2048 bajty). Uruchom readcd z niezbędnymi opcjami i użyj obrazu płyty do wypalenia następnej.

   # readcd dev=target,lun,scsibusno # select function 11

Zwykle można ustawić wszystkie trzy parametry jako 0. Ilość sektorów podana przez readcd jest zazwyczaj zbyt duża, użyj podanej powyżej metody aby uzyskać dokładniejsze wyniki.

Powinno zostać zauważone, że użycie dd z płytami CD-ROM stwarza pewne problemy. Pierwsze uruchomienie dd spowoduje komunikat błędu i może wytworzyć krótszy obraz dysku, utraciwszy końcową jego część. Drugie uruchomienie dd może utworzyć większy obraz płyty ze „śmieciami” dołączonymi na końcu, jeśli rozmiar danych nie został podany. Tylko drugie uruchomienie dd wraz z podaniem poprawnego rozmiaru danych, bez wyciągania CD, po otrzymaniu komunikatu błędu wydaje się działać poprawnie. Jeśli na przykład rozmiar obrazu płyty wyświetlony przez df wynosi 46301184 bloki, użyj dwukrotnie następującego polecenia aby otrzymać prawidłowy obraz (jest to informacja, uzyskana przeze mnie empirycznie):

   # dd if=/dev/cdrom of=cd.img bs=2048 count=$((46301184/2))

9.3.8 Obrazy Debian CD

Aby otrzymać najnowsze informacje na temat płyt z Debianem, odwiedź stronę Debian CD.

Jeśli posiadasz szybkie połączenie internetowe, pomyśl o instalacji poprzez sieć, używając:

Jeśli nie posiadasz szybkiego połączenia z Internetem, pomyśl o zakupie płyt CD od dystrybutora CD.

Proszę, nie zajmuj niepotrzebnie łącza ściągając obraz standardowego CD, chyba że jesteś testerem płyt (nawet nową metodą jigdo).

Jedną z niewielu, godną uwagi płytą jest KNOPPIX - Live Linux Filesystem On CD. Z tą płytą uruchomisz w pełni działającego Debiana bez potrzeby instalowania go na twardym dysku.


9.3.9 Wykonywanie kopii systemu na płytach CD-R

Aby skopiować kluczowe pliki konfiguracyjne i dane na płyty CD-R, użyj przykładowego skryptu backup backup. Zobacz także Kopiowanie oraz archiwizacja całych katalogów, Rozdział 8.3 i Kopia różnicowa oraz synchronizacja danych, Rozdział 8.4.


9.3.10 Kopiowanie CD z muzyką

Nie testowane przeze mnie:

   # apt-get install cdrecord cdparanoia
   # cdparanoia -s -B
   # cdrecord dev=0,0,0 speed=2 -v -dao -eject defpregap=1 -audio *.wav

albo,

   # apt-get install cdrdao #disk at once
   # cdrdao read-cd --device /dev/cdrom --paranoia-mode 3 my_cd # read cd
   # cdrdao write --device /dev/cdrom --speed 8 my_cd  # wypal nowy CD

cdrdao wykonuje prawdziwą kopię (żadnych przerw, itp...)


9.4 X

X Window System jest zapewnione dzięki Xfree86. Istnieją dwie główne wersje serwera X dostępne dla Debiana: XFree86 Version 3.3 (XF3) i XFree86 Version serii 4.x (XF4), obie oparte o specyfikację X11R6 wg. X.Org.

Podstawowe informacje nt. X możesz uzyskać z X(7), LDP XWindow-User-HOWTO, oraz Remote X Apps mini-HOWTO. Informacje specyficzne dla Debiana, przeznaczone dla jego użytkowników, przeczytaj w file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz dostarczanym w pakiecie xfree86-common. Zawiera interesujące uwagi na temat przypisywania różnych funkcji do klawiszy autorstwa Brandena Robinsona.

X serwer, Rozdział 9.4.3

program na lokalnym hoście, zajmujący się wyświetlaniem X-ów na monitorze użytkownika, jest także odpowiedzialny za obsługę poleceń z klawiatury i myszy.

Klienty X, Rozdział 9.4.4

program na (zdalnym lub lokalnym) hoście, który uruchamia oprogramowanie zgodne z X.

Zauważ, że jest to odwrócenie rozumienia słowa serwer i klient przyjętego w innych kontekstach.

Istnieje kilka dróg, aby „X serwer” (strona wyświetlająca) przyjął zdalne połączenie od „klienta X” (strona oprogramowania).

 • Wykorzystanie xauth

 • Wykorzystanie xdm, wdm, gdm, kdm, ...

  • mechanizm cookies (równie niebezpieczny jak xauth).

  • Zobacz xdm(1x) i Xsecurity(7), aby zdobyć podstawowe informacje nt. kontroli dostępu do X.

  • Zobacz wdm(1x), gdm(8), i kdm.options(5) dla dalszych informacji, jeśli te programy są zainstalowane.

  • Zobacz System-V init i poziomy startu (runlevels), Rozdział 6.5.4 aby zorientować się jak wyłączyć xdm, by logować się w trybie tekstowym bez usuwania pakietu xdm.

 • Wykorzystanie ssh -X

Wszystkie metody połączeń zdalnych, za wyjątkiem wykorzystywania ssh, wymagają włączonych połączeń TCP/IP w X serwerze. Zobacz Używanie X'ów poprzez TCP/IP, Rozdział 9.4.6.


9.4.1 Pakiety związane z X

Istnieje kilka (meta)pakietów, które zapewniają prostą instalację X Window System w Woodym.

x-window-system-core

Ten metapakiet dostarcza kluczowe składniki dla pojedynczej stacji roboczej, na której uruchomiony ma być X Window System. Dostarcza biblioteki, X serwer (xserver-xfree86), zestaw czcionek, jak również kilka podstawowych klientów X i programów użytkowych.

x-window-system

Ten metapakiet dostarcza praktycznie wszystkich składników X Window System rozwijanych przez XFree86 Project, jak również zbiór popularnych kiedyś dodatkowych programów. (Zauważ, że ten pakiet zależy od x-window-system-core, twm oraz xdm, tak więc w przypadku jego instalacji x-window-system-core nie musi zostać oddzielnie wyznaczony do zainstalowania)

xserver-common-v3

Pliki i programy użytkowe wspólne dla serwerów X XFree86 3.x (XF3)

xserver-*

Dodano pakiety serwera XF3, aby obsłużyć sprzęt z różnych powodów nie obsługiwany przez nowy serwer XF4 (xserver-xfree86). Niektóre stare karty ATI mach64 nie są obsługiwane przez XF4, zaś inne karty graficzne zawieszają się w wersji XF4 dostępnej wraz z Woodym, itp. (Aby obejrzeć dostępne pakiety wykonaj apt-cache search xserver-|less. Wszystkie z tych serwerów XF3 zależą od pakietu xserver-common-v3.)

W większości przypadków x-window-system jest odpowiednim pakietem do zainstalowania. (Jeśli chcesz logować się w trybie tekstowym, upewnij się że wyłączyłeś usługę xdm tak, jak opisano to w części Jak wyłączyć automatyczne uruchamianie Xów przy starcie?!, Rozdział 8.1.4.)


9.4.2 Wykrywanie sprzętu dla X

Aby wykryć swój sprzęt podczas konfiguracji X-ów, zainstaluj następujące pakiety przed instalacją X Window System:

 • discover – narzędzie identyfikacji sprzętu.

 • mdetect – autodetekcja myszy.

 • read-edid – gromadzenie informacji sprzętowej o monitorach VESA PnP.


9.4.3 X serwer

Zobacz XFree86(1x) aby uzyskać informację o X serwerze.

Uruchom X serwer z lokalnej konsoli:

   $ startx -- :<display> vtXX
   e.g.:
   $ startx -- :1 vt8 -bpp 16
   ... uruchom na vt8 podłączonym do localhost:1 w trybie 16 bpp

Argumenty podane po -- są przekazywane X serwerowi.

Jeśli używasz skryptu ~/.xserverrc do konfigurowania uruchomienia X, pamiętaj aby wykonać exec na prawidłowym X serwerze. W przeciwnym wypadku może on wolno się uruchamiać i zamykać. Na przykład:

   #!/bin/sh
   exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp

9.4.3.1 Konfiguracja serwera X (wersja 4)

Aby skonfigurować (lub przekonfigurować) serwer XF4,

   # dpkg-reconfigure --priority=low xserver-common
   # dpkg-reconfigure --priority=low xserver-xfree86

co utworzy plik /etc/X11/XF86Config-4, po czym skonfiguruj X-y używając skryptu dexconf.


9.4.3.2 Konfiguracja serwera X (wersja 3)

Aby skonfigurować (lub przekonfigurować) serwer XF3 na przykład dla karty ATI mach64,

   # dpkg-reconfigure --priority=low xserver-common-v3
   # dpkg-reconfigure --priority=low xserver-mach64

co utworzy plik /etc/X11/XF86Config, po czym skonfiguruj X-y używając skryptu xf86config-v3.


9.4.3.3 Ręczna konfiguracja serwera X,

Dla Woodiego modyfikując ustawienia w /etc/X11/XF86Config-4 nie zmieniaj zawartości pliku konfiguracyjnego pomiędzy liniami:

   ### BEGIN DEBCONF SECTION
   [ciach]
   ### END DEBCONF SECTION

Zamiast tego dodaj własne opcje przed tym tekstem. Na przykład, aby użyć innej karty graficznej dodaj podobne linie na początku pliku:

   Section "Device"
    Identifier    "Moje Urzadzenie"
    Driver      "ati"
    Option      "NoAccel"
   EndSection
   
   Section "Screen"

    Identifier "Mój Ekran"
    Device   "Moje Urządzenie"
    Monitor   "Generic Monitor"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
     Depth    8
     Modes    "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"

    EndSubsection
    Subsection "Display"
     Depth    16
     Modes    "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"

     Depth    24
     Modes    "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
   EndSection
   
   Section "ServerLayout"
     Identifier    "Custom"

     Screen      "Mój Ekran"
     InputDevice    "Generic Keyboard" "CoreKeyboard"
     InputDevice    "Configured Mouse" "CorePointer"
   EndSection

Dla Sarge (testing w momencie pisania tych słów), jeśli chcesz wraz z aktualizacją zatrzymać własne modyfikacje pliku /etc/X11/XF86Config, uruchom następujące polecenia jako root:

   # cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
   # md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
   # dpkg-reconfigure xserver-xfree86

By poprawić wygląd czcionek, musisz przeedytować plik /etc/X11/XF86Config-4 tak jak opisano to w Czcionki TrueType dla X, Rozdział 9.4.13.

Sprawdź również inne części konfiguracji X. Złe ustawienia monitora mogą być istotniejszą przyczyną bólu głowy niż złe czcionki, więc upewnij się, że odświeżanie jest ustawione na tak wysokie jakie potrafi obsłużyć monitor (85 Hz jest wspaniałe, 75 Hz jest OK, a 60 Hz to tragedia).


9.4.4 Klienty X

Większość klientów X może być uruchomiona poleceniem podobnym do:

   client $ xterm -geometry 80x24+30+200 -fn 6x10 -display hostname:0 &

Dodatkowe argumenty oznaczają:

 • -geometry SZERxWYS+XOFF+YOFF: początkowy rozmiar i pozycję okna programu.

 • -fn NAZWAFONTU: czcionkę służącą do wyświetlania tekstu. NAZWAFONTU może przyjmować wartość:

  • a14: Normalny rozmiar

  • a24: Duży rozmiar czcionki

  • ... (sprawdź dostępne czcionki za pomocą xlsfont.)

 • -display displayname: nazwa X serwera, który ma zostać użyty. displayname może przyjmować wartość:

  • hostname:D.S oznacza ekran S na monitorze D komputera hostname; X serwer dla tego monitora nasłuchuje na porcie TCP 6000+D

  • host/unix:D.S oznacza ekran S na monitorze D hosta host; X-serwer dla tego monitora nasłuchuje na porcie typu UNIX. /tmp/.X11-unix/XD (więc jest dostępny tylko z host).

  • :D.S jest równoważne do host/unix:D.S, gdzie host to nazwa lokalnego hosta.

Domyślna wartość zmiennej displayname dla klientów X (oprogramowanie), może być ustawiona poprzez zmienną środowiskową DISPLAY. Można to osiągnąć przez np. uruchomienie następujących skryptów przed klientem X:

   $ export DISPLAY=:0
    # Domyślne ustawienie, lokalna maszyna, pierwszy screen
   $ export DISPLAY=hostname.fulldomain.name:0.2
   $ export DISPLAY=localhost:0

Start Xów może być dostosowany do własnych potrzeb za pomocą ~/.xinitrc. Np:

   xrdb -load $HOME/.Xresources
   xsetroot -solid gray &
   xclock -g 50x50-0+0 -bw 0 &

   xload -g 50x50-50+0 -bw 0 &
   xterm -g 80x24+0+0 &
   xterm -g 80x24+0-0 &
   twm

Tak jak opisano to w Personalizowane sesje X., Rozdział 9.4.5.1, zastępuje to wszystko, co dzieje się podczas uruchomienia Xsession przez startx. Używaj ~/.xsession, a z powyższego sposobu korzystaj jedynie w ostateczności. Zobacz xsetroot(1x), xset(1x) i Zasoby X, Rozdział 9.4.10.


9.4.5 Sesje X

Sesja X (X-serwer + klient X) może być rozpoczęta poprzez:

 • startx: skrypt obudowujący xinit, służący do uruchomienia sesji z terminala tekstowego. Jeśli plik ~/.xinitrc nie istnieje, /etc/X11/Xsession jest wywoływany przez /etc/X11/xinit/xinitrc.

 • xdm, gdm, kdm, lub wdm: demon uruchamiający X-serwer i klientów, umożliwiający logowanie w GUI. /etc/X11/Xsession jest uruchamiany bezpośrednio.

Tryb tekstowy może być udostępniony, jak to opisano w Jak wyłączyć automatyczne uruchamianie Xów przy starcie?!, Rozdział 8.1.4.


9.4.5.1 Personalizowane sesje X.

Domyślny skrypt startowy /etc/X11/Xsession jest kombinacją /etc/X11/Xsession.d/50xfree86-common_determine-startup oraz /etc/X11/Xsession.d/99xfree86-common_start.

Na przebieg wykonania /etc/X11/Xsession wpływają ustawienia z /etc/X11/Xsession.options. Jego głównym zadaniem jest uruchomienie za pomocą exec pierwszego istniejącego programu znajdującego się na następującej liście:

 • ~/.xsession lub ~/.Xsession, jeśli istnieje.

 • /usr/bin/x-session-manager, jeśli istnieje.

 • /usr/bin/x-window-manager, jeśli istnieje.

 • /usr/bin/x-terminal-emulator, jeśli istnieje.

 • Dokładne znaczenie tych poleceń jest uzależnione od alternatywnych ustawień systemu Debian, opisanych w Alternatywne polecenia, Rozdział 6.5.3. Na przykład:

     # update-alternatives --config x-session-manager
     ... lub
     # update-alternatives --config x-window-manager
  

  Aby wybrać domyślny menedżer okien X, jednocześnie zachowując GNOME i KDE, zamień plik /etc/X11/Xsession.d/50xfree86-common_determine-startup z plikiem dostarczonym w drugim raporcie o błędzie na http://bugs.debian.org/168347 (mam nadzieję, że zostanie to szybko naprawione) i wyedytuj /etc/X11/Xsession.options jak następuje:

     # /etc/X11/Xsession.options
     #
     # opcje konfiguracyjne dla /etc/X11/Xsession
     # Wyjaśnienie dostępnych opcji znajdziesz w Xsession.options(5)
     # Default enabled
     allow-failsafe
     allow-user-resources
     allow-user-xsession
     use-ssh-agent
     # Domyślnie wyłączone (włącz odkomentowując)
     do-not-use-x-session-manager
     #do-not-use-x-window-manager
  

  Bez wspomnianych powyżej zmian w systemie pakiety gnome-session i kdebase zapewniają funkcjonalność menedżera sesji. Usunięcie ich, umożliwia ustawienie jako domyślnego innego menedżera okien.

  W systemie, gdzie /etc/X11/Xsession.options zawiera linię allow-user-xsession bez poprzedzających jej znaków, każdy użytkownik, który stworzy ~/.xsession lub ~/.Xsession będzie mógł dostosować działanie /etc/X11/Xsession.

  Ostatnie polecenie w pliku ~/.xsession powinno przyjmować formę: exec some-window/session-manager, aby uruchomić ulubiony menedżer sesji.

  Dobry przykład skryptu ~/.xsession jest podany w file:///usr/share/doc/xfree86-common/examples/xsession.gz.

  Używam tego skryptu do wybierania menedżera okien, dostępu do ekranu i obsługiwanego języka dla poszczególnych użytkowników. Przeczytaj także Startowanie sesji X dla użytkownika., Rozdział 9.4.5.2, Zdobywanie uprawnień administratora w X, Rozdział 9.4.12 i Przykład wielojęzykowego systemu X window, Rozdział 9.7.9.

  Jeśli chcesz by kilka klientów X startowało automatycznie, zobacz przykłady z Klienty X, Rozdział 9.4.4 i wywołuj je z ~/.xsession zamiast ~/.xinitrc.

  Dodatkowe zasoby X dla poszczególnych użytkowników są przechowywane w ~/.Xresources. Przeczytaj Zasoby X, Rozdział 9.4.10.

  Dostosowania mapy klawiatury i funkcji klawiszy myszy również można dokonać w skryptach startowych użytkownika. Przeczytaj Mapy klawiatury i mapowanie myszy w X, Rozdział 9.4.11.


  9.4.5.2 Startowanie sesji X dla użytkownika.

  Podążając za wytycznymi, opisanymi w Personalizowane sesje X., Rozdział 9.4.5.1, wybrany przez użytkownika menedżer sesji/okien może być uaktywniony poprzez zainstalowanie odpowiedniego pakietu i odpowiednie zmiany pod koniec pliku ~/.xsession. (Osobiście lubię blackbox/fluxbox z powodu ich prostego stylu i szybkości.):

  • Menadżer sesji GNOME (przeładowany)

   • Zainstaluj pakiet: gnome-session

   • exec /usr/bin/gnome-session

  • Menadżer sesji KDE (przeładowany)

   • Zainstaluj pakiet: kdebase (lub kdebase3 dla KDE3)

   • exec /usr/bin/kde2

  • Blackbox window manager (lekki, szybki).

   • Zainstaluj pakiet: blackbox

   • exec /usr/bin/blackbox

  • Fluxbox window manager (lekki, nowy blackbox).

   • Zainstaluj pakiet: fluxbox

   • exec /usr/bin/fluxbox

  • Xfce window manager (podobny do Mac OS-X, SUN CDE).

   • Zainstaluj pakiet: xfce

   • exec /usr/bin/xfwm

  • IceWM window manager (mały, alternatywa dla GNOME)

   • Zainstaluj pakiet: icewm

   • exec /usr/bin/X11/icewm

  • FVWM2 virtual window manager (mały, podobny do Win95)

   • Zainstaluj pakiet: fvwm

   • exec /usr/bin/fvwm2

  • Windowmaker window manager (trochę jak NexT)

   • Zainstaluj pakiet: wmaker

   • exec /usr/bin/wmaker

  • Enlightenment window manager (przeładowany)

   • Zainstaluj pakiet: enlightenment

   • exec /usr/bin/enlightenment

  Przeczytaj Window Managers for X.


  9.4.5.3 Ustawianie KDE i GNOME

  Aby otrzymać w pełni funkcjonalne środowiska KDE lub GNOME, przydatne są poniższe metapakiety:

  • KDE: zainstaluj pakiet kde

  • GNOME: zainstaluj pakiet gnome

  Instalacja tych pakietów za pomocą narzędzi korzystających ze zmiennych recommends, takich jak dselect i aptitude, zaopatrzy Cię w większy wybór oprogramowania niż instalacja tylko za pomocą apt-get.

  Jeśli chcesz logować się w trybie tekstowym wyłącz menedżera wyświetlania X, takiego jak kdm, gdm, i wdm, które mogą zostać zainstalowane poprzez zależności, jak opisano to w Jak wyłączyć automatyczne uruchamianie Xów przy starcie?!, Rozdział 8.1.4.

  Jeśli GNOME ma się uruchamiać domyślnie, zamiast KDE, upewnij się jak właściwie skonfigurować x-session-manager, co opisano w Alternatywne polecenia, Rozdział 6.5.3.


  9.4.6 Używanie X'ów poprzez TCP/IP

  Ponieważ zdalne połączenie TCP/IP bez szyfrowania można stosunkowo łatwo podsłuchiwać, domyślne ustawienia X w aktualnej wersji systemu Debian nie udostępnia gniazda TCP/IP. Rozważ użycie ssh, jeśli zależy Ci na zdalnym połączeniu ( zobacz Zdalne połączenie z X – ssh, Rozdział 9.4.8).

  Metoda opisana tutaj nie jest zalecana, chyba że stosowana jest w bardzo bezpiecznym środowisku, za dobrym firewallem i tylko wtedy jeśli wszyscy użytkownicy są godni zaufania. Użyj tego polecenia, aby sprawdzić obecne ustawienia X serwera dotyczące gniazd TCP/IP:

     # find /etc/X11 -type f -print0 | xargs -0 grep nolisten
     /etc/X11/xinit/xserverrc:exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
  

  Usuń -nolisten aby przywrócić nasłuch poprzez TCP/IP.


  9.4.7 Zdalne połączenie z X – xhost

  xhost umożliwia dostęp wyznaczonym hostom. Jest to bardzo niebezpieczne. Poniższa linia wyłącza sprawdzanie hostów i pozwala na połączenie skądkolwiek, jeśli dozwolone są połączenia TCP/IP ( przeczytaj Używanie X'ów poprzez TCP/IP, Rozdział 9.4.6):

     $ xhost +
  
  

  Możesz ponownie uaktywnić sprawdzanie hostów poprzez:

     $ xhost -
  

  xhost nie rozróżnia użytkowników na zdalnych maszynach. Oprócz tego adresy hostów mogą być oszukane (spoofing).

  Powinno unikać się tej metody, szczególnie jeśli jesteś podłączony do sieci niegodnej zaufania (np. PPP dialup ). Przeczytaj xhost(1x).


  9.4.8 Zdalne połączenie z X – ssh

  ssh zapewnia bezpieczny sposób połączenia lokalnego X serwera z programem uruchomionym na zdalnej maszynie.

  • Ustaw pozycje X11Forwarding i AllowTcpForwarding na yes w pliku /etc/ssh/sshd_config zdalnego hosta, jeśli chcesz uniknąć podawania tych opcji w lini poleceń.

  • Uruchom X serwer na zdalnej maszynie.

  • Otwórz xterm na lokalnym komputerze.

  • Uruchom ssh, aby ustanowić połączenie ze stroną zdalną.

      localname @ localhost $ ssh -q -X -l loginname remotehost.domain
      Password:
      .....
   
  • Uruchom aplikacje X po stronie zdalnej.

      loginname @ remotehost $ gimp &
   

  Metoda ta umożliwia wyświetlanie wyjścia zdalnego klienta X, jak gdyby komunikował się on lokalnie poprzez gniazda UNIX.


  9.4.9 Emulator terminala X – xterm

  Dowiedz się wszystkiego o xterm: http://dickey.his.com/xterm/xterm.faq.html.


  9.4.10 Zasoby X

  Dużo starszych programów dla X, jak xterm, używa bazy danych zasobów X do konfiguracji własnego wyglądu. Plik ~/.Xresources jest używany do przechowywania specyfikacji zasobów użytkownika. Jego zawartość jest automatycznie dołączana do domyślnych zasobów X podczas logowania. Zasoby dla całego systemu przechowywane są w /etc/X11/Xresources/* i domyślne ustawienia aplikacji w /etc/X11/app-defaults/*. Użyj tych ustawień jako wyjściowych.

  Oto parę przydatnych ustawień dla twojego pliku ~/.Xresources:

     ! Ustaw czcionkę do bardziej czytelnego rozmiaru 9x15
     XTerm*font: 9x15
     
     ! Wyświetl pasek przewijania
     XTerm*scrollBar: true
     
     ! Ustaw rozmiar bufora na 1000 linii
     XTerm*saveLines: 1000
     
     ! Duży ekran kterm
     KTerm*VT100*fontList: -*-fixed-medium-r-normal--24-*,\
     -*-gothic-medium-r-normal--24-*,\
     -*-mincho-medium-r-normal--24-*
  

  Aby zmiany te weszły w życie natychmiast, dodaj je do bazy danych zasobów poleceniem:

     xrdb -merge ~/.Xresources
  

  Zobacz xrdb(1x).


  9.4.11 Mapy klawiatury i mapowanie myszy w X

  Program xmodmap jest używany do edycji i wyświetlania mapę modyfikacji klawiatury i tablicę klawiszy, które są używane przez aplikacje klienckie do zamiany zdarzeń klawiaturowych na funkcje w X.

     $ xmodmap -pm
     ... wyświetla aktualną mapę modyfikacji
     $ xmodmap -pk | pager
     ... wyświetla aktualną tablicę mapy klawiszy
     $ xmodmap -e "pointer = 3 2 1" # ustawia myszkę dla leworęcznych.
     $ xmodmap ~/.xmodmaprc # ustawia klawiaturę korzystając z ~/.xmodmaprc
  

  Jest to najczęściej ładowane ze skryptu startowego sesji użytkownika, ~/.xsession.

  By zobaczyć kody klawiszy (keycode), użyj xev i naciskaj klawisze. By znaleźć znaczenie klawiszy keysym, spójrz do definicji z pliku /usr/include/X11/keysymdef.h. Wszystkie definicje nazywane są jako XK_ poprzedzające nazwy funkcji.

  Zobacz xmodmap(1x).


  9.4.12 Zdobywanie uprawnień administratora w X

  Jeśli program z GUI musi być uruchomiony z uprawnieniami administratora użyj następującej procedury.Nigdy nie uruchamiaj X serwera bezpośrednio z konta roota, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem.

  Uruchom X serwer jako zwykły użytkownik i otwórz okno programu xterm. Potem:

     $ XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority
     $ export XAUTHORITY
     $ su root
     Password:*****
     # printtool &
  

  Używając tego sposobu by zyskać prawa użytkownika innego niż root, upewnij się, że ~/.Xauthority jest dostępny do odczytu dla grupy tego użytkownika.

  Aby zautomatyzować te sekwencje poleceń, utwórz plik ~/.xsession na koncie użytkownika zawierający linie:

     # To sprawia, że X-y działają, kiedy za pomocą su staję się root'em.
     if [ -z "$XAUTHORITY" ]; then
         XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority
         export XAUTHORITY
     fi
     unset XSTARTUP
     # Jeśli jakieś menedżery okien/sesji są wybrane, odkomentuj następujące
     # linie i dostosuj je do swoich potrzeb.
     #XSTARTUP=/usr/bin/blackbox
     # To uruchomi program x-window/session-manager
     if [ -z "$XSTARTUP" ]; then
      if [ -x /usr/bin/x-session-manager ]; then
       XSTARTUP=x-session-manager
      elif [ -x /usr/bin/x-window-manager ]; then
       XSTARTUP=x-window-manager
      elif [ -x /usr/bin/x-terminal-emulator ]; then
       XSTARTUP=x-terminal-emulator
      fi
     fi
     # Uruchom automatycznie wybrany menedżer okien/sesji X
     exec $XSTARTUP
  

  Następnie uruchom su (nie su -) w oknie programu xterm. Teraz programy uruchamiane z tego xterma będą wyświetlać się temu użytkownikowi, podczas gdy pracować będą z prawami administratora. Działa to tak długo, jak długo domyślny plik /etc/X11/Xsession jest wykonywany. Jeśli użytkownik zmienił swoje środowisko edytując ~/.xinit lub ~/.xsession, to wymieniona zmienna środowiskowa XAUTHORITY musi być w nich odpowiednio zmieniona.

  Opcjonalnie, sudo może być wykorzystane dla zautomatyzowania tej sekwencji poleceń:

     $ sudo xterm
     ... lub
     $ sudo -H -s
  

  W tym wypadku plik /root/.bashrc powinien zawierać:

     if [ $SUDO_USER ]; then
       sudo -H -u $SUDO_USER xauth extract - $DISPLAY | xauth merge -
     fi
  

  Działa to poprawnie nawet gdy katalog domowy użytkownika jest na NFS, ponieważ root nie odczytuje jego .Xauthority.

  Jest kilka pakietów przeznaczonych specjalnie dla tego celu: kdesu, gksu, gksudo, gnome-sudo, i xsu. Parę innych metod może być użytych do osiągnięcia podobnych rezultatów: utworzenie dowiązania symbolicznego z pliku /root/.Xauthority do użytkownika, użycie skryptu sux; lub wpisanie „xauth merge ~USER_RUNNING_X/.Xauthority” w plikach startowych administratora.

  Przeczytaj więcej na debian-devel mailing list.


  9.4.13 Czcionki TrueType dla X

  Standardowy xfs z XFree86-4 poprawnie współpracuje z czcionkami TrueType. Jeśli natomiast korzystasz z XFree86-3 musisz zainstalować osobny pakiet, taki jak xfs-xtt.

  Musisz upewnić się, że wszystkie programy, które mają korzystać z czcionek TrueType zostały połączone z libXft lub libfreetype (prawdopobnie nie musisz się o to martwić, jeśli korzystasz z prekompilowanych pakietów .deb).

  Na początku przygotuj obsługę czcionek:

  • Zainstaluj pakiety x-ttcidfont-conf i defoma. To pozwoli zautomatyzować tworzenie plików fonts.scale i fonts.dir.

      # apt-get install x-ttcidfont-conf
   
  • Zmień część Section "Files" w pliku /etc/X11/XF86Config-4 tak jak podano poniżej:

      Section "Files"
        FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
   
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
   
        FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
      EndSection
   

   Pierwsza linia ustawi XFree86 by korzystało z czcionek TrueType, które zainstalujesz z pakietów systemu Debian. Wpisz z Type1 jest przesunięty na dół, gdyż XFree86 wyświetla je dość słabo. Opcja :unscaled dla czcionek bitmapowych powinna być zbędna w nowszych XF4, ale zostawiłem ją dla pewności.

   By zachować własne modyfikacje /etc/X11/XF86Config-4 postępuj zgodnie z instrukcjami z Ręczna konfiguracja serwera X,, Rozdział 9.4.3.3.

  Następnie zainstaluj pakiety z fontami (DFSG):

  • Zachodnie czcionki TrueType:

   • ttf-bitstream-vera: A set of high-quality TrueType fonts created by Bitstream, Inc. [33]

   • ttf-freefont: A set of free high-quality TrueType fonts covering the UCS character set.

   • ttf-thryomanes: A TrueType Unicode font covering Latin, Greek, Cyrillic and IPA.

  • Czcionki azjatyckie:

   • tfm-arphic-bsmi00lp: Chinese Arphic "AR PL Mingti2L Big5" TrueType font TeX font metric data

   • tfm-arphic-bkai00mp: Chinese Arphic "AR PL KaitiM Big5" TrueType font TeX font metric data

   • tfm-arphic-gbsn00lp: Chinese Arphic "AR PL SungtiL GB" TrueType font TeX font metric data

   • tfm-arphic-gkai00mp: Chinese Arphic "AR PL KaitiM GB" TrueType font TeX font metric data

   • ttf-baekmuk: Korean Baekmuk series TrueType fonts

   • hbf-jfs56: Chinese Jianti Fangsong 56x56 bitmap font (GB2312) for CJK

   • hbf-cns40-b5: Chinese Fanti Song 40x40 bitmap font (Big5) for CJK

   • hbf-kanji48: Japanese Kanji 48x48 bitmap font (JIS X-0208) for CJK

  Ponieważ wybór Wolnych czcionek jest dosyć ograniczony, dobrym rozwiązaniem może być równoczesna instalacja ich komercyjnych odpowiedników. Aby uczynić ich instalację łatwiejszą, stworzono kilka pakietów:

  • ttf-commercial

  • msttcorefonts (>1.1.0) [34]

  Będziesz miał naprawdę duży wybór czcionek, jeśli połączysz użycie swoich Wolnych czcionek z innymi, komercyjnymi.

  Wszystkie te pakiety czcionek powinny działać bez żadnych dodatkowych poleceń i powinny być dostępne dla wszystkich programów X, które używają czcionek systemowych. W ich skład wchodzą Xterm, Emacs i większość aplikacji spoza KDE i GNOME.

  Teraz uruchom xfontsel i wybierz jakąkolwiek czcionkę TrueType z menu fndry. W menu "fmly" powinieneś zobaczyć wiele aktywnych wpisów.

  Dla KDE2.2 i GNOME1.4 (z libgdxft0, które jest pewnym obejściem by czcionki w GTK 1.2 były antyaliasowane), potrzeba ustawienia dodatkowo Xft1. Xft1 jest bardzo przestarzałe i praktycznie potrzebne tylko dla GNOME1.4 i KDE2.2. W pliku /etc/X11/XftConfig dodaj następującą linię

       dir "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
  

  przed innymi katalogami. [35]

  Dla GNOME2 i KDE3 (wszystkie wydania po Sarge), musisz ustawić fontconfig, który jest wykorzystywany przez Xft2 do odnajdywania czcionek. [36] Nie powinno być potrzeby instalacji żadnych dodatków do tego, ponieważ wszystkie pakiety używające fontconfig już od niego zależą (pośrednio).

  Na początek zajrzyj do /etc/fonts/fonts.conf. Powinna tam być linia taka jak poniżej. Jeśli jej nie ma, otwórz /etc/fonts/local.conf i dodaj

       <dir>/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType</dir>
  

  zaraz po linii <fontconfig>.

  Fontconfig powinien wykryć to od razu i "fc-list" powinien wyświetlać nowe czcionki. Kolejną przyjemną możliwością fontconfig, jest fakt, że możesz umieścić czcionki w ~/.fonts/ i wszystkie programy powinny od razu mieć do nich dostęp.

  Jeśli ręcznie doinstalujesz nowy zestaw czcionek bez używania pakietu z systemu Debian, uruchom

     # xset fp rehash
  

  by XFree86 przeglądnęło zawartość katalogu ponownie i dodało nowe czcionki.


  9.4.14 Przeglądarka WWW w X

  Jest kilka graficznych przeglądarek stron WWW w Woodym:

  • mozilla The Mozilla (nowa)

  • galeon przeglądarka oparta o Mozillę z Gnome UI (nowa)

  • konqueror przeglądarka dla KDE

  • dillo przeglądarka w GTK

  • amaya-gtk przeglądarka wzorcowa W3C

  • amaya-lesstif przeglądarka wzorcowa W3C

  • netscape-... (dużo, stare)

  • communicator-... (dużo, stare)

  • ...

  Wersja pakietu mozilla musi odpowiadać wersji wymaganej przez pakiet galeon. Chociaż różnią się one interfejsem użytkownika, to korzystają z tego samego mechanizmu renderowania stron HTML Gecko.

  Wtyczki dla przeglądarek takich, jak mozilla i galeon mogą być uaktywnione poprzez ręczną instalację odpowiednich plikow „*.so” w katalogu z wtyczkami i ponowne uruchomienie przeglądarki.

  Popularne wtyczki:


  9.5 SSH

  SSH (Secure SHell) zapewnia bezpieczny sposób połączeń internetowych. Wersja SSH stanowiąca wolne oprogramowanie nazywa się OpenSSH i jest dostępna w systemie Debian jako pakiet ssh.


  9.5.1 Podstawy SSH

  Najpierw zainstaluj serwer i klienta OpenSSH.

     # apt-get update && apt-get install ssh
  

  Jeśli serwer OpenSSH ma być uruchamiany, to nie może istnieć plik /etc/ssh/sshd_not_to_be_run.

  SSH zapewnia dwa protokoły identyfikacji:

  • Pierwszy protokół SSH:

   • Jedynie Potato obsługuje ten protokół.

   • dostępne metody identyfikacji:

    • RSAAuthentication: oparta na kluczu RSA użytkownika

    • RhostsAuthentication: oparta na .rhosts (niebezpieczna, wyłączona)

    • RhostsRSAAuthentication: oparta na kombinacji .rhosts i kluczy RSA (wyłączona)

    • ChallengeResponseAuthentication: oparta o mechanizm RSA challenge-response

    • PasswordAuthentication: oparta na hasłach

  • Drugi protokół SSH:

   • podstawowy dla systemów post-Woody

   • dostępne metody identyfikacji:

    • PubkeyAuthentication: oparta o klucz publiczny

    • HostbasedAuthentication: oparta o .rhosts lub /etc/hosts.equiv, w połączeniu z metodą klucza publicznego (wyłączona).

    • ChallengeResponseAuthentication: oparta o mechanizm challenge-response

    • PasswordAuthentication: oparta na hasłach

  Jeśli używasz Woodiego lub systemu innego niż Debian, to zwróć uwagę na te różnice.

  Przeczytaj /usr/share/doc/ssh/README.Debian.gz, ssh(1), sshd(8), ssh-agent(1), i ssh-keygen(1) dla dalszych informacji.

  Główne pliki konfiguracyjne to:

  • /etc/ssh/ssh_config: Ustawienia domyślne klienta SSH. Przeczytaj ssh(1). Ważne uwagi, pozycje:

   • Host: Ogranicza następujące po nim deklaracje ( aż do następnego wystąpienia Host) jedynie do komputerów pasujących do wzorca podanego po danym słowie kluczowym.

   • Protocol: Określa wersje protokołu SSH. Domyślnie to „2,1”.

   • PreferredAuthentications: Określa metodę identyfikacji klienta SSH2. Domyślna wartość to „hostbased,publickkey,keyboard-interactive,password”.

   • PasswordAuthentication: Jeśli chcesz logować się używając hasła, upewnij się, że pole to nie jest ustawione na no.

   • ForwardX11: Domyślnie wyłączone. Nadrzędna wobec tego ustawienia jest opcja wiersza poleceń „-X”.

  • /etc/ssh/sshd_config: Domyślne ustawienia serwera SSH. Przejrzyj też sshd(8). Pozycje godne uwagi:

   • ListenAddress: określa lokalny adres, na którym sshd powinien nasłuchiwać. Dozwolona jest więcej niż jedna opcja.

   • AllowTcpForwarding: Domyślnie wyłączone.

   • X11Forwarding: Domyślnie wyłączone.

  • $HOME/.ssh/authorized_keys: lista domyślnych kluczy publicznych, które zostały użyte przez klientów do połączenia na dane konto na tym komputerze. Zobacz ssh-keygen(1).

  • $HOME/.ssh/identity: Zobacz ssh-add(1) oraz ssh-agent(1).

  Rozpoczęcie połączenia przez klienta ssh.

     $ ssh 
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   
     $ ssh -1 
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   # Wymusza używanie SSH w wersji 1 
     $ ssh -1 -o RSAAuthentication=no -l username foo.host
       # wymusza używanie haseł SSH1
     $ ssh -o PreferredAuthentications=password -l username foo.host
       # wumusza używanie haseł SSH2
  

  Z punktu widzenia użytkownika ssh działa jako sprytniejszy i bezpieczniejszy odpowiednik programu telnet ( nie zarzuci nas np. ^]).


  9.5.2 Przekierowywanie portów dla tuneli SMTP/POP3

  Aby utworzyć potok łączący port 25 komputera zdalny-serwer i port 4025 na komputerze lokalnym, oraz potok łączący port 110 komputera zdalny-serwer z portem 4110 lokalnej maszyny, poprzez ssh, wykonaj na lokalnej maszynie:

     # ssh -q -L 4025:zdalny-serwer:25 4110:zdalny-serwer:110 \
          użytkownik@zdalny-serwer
  

  Jest to bezpieczny sposób na nawiązywanie połączenia z serwerami SMTP/POP3 w Internecie. Ustaw AllowTcpForwarding na yes w pliku /etc/ssh/sshd_config zdalnego komputera.


  9.5.3 Połączenia z mniejszą ilością haseł – RSA

  Można uniknąc konieczności pamiętania hasła dla każdego używanego zdalnego komputera używając RSAAuthentication (protokół SSH1) lub PubkeyAuthentication (protokół SSH2).

  Na zdalnym systemie ustaw odpowiednio pozycje „RSAAuthentication yes” lub „PubkeyAuthentication yes”, w /etc/ssh/sshd_config.

  Następnie wygeneruj klucze identyfikacyjne lokalnie i zainstaluj klucz publiczny na zdalnym systemie:

     $ ssh-keygen     # RSAAuthentication: klucz RSA1 dla SSH1
     $ cat .ssh/identity.pub  | ssh użytkownik1@zdalny \
         "cat - >>.ssh/authorized_keys"
     ...
     $ ssh-keygen -t rsa  # PubkeyAuthentication: Klucz RSA dla SSH2
     $ cat .ssh/id_rsa.pub | ssh użytkownik1@zdalny \
         "cat - >>.ssh/authorized_keys"
  
     ...
     $ ssh-keygen -t dsa  # PubkeyAuthentication: klucz DSA dla SSH2
     $ cat .ssh/id_dsa.pub | ssh użytkownik1@zdalny \
         "cat - >>.ssh/authorized_keys"
  

  Można później zmienić hasło za pomocą polecenia „ssh-keygen -p”. Sprawdź ustawienia testując połączenie. W razie nieprawidłowości skorzystaj z polecenia „ssh -v”.

  Możesz dodać opcje do pozycji w authorized_keys, aby ograniczyć uprawnienia hostów i użyć odpowiedniego polecenia. Po dalsze informacje sięgnij do sshd(8).

  Zauważ, że SSH2 obsługuje HostbasedAuthentication. Aby uaktywnić ten mechanizm, musisz zmienić wartość zmiennej HostbasedAuthentication na yes zarówno w pliku /etc/ssh/sshd_config po stronie serwera, jak i w plikach /etc/ssh/ssh_config lub $HOME/.ssh/config na komputerze klienta.


  9.5.4 Radzenie sobie z innymi klientami SSH

  Istnieje parę klientów SSH na platformy inne niż Unix.

  Windows

  puTTY (GPL)

  Windows (cygwin)

  SSH w cygwin (GPL)

  Macintosh Classic

  macSSH (GPL) [Zauważ, że Mac OS X zawiera OpenSSH; użyj ssh w aplikacji Terminala]

  Zobacz także SourceForge.net, site documentation, „6. CVS Instructions”.


  9.5.5 Ustawianie ssh-agent

  Bezpieczniej jest chronić swój klucz SSH hasłem. Jeśli nie zostało ono ustawione, użyj polecenia ssh-keygen -p aby to zmienić.

  Umieść swój klucz publiczny (np ~/.ssh/id_rsa.pub) w pliku ~/.ssh/authorized_keys na zdalnym hoście, używając połączenia opartego o hasła, tak jak to opisano w Połączenia z mniejszą ilością haseł – RSA, Rozdział 9.5.3.

     $ ssh-agent bash # lub uruchom zamiast tego zsh/tcsh/pdksh
     $ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
     Enter passphrase for /home/osamu/.ssh/id_rsa:
     Identity added: /home/osamu/.ssh/id_rsa (/home/osamu/.ssh/id_rsa)
     $ scp foo 
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   :foo
     ... nie potrzebne tu jest moje hasło :-)
     $^D
     ... przerywanie sesji ssh-agent
  
  

  Dla X-serwera, standardowe skrypty startowe systemu Debian uruchamiają ssh-agent jako proces macierzysty. Musisz więc jedynie uruchomić jednokrotnie ssh-add.

  Dla dalszych informacji przeczytaj ssh-agent(1) i ssh-add(1).


  9.5.6 Rozwiązywanie problemów z SSH

  Jeśli masz problemy, sprawdź prawa dostępu do plików konfiguracyjnych i uruchom ssh z opcją „-v”.

  Użyj parametru „-P” jeśli jesteś rootem i masz problem z firewallem; pozwala to uniknąć korzystania z portów 1–1023.

  Jeśli zdalne połączenie ssh nagle przestaje działać, może być to spowodowane działaniami administratora, a najbardziej, prawdopodobną zmianą w host_key. Po upewnieniu się, że nie jest to jednak sprytna próba włamania poprzez podszywanie się za zdalnej maszyny, możesz odzyskać połączenie usuwając pozycje host_key z $HOME/.ssh/known_hosts na lokalnej maszynie.


  9.6 Poczta

  Konfiguracja poczty dzieli się na 3 kategorie:

  • mail transfer agent (program przesyłający pocztę - MTA): exim, postfix, sendmail, qmail, ssmtp, nullmailer, ...

  • pocztowe programy użytkowe: procmail, fetchmail, mailx, ...

  • mail user agent (klient poczty - MUA): mutt, emacs+gnus,...


  9.6.1 Agenci transportu poczty (MTA)

  Aby mieć w pełni wyposażony MTA użyj exim. Zasoby:

  Jeśli troszczysz się o bezpieczeństwo, to jedyną rozsądną alternatywą jest postfix. sendmail i qmail, są również dostępne jako pakiety systemu Debian, ale ich używanie nie jest polecane.

  Jeśli nie potrzebujesz „relay capability” MTA, jak to jest w przypadku np. laptopów, możesz rozważyć użycie rozwiązań mniejszego kalibru:

  • ssmtp: wymaga połączenia SMTP i obsługuje aliasy, lub

  • nullmailer: potrafi kolejkować, ale nie obsługuje aliasów.

  Obecnie uważam, że exim jest bardziej odpowiedni nawet dla mojej stacji roboczej, będącej właśnie laptopem.

  Musisz usunąć exim aby zainstalować w/w pakiety, gdyż zachodzi pomiędzy nimi konflikt:

     # dpkg -P --force-depends exim
     # apt-get install nullmailer     # lub ssmtp
  

  9.6.1.1 Smarthost

  Jeśli używasz exima na komputerze, który jest podłączony poprzez jakieś łącze konsumenckie, upewnij się, że wysyłasz pocztę przez tak zwany smarthost oferowany przez Twojego dostawcę lub innych. [37] Jest kilka dobrych powodów by tak robić:

  • by upewnić się, że list doszedł, ponieważ serwer Twojego dostawcy najczęściej posiada lepsze połączenie.

  • by zapobiec przesyłania wiadomości bezpośrednio z dynamicznego adresu IP, który prawdopodobnie zostanie zablokowany przez listy spamerskie połączeń wdzwanianych.

  • by zaoszczędzić przepustowość połączenia lokalnego w przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców.

  Jedynymi dopuszczalnymi wyjątkami są:

  • sytuacje awaryjne, jeśli usługa SMTP Twojego dostawcy nie działa.

  • eksperymenty w celach edukacyjnych.

  • posiadanie komputera z profesjonalnym hostingiem.


  9.6.1.2 Podstawowa konfiguracja Exima

  Aby używać exim jako MTA, ustaw odpowiednie opcje w:

     /etc/exim/exim.conf   „eximconfig” tworzenie i edycja
     /etc/inetd.conf     zakomentuj smtp by używać serwera exim w trybie demon
     /etc/email-addresses  Dodawanie listy fałszywych adresów
     sprawdź filtry, używając exim -brw, -bf, -bF, -bV, ... etc.
  

  9.6.1.3 Wyłapywanie poczty dla nieistniejących adresów w Eximie

  W /etc/exim/exim.conf (Woody lub później), w części DIRECTORS, pod koniec (za 'lokalny użytkownik: przekierowanie') dodaj przekierowanie pasujące do wszystkich adresów, które poprzednie przekierowania nie mogły objąć (przez Miquela van Smoorenburga):

     catchall:
      driver = smartuser
       new_address = 
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   
  

  Jeśli chce się mieć bardziej szczegółowy opis każdej wirtualnej domeny itp. dodaj następujące linie pod koniec pliku /etc/exim/exim.conf (nie sprawdzone).

     *@yourdomain.com ${lookup{$1}lsearch*{/etc/email-addresses} \
         {$value}fail} T
  

  Następnie umieść pozycje „*” w pliku /etc/email-addresses.


  9.6.1.4 Zamiana adresów dla poczty wychodzącej poczty w Eximie

  Selektywna zamiana adresów dla wychodzącej poczty, aby otrzymać poprawnie nagłówki „From: ”, może być osiągnięta w programie exim dzięki odpowiedniej konfiguracji pod koniec pliku /etc/exim/exim.conf:

     *@komp1.gdzieś.dyndns.org \
      "${if eq {${lookup{$1}lsearch{/etc/passwd}{1}{0}}} {1} \
      {$0}{$1@gdzieś.dyndns.org}}" frFs
  

  Ta regułka zamienia wszystkie adresy pasujące do *@komp1.gdzieś.dyndns.org.

  1. Najpierw sprawdza w pliku /etc/password czy część lokalna ($1) jest użytkownikiem czy nie.

  1. Jeśli to lokalny użytkownik, przepisuje adres w takiej postaci w jakiej występował.

  1. Jeśli nie, podmienia nazwę domeny.


  9.6.1.5 Konfigurowanie autoryzacji SMTP w Eximie

  Niektórzy usługodawcy SMTP, jak np. yahoo.com, wymagają autoryzacji SMTP. Skonfiguruj /etc/exim/exim.conf następująco:

     remote_smtp:
      driver = smtp
      authenticate_hosts = smtp.mail.yahoo.com
     ...
     
     smarthost:
      driver = domainlist
      transport = remote_smtp
      route_list = "* smtp.mail.yahoo.com bydns_a"
     ...
     
     plain:
      driver = plaintext
      public_name = PLAIN
      client_send = "^cmatheson3^this_is_my_password"
  

  Nie zapomnij o dwóch znakach cudzysłowia w ostatniej lini


  9.6.2 Pobieranie poczty – Fetchmail

  fetchmail jest uruchamiany w trybie demona, aby pobrać pocztę z konta POP3 u ISP do lokalnego systemu pocztowego. Konfiguracja:

     /etc/init.d/fetchmail  
     /etc/rc?.d/???fetchmail uruchom update-rc.d fetchmail default priority 30
     /etc/fetchmailrc    plik konfiguracyjny (chown 600, własność fetchmaila)
  

  Uruchomienie fetchmaila jako demona wywoływanego ze skryptu init.d w Potato może być kłopotliwe (w Woodym jest już inaczej). Zobacz przykładowe skrypty.

  Jeśli nagłówki poczty elektronicznej są zanieczyszczone znakiem ^M z winy Twojego ISP, dodaj „stripcr” do opcji w pliku $HOME/.fetchmailrc:

     options fetchall no keep stripcr
  

  9.6.3 Przetwarzanie poczty – Procmail

  procmail spełnia rolę lokalnego MDA oraz programu filtrującego. Należy stworzyć plik $HOME/.procmailrc dla każdego konta, które z niego korzysta. Przykłady _procmailrc


  9.6.4 Odczytywanie poczty – Mutt

  Użyj mutt jako czytnika poczty ( mail user agent (MUA)) w połączeniu z vim. Dostosuj do własnych potrzeb edytując plik~/.muttrc; na przykład:

     # używaj trybu wizualnego i „gq” do formatowania cytatów
     set editor="vim -c 'set tw=72 et ft=mail'"
     #
     # usuwanie nagłówków wzięte z podręcznika (Sven's Draconian header weeding)
     #
     ignore *
     unignore from: date subject to cc
     unignore user-agent x-mailer
     hdr_order from subject to cc date user-agent x-mailer
     auto_view application/msword
     ....
  

  Użyj następujących wpisów w plikach /etc/mailcap lub $HOME/.mailcap, aby przeglądać załączniki w formatach HTML i MS Word.

     text/html; lynx -force_html %s; needsterminal;
     application/msword; /usr/bin/antiword '%s'; copiousoutput;
     description="Microsoft Word Text"; nametemplate=%s.doc
  

  9.7 Lokalizacja

  Debian jest projektem międzynarodowym, obsługującym rosnącą ilość języków itp. Ta część wymieni kilka obszarów różnic językowych, które Debian obecnie obsługuje. Następne zaś skupią się na lokalizacji, procesie uzyskania wejścia i wyjścia programów w wybranym języku, jak również stosowania wybranych konwencji drukowania daty, liczb i symboli monetarnych, jak również innych różnic, jakie mogą występować na skutek stosowania systemu Debian w Twoim regionie.


  9.7.1 Podstawy lokalizacji

  Jest kilka aspektów lokalizowania systemu Debian i obsługi języków narodowych.


  9.7.1.1 Lokalizacja klawiatury

  Debian jest rozpowszechniany z blisko dwoma tuzinami map klawiatur. W Woodym możesz zmienić ustawienia klawiatury poprzez:

  • dpkg-reconfigure --priority=low console-data # console

  • dpkg-reconfigure --priority=low xserver-xfree86 # XF4

  • dpkg-reconfigure --priority=low xserver-common-v3 # XF3


  9.7.1.2 Lokalizacja danych

  Szeroka gama oprogramowania dostępnego jako pakiety Debiana wspiera obsługę znaków graficznych różnych od standardu US-ASCII poprzez zmienną środowiskową LC_CTYPE, udostępnianą przez mechanizm locale w glibc

  • 8-bit clean: praktycznie wszystkie programy

  • inne zestawy znaków Latin (np. ISO-8859-1 lub ISO-8859-2): większość programów

  • wielobajtowe języki, jak Chiński, Japoński czy Koreański: wiele nowych programów


  9.7.1.3 Lokalizacja wyświetlania

  X-y mogą wyświetlać każde kodowanie, włączając UTF-8, i obsługują wszystkie czcionki. Zawierają się w tym nie tylko wszystkie czcionki 8-bitowe, ale także 16-bitowe - np. chińska, japońska czy koreańska. Obsługa wielobajtowych zestawów znaków przy wprowadzaniu danych jest zapewniona przez mechanizm Alternatywne metody wejścia X, Rozdział 9.7.10. Zobacz Przykład wielojęzykowego systemu X window, Rozdział 9.7.9 i Obsługa UTF-8 w emulatorach terminali X, Rozdział 9.7.12.

  Wyświetlanie japońskiego kodu EUC jest także możliwe w konsoli graficznej, poprzez pakiet kon2. Jest także alternatywny program, używający konsoli framebuffera, pakiet jfbterm. W tych środowiskach sposób zapewnienia wejścia kompatybilnego z językiem japońskim musi być zapewniony przez programy użytkowe. Użyj pakietu egg dla Emacsa lub jvim dla Vima.

  Instalacja czcionek innych niż Unicode dla X pomoże wyświetlać dokumenty z jakimkolwiek kodowaniem. Więc nie przejmuj się zbytnio kodowaniem czcionek.


  9.7.1.4 Lokalizacja komunikatów i dokumentacji

  Dostępne są tłumaczenia wielu komunikatów i dokumentów wyświetlanych w systemie Debian takich, jak komunikaty błędów, standardowe wyjście programów, menu oraz strony podręcznika systemowego. Obecnie istnieją strony podręcznika w języku niemieckim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, węgierskim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, chińskim oraz rosyjskim - wszystkie one są dostępne w pakietach manpages-LANG (gdzie LANG jest dwuliterowym kodem ISO kraju. Użyj apt-cache search manpages-|less aby otrzymać listę dostępnych pakietów.)

  Aby korzystać z przetłumaczonych stron podręcznika, użytkownik musi ustawić zmienną środowiskową LC_MESSAGES na odpowiednią wartość. W przypadku języka włoskiego LC_MESSAGES musi zostać ustawione na it. Wtedy man będzie szukał włoskiego tłumaczenia w pliku /usr/share/man/it/.


  9.7.2 Locales

  Debian oferuje mechanizm locale. Pozwala on programom na dostosowanie wyjścia i możliwości w zależności od ustawień systemowych takich, jak używany zestaw znaków, format wyświetlania daty i godziny, symbol waluty itp. Na przykład, zakładając występowanie zarówno angielskich (amerykańskich) jak i niemieckich locales w Twoim systemie, komunikat błędu może być wyświetlany w wielu językach:

     $ LANG="en_US" cat foo
     cat: foo: No such file or directory
     $ LANG="de_DE" cat foo
     cat: foo: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
  

  Glibc oferuje tą funkcjonalność dla programów jako bibliotekę. Zobacz locale(7).


  9.7.3 Wprowadzenie do locales

  Pełny opis locale składa się z trzech części: xx_YY.ZZZZ.

  • xx: kod języka w ISO 639 (małe litery)

  • YY: kod kraju w ISO 3166 (wielkie litery)

  • ZZZZ: zestaw kodów, np. ustawienia znaków lub identyfikator kodowania.

  Kody języków i krajów możesz znaleźć w opisie w info gettext.

  Zwróć uwagę, że część opisująca kody może zostać wewnętrznie znormalizowana poprzez usunięcie wszystkich znaków - i zamianę liter na małe w celu większej kompatybilności, Typowe zestawy kodów to:

  • UTF-8: Unikod (Unicode) dla wszystkich regionów, głównie w 1-3 oktetach (de facto nowy standard)

  • ISO-8859-1: zachodnia Europa (de facto stary standard)

  • ISO-8859-2: wschodnia Europa (bośniacki, chorwacki, czeski, węgierski, polski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński)

  • ISO-8859-3: maltański

  • ISO-8859-5: macedoński i serbski

  • ISO-8859-6: arabski

  • ISO-8859-7: grecki

  • ISO-8859-8: hebrajski

  • ISO-8859-9: turecki

  • ISO-8859-11: tajski (=TIS-620)

  • ISO-8859-13: łotewski, litewski, maori

  • ISO-8859-14: walijski

  • ISO-8859-15: zachodnia Europa z obsługą euro

  • KOI8-R: rosyjski

  • KOI8-U: ukraiński

  • CP1250: czeski, węgierski, polski (MS Windows)

  • CP1251: bułgarski, białoruski (MS Windows)

  • eucJP: japoński w stylu Unix (=ujis)

  • eucKR: koreański w stylu Unix

  • GB2312: uproszczony chiński w stylu Unix (=GB, =eucCN) dla zh_CN

  • Big5: tradycyjny chiński dla zh_TW

  • sjis: japoński w stylu Microsoft (Shift-JIS)

  Znaczenie podstawowych systemów kodowania:

  • ASCII: 7 bitów (0-0x7f)

  • ISO-8859-?: 8 bitów (0-0xff)

  • ISO-10646-1: Universal Character Set (UCS) (31 bitów, 0-0x7fffffff)

  • UCS-2: Pierwsze 16 bitów UCS jako proste 2 oktety (Unicode: 0-0xffff)

  • UCS-4: UCS jako proste 4 oktety (UCS: 0-0x7fffffff)

  • UTF-8: UCS zakodowany w 1-6 oktetach (głównie w 3 oktetach)

  • ISO-2022: 7 bitów (0-0xff) z sekwencjami escape. ISO-2022-JP jest najpopularniejszym kodowaniem dla japońskich wiadomości.

  • EUC: 8 bitów + 16 bitów kombinacji (0-0xff), styl Unix

  • Shift-JIS: 8 bitów + 16 bitów kombinacji (0-0xff), styl Microsoft.

  ISO-8859-?, EUC, ISO-10646-1, UCS-2, UCS-4 i UTF-8 dla znaków 7 bitowych wspóldzielą te same kody wraz z ASCII. EUC i Shift-JIS używa znaków wysokich bitów (0x80-0xff) dla zaznaczenia, że część kodowania jest 16 bitowa. UTF-8 również używa znaków wysokich bitów (0x80-0xff) by zaznaczyć sekwencje znaków spoza 7 bitów i jest to najbardziej powszechny system kodowania znaków spoza ASCII.

  Zwróć uwagę na różnicę w kolejności bajtów w implementacjach Unikodu:

  • Standard UCS-2, UCS-4: big endian

  • Microsoft UCS-2, UCS-4: little endian dla ix86 (zależne od komputera)

  Więcej możesz dowiedzieć się we Wprowadzeniu do i18n.


  9.7.4 Aktywacja wsparcia locale

  Debian nie jest instalowany z wszystkimi możliwymi prekompilowanymi wersjami locales . Sprawdź plik /usr/lib/locale, aby zobaczyć, które locale (poza domyślnym „C”), są obecne w Twoim systemie. Jeśli potrzebujesz takiego, który nie jest dostępny masz dwie możliwości:

  • Dodaj pożądane locale do pliku /etc/locale.gen, następnie uruchom locale-gen jako root aby je skompilować. Przeczytaj locale-gen(8) i strony wymienione w jego części „SEE ALSO”.

  • Uruchom dpkg-reconfigure locales, aby ponownie skonfigurować pakiet locales. A jeśli nie jest jeszcze zainstalowany, to instalacja wywoła interfejs programu debconf, aby pozwolić Ci wybrać potrzebne locale i skompilować bazę danych.


  9.7.5 Uaktywnienie określonego locale.

  Następujące zmienne środowiskowe są używane, aby dostarczyć ustawień locale dla programów:

  1. LANGUAGE: Ta zmienna składa się z oddzielonej dwukropkami listy locale w porządku ważności. Używaj wyłącznie, jeśli POSIX locale jest ustawione do wartości innej niż „C” [w Woodym; wersja Potato jest zawsze ważniejsza od POSIX locale]. (rozszerzenie GNU)

  1. LC_ALL: Jeśli nie przyjmuje wartości NULL, wartość ta jest użyta dla categories. (POSIX.1) Zwykle „” (null).

  1. LC_*: Jeśli nie przyjmuje wartości NULL, wartość ta jest użyta dla odpowiedniej kategorii (POSIX.1). Zwykle „C”.

   Dostępne zmienne LC_*:

   • LC_CTYPE: Konwersja czcionki i wielkości liter.

   • LC_COLLATE: Porządek sortowania.

   • LC_TIME: Format wyświetlania daty i godziny.

   • LC_NUMERIC: Wyświetlanie liczb nie związanych z walutą

   • LC_MONETARY: Formaty walutowe.

   • LC_MESSAGES: Format wiadomości informacyjnych, diagnostycznych oraz określających interakcje programu.

   • LC_PAPER: Rozmiar papieru.

   • LC_NAME: Format nazw.

   • LC_ADDRESS: Format wyświetlania adresu i lokalizacji.

   • LC_TELEPHONE: Format wyświetlania numeru telefonu.

   • LC_MEASUREMENT: Jednostki miary (metryczna lub inna)

   • LC_IDENTIFICATION: Metadata o ustawieniach locale.

  1. LANG: Jeśli nie przyjmuje wartości NULL i LC_ALL jest niezdefiniowane, wartość wszystkich niezdefiniowanych kategorii LC_* jest ustawiana na tą wartość. (POSIX.1) Zwykle „C”.

  Zauważ, że niektóre programy (np. Netscape 4) ignorują ustawienia LC_*.

  Program locale może wyświetlać ustawienia locale i dostępne locale; przeczytaj locale(1). (Zapamiętaj: locale -a podaje wszystkie locale, o których istnieniu wie; nie oznacza to, że wszystkie są dostępne! Zobacz Aktywacja wsparcia locale, Rozdział 9.7.4.)


  9.7.6 Format daty ISO 8601

  Locale obsługuje międzynarodowy standard formatu daty yyyy-mm-dd (ISO 8601) poprzez locale en_DK, — Angielski w Danii, co jest żartem :-) Wydaje się działać jedynie w trybie tekstowym w ls.


  9.7.7 Przykład dla US (ISO-8859-2)

  Dodaj poniższe linie do pliku ~/.bash_profile:

     LC_CTYPE=en_US.ISO-8859-1
     export LC_CTYPE
  

  9.7.8 Przykład dla Francji, z walutą Euro (ISO-8859-15)

  Dodaj poniższe linie do pliku ~/.bash_profile:

     LANG=fr_FR@euro
     export LANG
     LC_CTYPE=fr_FR@euro
     export LC_CTYPE
  

  Skonfiguruj klawiaturę jako francuskie „AZERTY”, jak to opisano w Lokalizacja klawiatury, Rozdział 9.7.1.1 i dodaj francuskie strony podręcznika systemowego instalując manpages-fr. Prawy Alt w US to Alt-Gr w Europie. Naciśnięcie tych klawiszy razem z innymi tworzy liczne znaki diakrytyczne oraz znaki specjalne. Np Alt-Gr+E odpowiada za znak Euro.

  Większość języków zachodnio-europejskich może być skonfigurowana podobnie.

  Zobacz Debian Euro HOWTO, jak dodać obsługę nowej waluty Euro oraz Utiliser et configurer Debian pour le français po więcej informacji w języku francuskim.


  9.7.9 Przykład wielojęzykowego systemu X window

  Ustawmy wielojęzykowy system X window, który będzie jednocześnie obsługiwał japoński, angielski, niemiecki i francuski z kodowaniami EUC, UTF-8 i ISO-8859-1 w różnych konsolach.

  Pokażę sposób dostosowania z użyciem systemu menu Debiana. Szczegóły tego systemu możesz znaleźć w file:///usr/share/doc/menu/html/index.html. W przykładzie stworzę również skrót do przeglądarki mozilla. [38]

  • dodaj obsługę japońskiego ja_JP.eucJP oraz reszty potrzebnych locale metodą opisaną w Lokalizacja, Rozdział 9.7 (dla wszystkich).

  • zainstaluj system konwersji oraz słownik Kana-to-Kanji (dla japońskiego):

   • canna – lokalny serwer (licencja „free beer”), lub

   • freewnn-jserver – sieciowy serwer (Public Domain)

  • zainstaluj mechanizmy japońskiego wejścia (dla japońskiego):

   • kinput2-canna– dla X-ów, lub

   • kinput2-canna-wnn– dla X-ów, i

   • egg– działa bezpośrednio z Emacsem nawet w trybie tekstowym (opcjonalnie).

  • terminale odpowiednio przystosowane (dla wszystkich):

   • xterm – X (dla ISO-8859-1 i UTF-8),

   • kterm – X (dla japońskiego EUC) i

   • mlterm – X (wielojęzykowy).

  • dodaj wszystkie wymagane czcionki (dla wszystkich)

  • stwórz plik ~/.xsession dla ustawień zależnych od użytkownika tak jak to opisano w Personalizowane sesje X., Rozdział 9.4.5.1 (dla wszystkich):

      #!/bin/sh
      # To sprawia, że X-y działają gdy przeloguję się na roota za pomocą su.
      if [ -z "$XAUTHORITY" ]; then
          XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority
          export XAUTHORITY
      fi
      
      # Ustawianie odpowiedniego środowiska przez system menu Debiana.
      # Resetowanie locale
      unset LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
      unset LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
      unset LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANG LANGUAGE PAGER
      # ustawienie domyślnego locale w X
      LANG=C
      # eksportowanie locale
      export LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
      export LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
      export LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANG LANGUAGE PAGER
      ###
      # uaktywnianie japońskiej metody wejściowej z kinput2
      kinput2 &
   
      XMODIFIERS="@im=kinput2"
      export XMODIFIERS
      # A może blackbox window manager (leciutki)
      exec /usr/bin/blackbox
      #exec xfwm
      #exec wmaker
   
  • ustaw locale dla konsoli w ~/.bash_profile (dla wszystkich)

  • jeśli istnieją to usuń ustawienia locale z ~/.bashrc (dla wszystkich)

  • utwórz kilka plików w /etc/menu/ (dla wszystkich).

   • /etc/menu/xterm-local: (dodaj nowe wpisy do menu) [39]

       ?package(xterm):\
       needs=x11\
       section=XShells\
       longtitle="XTerm: terminal emulator (en_US.ISO-8859-1)"\
       title="XTerm (en_US.ISO-8859-1)"\
       command="sh -c 'LC_ALL=en_US.ISO-8859-1 xterm'"
    
       ?package(xterm):\
       needs=x11\
       section=XShells\
       longtitle="XTerm: terminal emulator (de_DE.ISO-8859-1)"\
       title="XTerm (de_DE.ISO-8859-1)"\
       command="sh -c 'LC_ALL=de_DE.ISO-8859-1 xterm -T xterm-de'"
       ?package(xterm):\
       needs=x11\
       section=XShells\
       longtitle="XTerm: terminal emulator for X with Unicode support (Japanese)"\
       title="UXTerm (ja_JP.UTF-8)"\
       command="sh -c 'LC_ALL=ja_JP.UTF-8 uxterm'"
    
   • /etc/menu/kterm: (nadpisanie domyślnych ustawień) [40]

       ?package(kterm):\
       needs="x11"\
       section="XShells"\
       command="sh -c 'LC_ALL=ja_JP.eucJP PAGER=w3m /usr/X11R6/bin/kterm -xim'" \
       title="Kanji Terminal"
    
       ?package(kterm):\
       needs="x11"\
       section="XShells"\
       command="sh -c 'LANG=ja_JP.eucJP \
          LC_MESSAGES=en_US.ISO-8859-1 PAGER=w3m /usr/X11R6/bin/kterm -xim'" \
          title="Kanji Terminal (bilingal)"
    
   • /etc/menu/mozilla-local: (dodaj nowy skrót) [41]

       ?package(mozilla-browser):needs="x11" section="/" \
       title=" Mozilla Navigator" command="mozilla-1.5" hints="Web browsers" \
        icon=/usr/share/pixmaps/mozilla.xpm
    
    
   • uruchom update-menus z konta administratora.

  • dodaj następujące linie do ~/.muttrc (dla japońskiego):

      # Obsługa UTF-8 nie jest popularna w powszechnym japońskim środowisku EMACS
      # 7 bitowe kodowanie iso-2002-jp jest prostsze dla wszystkich.
      # domyślna kolejność kodowań = us-ascii --> iso-8859-1 --> iso-2022-jp
      set send_charset="us-ascii:iso-8859-1:iso-2022-jp"
      set allow_8bit=no
   
  • uaktywnij XIM kinput2 dla aplikacji w X-ach (dla japońskiego)

   • dodaj *inputMethod: kinput2 i KTerm*VT100*OpenIm: true do Twojego pliku ~/.Xresources (wygląda na to, że Debian załatwia to jakoś automatycznie).

   • Niektóre programy, jak np. mlterm pozwalają także na ustawianie *inputMethod: i innych informacji dynamicznie, podczas działania (naciśnij Ctrl-MouseButton-3 w mlterm).

  • uruchom X poprzez startx lub menedżer wyświetlania (xdm, gdm, kdm, wdm, ...) (dla wszystkich).

  • uruchom program kompatybilne z językiem japońskim takie, jak VIM6, (x)emacs21, mc-4.5, mutt-1.4, ... w kterm (dla japońskiego). (Emacs wydaje się najpopularniejszy, aczkolwiek osobiście go nie używam).

  • naciśnij Shift+Space aby włączyć/wyłączyć japoński tryb wejścia (dla japońskiego).

  • przeczytaj przetłumaczone strony podręcznika systemowego wprowadzając polecenie w zlokalizowanej konsoli (dla wszystkich).

  Obsługa innych języków CJK opisana jest w następnych rozdziałach oraz pod adresem SuSE pages for CJK.


  9.7.10 Alternatywne metody wejścia X

  Jest wiele innych pakietów oferujących alternatywne metody wejścia dla X:

     Język   LC_CTYPE   XIM serwer XMODIFIERS       klawisz startowy
     japoński  ja_JP*    kinput2  "@im=kinput2"      Shift-Space
     koreański ko_KR*    ami    "@im=Ami"        Shift-Space
     chiński(T) zh_TW.Big5  xcin    "@im=xcin-zh_TW.big5"  Ctrl-Space
     chiński(S) zh_CN.GB2312 xcin    "@im=xcin-zh_CN.GB2312" Ctrl-Space
  
  

  Japońska metoda wejściowa kinput2 jest dostarczana przez pakiety kinput2-canna-wnn, kinput2-canna i kinput2-wnn. By były użyteczne wymagają serwerów słownikowych takich jak canna oraz freewnn-jserver.


  9.7.11 Emulatory terminali X

  Jest wiele konsoli X wspierających zwykłe kodowanie 8-bitowe jeśli odpowiednie pakiety z czcionkami są zainstalowane.

  • xterm – The X terminal emulator

  • gnome-terminalxterm dla Gnome

  • konsolexterm dla KDE

  • rxvt – VT102 terminal (lżejszy)

  • aterm – VT102 dla Afterstep WM

  • eterm – VT102 dla Enlightment WM

  • wterm – VT102 dla WindowMaker WM

  Wielobajtowe kodowania dla konsol X wspiera xterm poprzez kodowanie UTF-8 (Obsługa UTF-8 w emulatorach terminali X, Rozdział 9.7.12). Nad wsparciem dla innych tradycyjnych kodowań trwają prace (2003). Następujące pakiety oferują wsparcie dla tradycyjnych kodowań:

  • aterm-ml – wielojęzykowy

  • kterm – wielojęzykowy (japoński, ...)

  • rxvt-ml – wielojęzykowy

  • wterm-ml – wielojęzykowy

  • cxterm-big5 – chiński (Trad., Big5)

  • cxterm-gb – chiński (Simp., GB)

  • cxterm-ks – chiński (KS)

  • cxterm-jis – japoński

  • hanterm-classic – koreański (Hangul)

  • hanterm-xf – koreański (Hangul)

  • hztty – chiński (GB, Big5, zW/HZ)

  Dla kterm (i prawdopodobnie innych), możesz uaktywnić XIM poprzez menu klikając środkowy klawisz myszy.


  9.7.12 Obsługa UTF-8 w emulatorach terminali X

  Dla XFree86 4.x obsługa UTF-8 w emulatorze terminala X dostarczana jest przez program uxterm z pakietu xterm. Uaktywnia wsparcie dla wszystkich języków. Jest on swego rodzaju nakładką nad xterm(1), która wywołuje go z odpowiednio ustawionym zasobem X "UXTerm".

  Przykładowo by uaktywnić wyświetlanie ładnych, dużych znaków angielskich, rosyjskich, japońskich, chińskich oraz koreańskich, po zainstalowaniu odpowiednich czcionek dodaj do swojego ~/.Xresources następujące linie:

     ! set large font
     UXTerm*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-18-120-100-100-c-90-iso10646-1
     ! Use XIM for Japanese
     *inputMethod: kinput2
  

  Następnie tak jak to opisano w Zasoby X, Rozdział 9.4.10, uruchom xrdb -merge ~/.Xresources by uaktualnić swoje zasoby X.

  Większość popularnych programów konsolowych takich jak vim, mutt i emacs zostały ostatnio dostosowane do kodowania UTF-8 (Woody-Sarge). Jednakże program mc nadal nie jest zgodny z UTF-8, a tylko czysty 8-bitowo. Jeśli edytujesz 7-bitową część ASCII pliku o nieznanym lub mieszanym kodowaniu, to bezpieczniej jest używać oprogramowania niewspierającego locale.

  Zobacz The Unicode HOWTO.


  9.7.13 Przykład UTF-8 w terminalu framebuffer

  Wsparcie UTF-8 na terminalu FB jest zapewnione przez bterm używany w debian-installer.


  9.7.14 Poza locales

  Kiedy po raz pierwszy starasz się skonfigurować narodowe środowisko językowe zastanów się nad użyciem tasksel lub aptitude, aby dowiedzieć się jakie pakiety są instalowane, wybierając odpowiadające im funkcje lokalizacyjne. Wybór pakietów jest przydatny nawet w systemie wielojęzycznym. Jeśli napotkasz konflikty podczas instalacji z Twoim ostrożnie skonfigurowanym systemem, unikaj instalowania pakietu powodującego konflikt. Możliwe, że będziesz musiał użyć update-alternative aby przywrócić oryginalny stan dla niektórych poleceń, gdyż instalowane mogły mieć wyższy priorytet od istniejących.

  Ważne nowe programy używają glibc 2.2 i przeważnie są umiędzynarodowione. Więc specjalnie zlokalizowane wersje, jak jvim dla VIM, mogą nie być potrzebne, gdyż wymagana funkcjonalność jest oferowana przez wersję 6.0 vima w X-ach. Chociaż z tym różnie bywa. Np. jvim posiada wersję skompilowaną z bezpośrednim wsparciem dla japońskiej metody wejściowej (canna) nawet w terminalu tekstowym i lepiej rozwiązuje niektóre problemy specyficzne dla japońskiego, więc wciąż możesz na niego reflektować :-)

  Programy mogą potrzebować konfiguracji wykraczającej poza locale aby zapewnić komfortowe środowisko pracy. Pakiet language-env i jego polecenie set-language-env w istotny sposób ułatwiają ten proces.

  Zobacz także dokument o internacjonalizacji, Introduction to i18n. Przeznaczony jest głównie dla programistów, ale przydatny może być również dla administratorów.


  [ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


  Debian Reference (version 1)

  This translation is based on old version of Debian Reference (English, version 1.x), well before Sat, 26 Jan 2008.

  Osamu Aoki osamu#at#debian.org
  Koordynator tłumaczenia: Bartosz Feński aka fEnIo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Autorzy, Rozdział A.1


   
  Linki sponsorowane

  W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

  Akceptuję pliki cookies z tej witryny.