Home Dokumentacje APT HOWTO (Obsolete Documentation) - Część 5 - Pobieranie informacji o pakietach
25 | 01 | 2020
APT HOWTO (Obsolete Documentation) - Część 5 - Pobieranie informacji o pakietach Drukuj


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ dalej ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Część 5 - Pobieranie informacji o pakietach


Jest wiele programów-nakładek dla systemu APT, które bardzo ułatwiają pobieranie listy pakietów dostępnych do instalacji i już zainstalowanych, pozwalają dowiedzieć się do jakiej sekcji należy pakiet, jaki jest jego priorytet, jaki ma opis, itd.

Ale... naszym celem jest nauczyć się posługiwania się czystym APT-em. Zatem w jaki sposób dowiedzieć się nazwy pakietu, który chcemy zainstalować?

Mamy wiele środków do tego zadania. Zacznijmy od programu apt-cache. Jest on używany przez system APT do zarządzania jego bazą danych. Przyjrzymy się krótko jego bardziej praktycznym zastosowaniom.


5.1 Odnajdywanie nazw pakietów

Dla przykładu przypuśćmy, że chcemy powspominać o starych, dobrych czasach Atari 2600. Najpierw chcemy użyć APT-a do instalacji emulatora Atari, a następnie do pobrania kilku gier dla niego. Możemy to zrobić następująco:

   # apt-cache search atari
   atari-fdisk-cross - Partition editor for Atari (running on non-Atari)
   circuslinux - The clowns are trying to pop balloons to score points!
   madbomber - A Kaboom! clone
   tcs - Character set translator.
   atari800 - Atari emulator for svgalib/X/curses
   stella - Atari 2600 Emulator for X windows
   xmess-x - X binaries for Multi-Emulator Super System

Znaleźliśmy kilka pakietów powiązanych z tym, czego szukamy, wraz z ich krótkimi opisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego pakietu, możesz wtedy użyć:

   # apt-cache show stella 
   Package: stella
   Priority: extra
   Section: non-free/otherosfs
   Installed-Size: 830
   Maintainer: Tom Lear <
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 >
   Architecture: i386
   Version: 1.1-2
   Depends: libc6 (>= 2.1), libstdc++2.10, xlib6g (>= 3.3.5-1)
   Filename: dists/potato/non-free/binary-i386/otherosfs/stella_1.1-2.deb
   Size: 483430
   MD5sum: 11b3e86a41a60fa1c4b334dd96c1d4b5
   Description: Atari 2600 Emulator for X windows
   Stella is a portable emulator of the old Atari 2600 video-game console
   written in C++. You can play most Atari 2600 games with it. The latest
   news, code and binaries for Stella can be found at:
   http://www4.ncsu.edu/~bwmott/2600

Otrzymaliśmy w wyniku wiele szczegółów na temat pakietu, który chcemy (lub który nie chcemy) zainstalować, razem z jego pełnym opisem. Jeśli pakiet jest już zainstalowany w systemie i jest tam jego nowsza wersja, to zobaczysz informacje na temat obu wersji. Na przykład:

   # apt-cache show lilo
   Package: lilo
   Priority: important
   Section: base
   Installed-Size: 271
   Maintainer: Russell Coker <
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 >
   Architecture: i386
   Version: 1:21.7-3
   Depends: libc6 (>= 2.2.1-2), debconf (>=0.2.26), logrotate
   Suggests: lilo-doc
   Conflicts: manpages (<<1.29-3)
   Filename: pool/main/l/lilo/lilo_21.7-3_i386.deb
   Size: 143052
   MD5sum: 63fe29b5317fe34ed8ec3ae955f8270e
   Description: LInux LOader - The Classic OS loader can load Linux and others
   This Package contains lilo (the installer) and boot-record-images to
   install Linux, OS/2, DOS and generic Boot Sectors of other OSes.
   .
   You can use Lilo to manage your Master Boot Record (with a simple text screen)
   or call Lilo from other Boot-Loaders to jump-start the Linux kernel.
   
   Package: lilo
   Status: install ok installed
   Priority: important
   Section: base
   Installed-Size: 190
   Maintainer: Vincent Renardias <
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 >

   Version: 1:21.4.3-2
   Depends: libc6 (>= 2.1.2)
   Recommends: mbr
   Suggests: lilo-doc
   Description: LInux LOader - The Classic OS loader can load Linux and others
   This Package contains lilo (the installer) and boot-record-images to
   install Linux, OS/2, DOS and generic Boot Sectors of other OSes.
   .
   You can use Lilo to manage your Master Boot Record (with a simple text screen)
   or call Lilo from other Boot-Loaders to jump-start the Linux kernel.

Zauważ, że pierwszy z pakietów na liście jest pakietem dostępnym, a drugi już zainstalowanym. Aby otrzymać więcej ogólnych informacji na temat pakietu, możesz użyć:

   # apt-cache showpkg penguin-command
   Package: penguin-command
   Versions: 
   1.4.5-1(/var/lib/apt/lists/download.sourceforge.net_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages)(/var/lib/dpkg/status)
   
   Reverse Depends: 
   Dependencies: 
   1.4.5-1 - libc6 (2 2.2.1-2) libpng2 (0 (null)) libsdl-mixer1.1 (2 1.1.0) libsdl1.1 (0 (null)) zlib1g (2 1:1.1.3) 
   Provides: 
   1.4.5-1 - 
   Reverse Provides:

I aby dowiedzieć się od jakich pakietów on zależy:

   # apt-cache depends penguin-command
   penguin-command
    Depends: libc6
    Depends: libpng2
    Depends: libsdl-mixer1.1
    Depends: libsdl1.1
    Depends: zlib1g

Podsumowując, mamy wiele sposobów, których możemy użyć, aby dowiedzieć się nazwy pakietu, który chcemy zainstalować.


5.2 Używanie programu dpkg do dowiadywania się nazwy pakietów

Jednym ze sposobów dowiedzenia się nazwy pakietu jest poznanie nazwy ważnego pliku umieszczonego wewnątrz pakietu. Dla przykładu, aby znaleźć pakiet, który jest dostarczany ze szczególnym plikiem nagłówkowym ".h" potrzebnym do jego kompilacji możesz uruchomić:

   # dpkg -S stdio.h
   libc6-dev: /usr/include/stdio.h
   libc6-dev: /usr/include/bits/stdio.h
   perl: /usr/lib/perl/5.6.0/CORE/nostdio.h

lub:

   # dpkg -S /usr/include/stdio.h
   libc6-dev: /usr/include/stdio.h

Aby dowiedzieć się nazwy użytecznych pakietów zainstalowanych w Twoim systemie, na przykład, gdy zamierzasz doprowadzić do porządku Twój twardy dysk, możesz użyć:

   # dpkg -l | grep mozilla
   ii mozilla-browse 0.9.6-7    Mozilla Web Browser

Problemem związanym z tą komendą może być "obcięcie" przez nią nazwy pakietu. W powyższym przykładzie pełną nazwą pakietu jest mozilla-browser. Aby poradzić sobie z tym, możesz użyć zmiennej środowiskowej COLUMNS w następujący sposób:

   [kov]@[couve] $ COLUMNS=132 dpkg -l | grep mozilla
   ii mozilla-browser       0.9.6-7           Mozilla Web Browser - core and browser

lub możesz użyć opisu pakietu lub jego części tak, jak pokazano poniżej:

   # apt-cache search "Mozilla Web Browser"
   mozilla-browser - Mozilla Web Browser


5.3 Jak zainstalować pakiety "na żądanie"

Kompilujesz program, aż tu nagle bęc! Wystąpił błąd, ponieważ potrzebny jest plik nagłówkowy .h, którego nie masz. Program auto-apt może Cię uchronić od takich sytuacji. Pyta Cię on czy zainstalować pakiety, które są potrzebne, zatrzymując dany proces i kontynuując go, gdy pakiet jest instalowany.

Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić:

   # auto-apt run komenda

Gdzie `komenda' jest komendą, której może potrzebować jakiś niedostępny plik. Na przykład:

   # auto-apt run ./configure

Polecenie zapyta Cię czy zainstalować potrzebne pakiety i automatycznie wywoła program apt-get. Jeśli używasz X Window, graficzny interfejs zastąpi domyślny interfejs tekstowy.

Auto-apt używa baz danych, które muszą być uaktualniane, aby program działał skutecznie. Jest to osiągane poprzez wywoływanie poleceń auto-apt update, auto-apt updatedb i auto-apt update-local.


5.4 Jak sprawdzić, do którego pakietu należy plik

Jeśli chcesz zainstalować jakiś pakiet, ale nie wiesz jak się on nazywa i nawet wyszukiwanie za pomocą programu apt-cache nie przynosi rezultatu, ale znasz za to nazwę pliku tego programu lub innych plików należących do pakietu, to możesz się posłużyć programem apt-file, aby odszukać nazwę tego pakietu. W tym celu wydaj polecenie:

   $ apt-file search nazwa_pliku

Działa ono jak komenda dpkg -S, z tą różnicą, że wyświetla również nazwy niezainstalowanych pakietów, które zawierają ten plik. Możesz go również użyć, aby dowiedzieć się, jakie pakiety zawierają brakujące w czasie kompilacji programu pliki nagłówkowe. Do tego celu bardziej jednak nadaje się program auto-apt, który został opisany w sekcji Jak zainstalować pakiety "na żądanie", Rozdział 5.3.

Możesz także zobaczyć jakie pliki wchodzą w skład pakietu, wydając polecenie

   $ apt-file list nazwa_pakietu

Program apt-file, podobnie jak auto-apt, przechowuje informacje o tym jakie pliki zawierają wszystkie pakiety w bazie danych, którą należy co jakiś czas uaktualniać. Robi się do za pomocą komendy

   # apt-file update

Domyślnie oba programy używają tej samej bazy danych. Więcej informacji na jej temat znajdziesz w sekcji Jak zainstalować pakiety "na żądanie", Rozdział 5.3.


5.5 Jak otrzymywać informacje o zmianach w pakietach

Każdy zainstalowany pakiet zapisuje w swoim katalogu (/usr/share/doc/nazwa_pakietu) plik o nazwie changelog.Debian.gz, który zawiera listę zmian dokonanych w pakiecie od jego ostatniej wersji. Możesz czytać te pliki używając na przykład polecenia zless, ale czasem nie jest wcale takie proste, zwłaszcza po uaktualnieniu całego systemu, szukać zmian dla każdego zaktualizowanego pakietu.

Istnieje sposób automatyzacji tego zadania przy pomocy narzędzia zwanego apt-listchanges. Aby móc z niego korzystać musisz oczywiście zainstalować pakiet apt-listchanges. Zostanie on skonfigurowany przez Debconfa w trakcie instalacji. Odpowiedz na pytania tak, jak chcesz.

Bardzo użyteczna jest opcja "Should apt-listchanges be automatically run by apt? (Czy apt-listchanges powinien być automatycznie uruchamiany przez APT-a?)", ponieważ pokazuje ona listę zmian w każdym pakiecie, który będzie instalowany przez APT-a w trakcie aktualizacji systemu i pozwala zapoznać się z nimi przed kontynuacją procesu aktualizacji. Również opcja "Should apt-listchanges prompt for confirmation after displaying changes? (Czy apt-listchanges powinien zachęcać do potwierdzenia po wyświetleniu zmian?)" jest użyteczna, gdyż pyta Cię czy chcesz kontynuować instalację po przeczytaniu listy zmian. Jeśli odpowiesz, że nie chcesz kontynuować, to apt-listchanges zwróci błąd i APT przerwie proces instalacji.

Po zainstalowaniu pakietu apt-listchanges, gdy tylko pakiety będą ściągane (lub pobierane z płyty CD-ROM albo zamontowanego dysku) przez APT-a, to pokaże on listę zmian dokonanych w tych pakietach jeszcze przed ich instalacją.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ dalej ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - lipiec 2003

Gustavo Noronha Silva Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
polskie tłumaczenie: Paweł Tęcza Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.