Home Dokumentacje GNU gettext utilities - manual - PO Mode Index
25 | 01 | 2020
GNU gettext utilities - manual - PO Mode Index Drukuj

[ < ] [ > ] [ << ] [ Up ] [ >> ] [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

PO Mode Index

Jump to: # , . 0 < = > ? _
A C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W X Y
Index Entry Section

#
#, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
#, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments

,
,, PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings

.
., PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
., PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
`.emacs' customizations 8.3.1 Completing GNU gettext Installation

0
0, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
0, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands

<
<, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
<, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning

=
=, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
=, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands

>
>, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
>, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning

?
?, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
?, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands

_
_, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
_, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands

A
a, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
A, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
a, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
A, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
auxiliary PO file 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files

C
C-c C-a, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-c C-a, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-c C-a, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
C-c C-a, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
C-c C-c, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-c C-c, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-c C-k, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-c C-k, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
C-j, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
C-j, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
commands 8.3.2 Main PO mode Commands
comment out PO file entry 8.3.8 Obsolete Entries
consulting program sources 8.3.12 C Sources Context
consulting translations to other languages 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
current entry of a PO file 8.3.3 Entry Positioning
cut and paste for translated strings 8.3.9 Modifying Translations

D
DEL, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
DEL, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
DEL, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries

E
editing comments 8.3.10 Modifying Comments
editing multiple entries 8.3.11 Details of Sub Edition
editing translations 8.3.9 Modifying Translations
etags, using for marking strings 4.5 Marking Translatable Strings
exiting PO subedit 8.3.11 Details of Sub Edition

F
f, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
F, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
f, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
F, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
find source fragment for a PO file entry 8.3.12 C Sources Context

H
h, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
h, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands

I
installing PO mode 8.3.1 Completing GNU gettext Installation

K
k, PO Mode command 8.3.7 Untranslated Entries
K, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
K, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
k, PO Mode command 8.3.7 Untranslated Entries
k, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
k, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations

L
LFD, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
LFD, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
looking at the source to aid translation 8.3.12 C Sources Context

M
m, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
m, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
M-,, PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings
M-., PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings
M-A, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
M-A, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
M-S, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
M-s, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
M-S, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
M-s, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
marking strings for translation 4.5 Marking Translatable Strings
moving by fuzzy entries 8.3.6 Fuzzy Entries
moving by obsolete entries 8.3.8 Obsolete Entries
moving by translated entries 8.3.5 Translated Entries
moving by untranslated entries 8.3.7 Untranslated Entries
moving through a PO file 8.3.3 Entry Positioning

N
n, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
n, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
next-error, stepping through PO file validation results 8.3.2 Main PO mode Commands
normalize, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files

O
O, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
o, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
O, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
o, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
obsolete active entry 8.3.8 Obsolete Entries

P
p, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
p, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
pending subedits 8.3.11 Details of Sub Edition
po-auto-edit-with-msgid, PO Mode variable 8.3.9 Modifying Translations
po-auto-fuzzy-on-edit, PO Mode variable 8.3.5 Translated Entries
po-auto-select-on-unfuzzy, PO Mode variable 8.3.6 Fuzzy Entries
po-confirm-and-quit, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-consider-as-auxiliary, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
po-consider-source-path, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
po-current-entry, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-cycle-auxiliary, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
po-cycle-source-reference, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
po-edit-comment, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
po-edit-msgstr, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
po-exchange-location, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-fade-out-entry, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
po-fade-out-entry, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
po-first-entry, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-help, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-ignore-as-auxiliary, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
po-ignore-source-path, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
po-kill-comment, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
po-kill-msgstr, PO Mode command 8.3.7 Untranslated Entries
po-kill-msgstr, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
po-kill-ring-save-comment, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
po-kill-ring-save-msgstr, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
po-last-entry, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-mark-translatable, PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings
po-msgid-to-msgstr, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations
po-next-entry, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-next-fuzzy-entry, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
po-next-obsolete-entry, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
po-next-translated-entry, PO Mode command 8.3.5 Translated Entries
po-next-untranslated-entry, PO Mode command 8.3.7 Untranslated Entries
po-normalize, PO Mode command 8.3.4 Normalizing Strings in Entries
po-other-window, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-pop-location, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-previous-entry, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-previous-fuzzy-entry, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
po-previous-obsolete-entry, PO Mode command 8.3.8 Obsolete Entries
po-previous-translated-entry, PO Mode command 8.3.5 Translated Entries
po-previous-untransted-entry, PO Mode command 8.3.7 Untranslated Entries
po-push-location, PO Mode command 8.3.3 Entry Positioning
po-quit, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-select-auxiliary, PO Mode command 8.3.13 Consulting Auxiliary PO Files
po-select-mark-and-mark, PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings
po-select-source-reference, PO Mode command 8.3.12 C Sources Context
po-statistics, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-subedit-abort, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
po-subedit-cycle-auxiliary, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
po-subedit-exit, PO Mode command 8.3.11 Details of Sub Edition
po-subedit-mode-hook, PO Mode variable 8.3.10 Modifying Comments
po-tags-search, PO Mode command 4.5 Marking Translatable Strings
po-undo, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-unfuzzy, PO Mode command 8.3.6 Fuzzy Entries
po-validate, PO Mode command 8.3.2 Main PO mode Commands
po-yank-comment, PO Mode command 8.3.10 Modifying Comments
po-yank-msgstr, PO Mode command 8.3.9 Modifying Translations

Jump to: # , . 0 < = > ? _
A C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W X Y

[ << ] [ >> ] [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

This document was generated on May, 16 2011 using texi2html 1.76.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.