Home Dokumentacje Szybka Instalacja Gentoo
24 | 02 | 2020
Szybka Instalacja Gentoo

Szybka instalacja Gentoo

Xavier Neys
Autor

Sven Vermeulen
Autor

Steven Wagner
Autor

Łukasz Damentko
Tłumaczenie

Spis treści:

1. Wprowadzenie

Ten dokument zawiera wszystkie polecenia, których wydanie jest konieczne dla zainstalowania Gentoo za pomocą archiwum stage3. Do pobrania archiwum stage3 i drzewa Portage konieczne będzie działające połączenie z Internetem.

Nowi użytkownicy powinni zapoznać się z Podręcznikiem Gentoo. Zawiera on szczegółowy opis całego procesu instalacji oraz pracy z Gentoo.

Czas podany w opisie został zmierzony na komputerze PC z procesorem AMD 2000 1.66 Ghz, 512 MB pamięci RAM i dwoma dyskami SATA podłączonymi do sprzętowego kontrolera.

Listing 1.1: Sprawdzanie komputera

(Poniższe polecenia umożliwią obliczenie czasu jaki zajmie instalacja
Gentoo na komputerze o innych parametrach technicznych)

# grep bogo /proc/cpuinfo
bogomips    : 3337.81

# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:  1100 MB in 2.00 seconds = 549.97 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 224 MB in 3.01 seconds = 74.36 MB/sec

# grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:    509248 kB

2. Szybka instalacja

Płyty instalacyjne

Pobieramy płytę z jednego z serwerów lustrzanych. Minimalne pliki ISO są w katalogu releases/x86/<release>/installcd, pełne płyty instalacyjne w releases/x86/<release>/livecd. Płyta minimalna przydaje się tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do Internetu. Płyta pełna służy do instalowania Gentoo bez dostępu do sieci, w takim przypadku należy skorzystać z Podręcznika Gentoo 2007.0. Jeśli chodzi o ten opis, należy pobrać płytę minimalną.

Nagrywamy i uruchamiamy płytę instalacyjną.

Uruchamianie systemu płyty instalacyjnej

Wciskamy F2 na ekranie uruchamiania, aby poznać możliwe do wybrania opcje. Można uruchomić gentoo lub gentoo-nofb, to drugie wyłącza framebuffer. Dodajemy opcję nox, aby nie ładowało się środowisko graficzne. Inne opcje pozwalają na włączenie lub wyłączenie rozmaitych dodatkowych funkcji. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, sprzęt zostanie poprawnie wykryty, a odpowiednie sterowniki załadowane. Jeśli jądro się nie uruchomi lub komputer się zawiesi, należy poeksperymentować z różnymi ustawieniami. Najbezpieczniejsza jest opcja nodetect - po wydaniu której sami ręcznie możemy załadować potrzebne moduły.

Listing 2.1: Uruchamianie systemu płyty instalacyjnej

Gentoo Linux Installation LiveCD           http://www.gentoo.org
Enter to Boot; F1 for kernels F2 for options.
boot: gentoo-nofb
 (w razie problemów)
boot: gentoo-nofb nodetect

Opcjonalnie: ładowanie modułów

Jeśli skorzystamy z opcji nodetect, po uruchomieniu będzie konieczne ręczne załadowanie niezbędnych do obsługi sprzętu modułów. Konieczne jest zapewnienie połączenia z Internetem i obsługi dysków. Program lspci umożliwia wykrycie używanego sprzętu.

Listing 2.2: Ładowanie potrzebnych modułów

livecd root # lspci
(Korzystamy z wyniku tego polecenia w celu określenia, które moduły są
potrzebne)

(A następnie je ładujemy)
livecd root # modprobe 3w-9xxx
livecd root # modprobe r8169

Konfiguracja sieci

Jeśli połączenie sieciowe jeszcze nie działa, należy skorzystać z programu net-setup w celu jego konfiguracji. Możliwe też, że przed przystąpieniem do konfiguracji konieczne będzie załadowanie dodatkowych modułów za pomocą polecenia modprobe. Posiadacze ADSL powinni skorzystać z pppoe-setup i pppoe-start. Aby zadziałało PPTP, należy edytować /etc/ppp/chap-secrets i /etc/ppp/options.pptp, a następnie użyć pptp <numer ip serwera>.

Połączenia bezprzewodowe konfiguruje się za pomocą iwconfig, a dopiero potem uruchamia net-setup, ifconfig, dhcpcd oraz, jeśli to jest konieczne, route.

Jeśli komputer znajduje się za serwerem proxy, należy za pomocą polecenia export ustawić odpowiednio zmienne http_proxy, ftp_proxy i RSYNC_PROXY.

Listing 2.3: Konfiguracja sieci za pomocą kreatora

livecd root # net-setup eth0

Można również skonfigurować sieć ręcznie. W poniższym przykładzie przypisujemy komputerowi adres 192.168.1.10 oraz ustawiamy 192.168.1.1 jako router i serwer nazw.

Listing 2.4: Ręczna konfiguracja sieci

livecd root # ifconfig eth0 192.168.1.10/24
livecd root # route add default gw 192.168.1.1
livecd root # echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf

Płyta instalacyjna umożliwia uruchomienie serwera sshd. Możemy również dodać konta użytkowników i uruchomić irssi (tekstowy klient IRC) oraz przeglądać sieć za pomocą links.

Opcjonalnie: konfiguracja serwera SSH

Serwer sshd umożliwia łączenie się z komputerem, na którym instalujemy Gentoo z innych maszyn oraz zdalną instalację.

Listing 2.5: Uruchamianie sshd

livecd root # time /etc/init.d/sshd start
 * Generating hostkey ...
(sshd tworzy klucze, wyświetla dalsze informacje)
 * starting sshd ...              [ok]

real  0m13.688s
user  0m9.420s
sys  0m0.090s

Następnie ustawiamy hasło roota na płycie instalacyjnej, co umożliwi łączenie się z innego komputera. Ostrzegamy, że umożliwianie takich połączeń w normalnych warunkach jest bardzo niebezpieczne. Jeśli sieć nie jest bezpieczna, należy ustawić długie i mocne hasło oraz nie korzystać z takich opcji w przyszłości. Serwer SSH zostanie wyłączony po ponownym uruchomieniu komputera.

Listing 2.6: Ustawianie hasła roota

livecd root # passwd
New UNIX password: wpisz_hasło
Retype new UNIX password: wpisz_hasło
passwd: password updated successfully

Teraz można uruchomić terminal na drugim komputerze, połączyć się z nową maszyną i kontynuować instalację zdalnie, przeklejając polecenia z tego opisu.

Listing 2.7: Łączenie z innego komputera

(Wpisujemy adres IP komputera, na którym instalujemy Gentoo)
$ ssh 
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
The authenticity of host '192.168.1.10 (192.168.1.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 96:e7:2d:12:ac:9c:b0:94:90:9f:40:89:b0:45:26:8f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.10' (RSA) to the list of known hosts.
Password: wpisz_hasło

Przygotowywanie dysków

Dzielimy dysk na partycje za pomocą programu fdisk lub cfdisk. Potrzebna będzie co najmniej jedna partycja wymiany (typ 82) i jedna partycja linuksowa (typ 83). W poniższym przykładzie stworzymy trzy partycje, partycję główną, partycję wymiany oraz partycję /boot. Nazwa urządzenia twardego dysku to /dev/sda. Oznaczenie partycji jako uruchamialna (Boot) zwykle jest ignorowane, ale nie zawsze, dlatego na wszelki wypadek wybierzemy to ustawienie za pomocą polecenia a w fdisku.

Listing 2.8: Tworzenie partycji

livecd ~ # fdisk /dev/sda

(W dalszej częsci opisu będziemy posługiwać się następującym podziałem:)

livecd ~ # fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 599.9 GB, 599978409984 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 72943 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     12    96358+ 83 Linux
/dev/sda2       13     110   787185  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3       111    72943  585031072+ 83 Linux

Następnie za pomocą mke2fs, mke2fs -j, mkreiserfs, mkfs.xfs lub mkfs.jfs tworzymy systemy plików na partycjach. Aktywujemy też partycję wymiany za pomocą poleceń mkswap i swapon.

Listing 2.9: Tworzenie systemów plików i aktywowanie partycji wymiany

(ext2 wystarczy dla partycji /boot)
livecd ~ # mke2fs /dev/sda1

(Główna partycja będzie na ext3)
livecd ~ # mke2fs -j /dev/sda3

(Tworzymy i aktywujemy partycję wymiany)
livecd ~ # mkswap /dev/sda2 && swapon /dev/sda2

Montujemy główną partycję w katalogu /mnt/gentoo. W razie potrzeby tworzymy katalogi dla dodatkowych partycji (np. /mnt/gentoo/boot).

Listing 2.10: Montowanie systemów plików

livecd ~ # mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
livecd ~ # mkdir /mnt/gentoo/boot
livecd ~ # mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
livecd ~ # cd /mnt/gentoo

Rozpakowywanie archiwum stage

Po pierwsze ustawiamy datę za pomocą polecenia date MMDDRRRR. W przykładzie używamy czasu UTC.

Listing 2.11: Ustawianie daty i czasu UTC

(Sprawdzamy godzinę)
livecd gentoo # date
Mon Mar 6 00:14:13 UTC 2006

(Ustawiamy datę i godzinę jeśli jest to konieczne)
livecd ~ # date 030600162006 (Format to MMDDggmmRRRR)
Mon Mar 6 00:16:00 UTC 2006

Następnie pobieramy archiwum stage z jednego z serwerów lustrzanych. Przechodzimy do /mnt/gentoo i rozpakowujemy je poleceniem tar xjpf <plik stage3>.

Listing 2.12: Pobieranie archiwum stage3

livecd gentoo # links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
(Wybieramy serwer i przechodzimy do katalogu
releases/x86/2008.0/stages/, wybierając z niego odpowiedni plik. Prawdopodobnie
jest to stage3 dla architektury i686. Następnie rozpoczynamy pobieranie
naciskając klawisz D)

(Lub pobieramy plik bezpośrednio, nie szukając znajdującego się najbliżej serwera)
livecd gentoo # wget http://distfiles.gentoo.org/releases/x86/2008.0/stages/stage3-i686-2008.0.tar.bz2

Listing 2.13: Rozpakowujemy archiwum

livecd gentoo # time tar xjpf stage3*

real 1m14.157s
user 1m2.920s
sys  0m7.530s

Następnie instalujemy drzewo Portage. Postępujemy z nim tak jak ze stage3. Wybieramy serwer lustrzany, pobieramy plik i rozpakowujemy.

Listing 2.14: Pobieranie drzewa Portage

livecd gentoo # cd /mnt/gentoo/usr
livecd usr # links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
(Wybieramy serwer, przechodzimy do katalogu snapshots/, podświetlamy
portage-latest.tar.bz2 i wciskamy D żeby go pobrać)

(Lub pobieramy go bezpośrednio, nie szukając znajdującego się
najbliżej serwera)

livecd gentoo # cd /mnt/gentoo/usr
livecd usr # wget http://distfiles.gentoo.org/snapshots/portage-latest.tar.bz2

Listing 2.15: Rozpakowujemy archiwum z drzewem Portage

livecd usr # time tar xjf portage-lat*

real 0m40.523s
user 0m28.280s
sys  0m8.240s

Chrootowanie

Montujemy systemy plików /proc i /dev, kopiujemy do nowego systemu plik /etc/resolv.conf i chrootujemy się do instalowanego systemu.

Listing 2.16: Chrootowanie

livecd usr # cd /
livecd / # mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
licecd / # mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
livecd / # cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
livecd / # chroot /mnt/gentoo /bin/bash
livecd / # env-update && source /etc/profile
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...

Konfiguracja strefy czasowej

Ustawiamy informację o swojej strefie czasowej używając właściwej ścieżki z katalogu /usr/share/zoneinfo.

Listing 2.17: Ustawienie strefy czasowej

livecd / # ls /usr/share/zoneinfo

(Przykład dla Warszawy)
livecd / # cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

livecd / # date
Wed Mar 8 00:46:05 CET 2006

Konfiguracja nazw hosta i domeny

Ustawiamy nazwę hosta w plikach /etc/conf.d/hostname i /etc/hosts. W poniższym przykładzie skorzystamy z mybox jako nazwy hosta oraz z at.myplace jako domeny. Można edytować pliki w nano lub skorzystać z poniższych poleceń:

Listing 2.18: Ustawianie nazwy hosta i domeny

livecd / # cd /etc
livecd etc # echo "127.0.0.1 mybox.at.myplace mybox localhost" > hosts
livecd etc # sed -i -e 's/HOSTNAME.*/HOSTNAME="mybox"/' conf.d/hostname
(Korzystamy ze zdefiniowanej nazwy hosta i sprawdzamy)
livecd etc # hostname mybox
livecd etc # hostname -f
mybox.at.myplace

Konfiguracja jądra

Instalujemy źródła jądra (zwykle gentoo-sources), kompilujemy i kopiujemy plik arch/i386/boot/bzImage do katalogu /boot.

Listing 2.19: Instalacja jądra

livecd etc # time emerge gentoo-sources

real 2m51.435s
user 0m58.220s
sys  0m29.890s
livecd etc # cd /usr/src/linux
livecd linux # make menuconfig
(Konfiguracja jądra)
livecd linux # time make -j2

(Czas trwania zależy od wybranych opcji)
real 3m51.962s
user 3m27.060s
sys  0m24.310s

livecd linux # make modules_install
livecd linux # cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel

Konfiguracja systemu

Edytujemy plik /etc/fstab i zamieniamy wpisy BOOT, ROOT i SWAP nazwami konkretnych partycji. Należy dwa razy sprawdzić czy wpisy odpowiadają założonym przed chwilą partycjom i systemom plików.

Listing 2.20: Przykładowy plik fstab

livecd linux # cd /etc
livecd etc # nano -w fstab
/dev/sda1  /boot   ext2  noauto,noatime   1 2
/dev/sda3  /     ext3  noatime      0 1
/dev/sda2  none   swap  sw         0 0

Następnie konfigurujemy połączenie sieciowe w pliku /etc/conf.d/net. Dodajemy skrypt startowy net.eth0 na domyślny (default) poziom uruchomieniowy. Jeśli mamy kilka kart sieciowych, podlinkowujemy je do skryptu net.eth0 i dodajemy na domyślny poziom uruchomieniowy. Następnie edytujemy plik /etc/conf.d/net za pomocą nano lub wpisujemy następujące polecenia:

Listing 2.21: Konfiguracja sieci

livecd etc # cd conf.d
livecd conf.d # echo 'config_eth0=( "192.168.1.10/24" )' >> net
livecd conf.d # echo 'routes_eth0=( "default via 192.168.1.1" )' >> net
livecd conf.d # rc-update add net.eth0 default
(Jeśli sterownik do karty sieciowej został zbudowany jako moduł, należy
dopisać go do pliku /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6)
livecd conf.d # echo r8169 >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
(Aby umożliwić łączenie się przez SSH do komputera po jego ponownym uruchomieniu)
livecd conf.d # rc-update add sshd default

Uwaga: Jeśli jest konieczne wsparcie dla PCMCIA, należy zainstalować pcmciautils.

Ustawiamy hasło roota za pomocą polecenia passwd.

Listing 2.22: Ustawianie hasła roota

livecd conf.d # passwd
New UNIX password: wpisz_hasło
Retype new UNIX password: wpisz_hasło
passwd: password updated successfully

Następnie ustawiamy odpowiednią strefę czasową w pliku /etc/conf.d/clock.

Listing 2.23: Edycja /etc/conf.d/clock

livecd conf.d # nano -w /etc/conf.d/clock
TIMEZONE="Europe/Warsaw"

Sprawdzamy konfigurację systemu w /etc/rc.conf, /etc/conf.d/rc, /etc/conf.d/keymaps i zmieniamy wpisy tak, aby odpowiadały żądanym ustawieniom.

Listing 2.24: Opcjonalnie: konfiguracja systemu

livecd conf.d # nano -w /etc/rc.conf
livecd conf.d # nano -w /etc/conf.d/rc
livecd conf.d # nano -w /etc/conf.d/keymaps

Instalowanie narzędzi systemowych

Teraz instalujemy program logującegy, np. syslog-ng oraz demona cron, np. vixie-cron. Oba dodajemy do poziomu uruchomieniowego.

Uwaga: Demony cron są zależne od MTA. W związku z tym jako zależność zostanie zainstalowane mail-mta/ssmtp. Można użyć bardziej zaawansowanego MTA instalując go przed instalacją demona cron. Jeśli nie jest potrzebny, zostajemy przy domyślnym wyborze.

Listing 2.25: Instalacja loggera i demona cron

livecd conf.d # time emerge syslog-ng vixie-cron

real 1m54.099s
user 1m2.630s
sys  0m34.620s
livecd conf.d # rc-update add syslog-ng default
livecd conf.d # rc-update add vixie-cron default

Następnie instalujemy niezbędne narzędzia systemowe (xfsprogs, reiserfsprogs lub jfsutils) oraz programy do obsługi sieci (dhcpcd lub ppp).

Listing 2.26: Instalowanie dodatkowych narzędzi systemowych

livecd conf.d # emerge xfsprogs      (Jeśli używamy systemu plików XFS)
livecd conf.d # emerge jfsutils      (Jeśli używamy systemu plików JFS)
livecd conf.d # emerge reiserfsprogs   (Jeśli używamy systemu plików Reiser)
livecd conf.d # emerge dhcpcd       (Jeśli potrzebny jest klient DHCP)
livecd conf.d # emerge ppp        (Dla połączeń PPPoE ADSL)

Konfiguracja programu ładującego

Instalujemy program grub i konfigurujemy go.

Listing 2.27: Instalacja i konfiguracja GRUB

livecd conf.d # time emerge grub

real 1m4.634s
user 0m39.460s
sys  0m15.280s
livecd conf.d # nano -w /boot/grub/grub.conf

Listing 2.28: Przykładowy plik grub.conf

default 0
timeout 10

title Gentoo
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel root=/dev/sda3

Listing 2.29: Instalacja gruba

livecd conf.d # grub
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.

grub> root (hd0,0)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0xfd

grub> setup (hd0)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 16 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+16 p (hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/
grub/menu.lst"... succeeded
Done.

grub> quit

Ponowne uruchamianie

Wychodzimy z chroota, odmontowujemy partycje i ponownie uruchamiamy komputer:

Listing 2.30: Ponowne uruchomienie komputera

livecd conf.d # exit
livecd / # umount /mnt/gentoo/dev /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo
livecd / # reboot
(Wyjmujemy płytę instalacyjną z napędu)

Finalizowanie instalacji

Uwaga: Całkowity czas pomiędzy wyświetleniem znaku zachęty po raz pierwszy a uruchomieniem nowego systemu wyniósł 00:42:31 czyli mniej niż godzinę. A przecież ten czas został wydłużony przez pobieranie wielu dużych plików jak stage3, drzewo Portage i kilka dużych pakietów. Poza tym w czas instalacji wliczona była również konfiguracja jądra.

Logujemy się jako root, a następnie dodajemy jednego lub kilku użytkowników do codziennej pracy za pomocą polecenia useradd.

Listing 2.31: Łączenie się do komputera, na którym zostało zainstalowane Gentoo

(Czyścimy plik known_hosts)
$ nano -w ~/.ssh/known_hosts
(Szukamy IP nowego komputera i kasujemy tę linię, następnie zapisujemy plik i wychodzimy z nano)

(Łączymy się z tym komputerem)
$ ssh 
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
The authenticity of host '192.168.1.10 (192.168.1.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 96:e7:2d:12:ac:9c:b0:94:90:9f:40:89:b0:45:26:8f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.10' (RSA) to the list of known hosts.
Password: wpisz_hasło

Listing 2.32: Dodawanie konta użytkownika

mybox ~ # adduser -g users -G lp,wheel,audio,cdrom,portage,cron -m mkay
mybox ~ # passwd mkay
New UNIX password: wpisz_hasło
Retype new UNIX password: wpisz_hasło
passwd: password updated successfully

Ostatnie poprawki w konfiguracji

Wybieramy najlepsze serwery lustrzane i dodajemy odpowiednio do zmiennych SYNC i GENTOO_MIRRORS w pliku /etc/make.conf - lub korzystamy z programu mirrorselect, który zrobi to za nas. Można też ustawić ilość równoległych procesów kompilacji.

Listing 2.33: Praca z mirrorselect i ustawianie MAKEOPTS

mybox ~ # emerge mirrorselect
mybox ~ # mirrorselect -i -o >> /etc/make.conf
mybox ~ # mirrorselect -i -r -o >> /etc/make.conf
(Ilość procesorów powiększona o jeden zwykle jest tu najlepszą wartością)
mybox ~ # echo 'MAKEOPTS="-j2"' >> /etc/make.conf

Następnie ustawiamy flagi USE. W tym celu uruchamiamy emerge -vpe world, aby przejrzeć listę zainstalowanych pakietów oraz używanych przez nich flag USE. Następnie dopisujemy wybrane flagi w pliku /etc/make.conf lub wpisujemy poniższe polecenia:

Listing 2.34: Podgląd flag USE oraz ich ustawianie

mybox ~ # emerge -vpe world
(Portage wyświetli listę pakietów i ich flag USE. W przykładzie
wyłączymy flagi ipv6 i fortran oraz włączymy unicode
mybox ~ # echo 'USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode"' >> /etc/make.conf

Najnowsze wersje glibc do zdefiniowania lokalizacji używają pliku /etc/locale.gen.

Listing 2.35: Wybór lokalizacji

mybox ~ # cd /etc
mybox etc # nano -w locale.gen
mybox etc # locale-gen

Na koniec warto jeszcze zmienić CFLAGS w pliku /etc/make.conf w celu zoptymalizowania kompilacji pakietów. Zbytni zapał w dostrajaniu tej zmiennej i dodawanie zbyt wielu flag zwykle kończy się zepsuciem systemu, dlatego zalecamy rozwagę. Dobrym rozwiązaniem jest zwykle wpisanie typu procesora do opcji march i dopisanie flag -O2 -pipe.

W tym momencie można też przełączyć system do wersji niestabilnej - ~x86. Jest to zdecydowanie opcja dla bardzo doświadczonych użytkowników Gentoo, którzy potrafią sobie poradzić z naprawą zepsutego ebuildu czy pakietu. Jeśli system ma pozostać w wersji stabilnej, nie należy dodawać zmiennej ACCEPT_KEYWORDS. Dobrym pomysłem jest dodanie wpisu FEATURES="ccache".

Listing 2.36: Ostatnie zmiany w make.conf

mybox etc # nano -w make.conf
(Ustawiamy -march na odpowiedni typ procesora)
CFLAGS="-O2 -march=athlon-xp -pipe"
(Dodajemy linię)
FEATURES="ccache"
(Tę linię dodają tylko bardzo doświadczeni użytkownicy)
ACCEPT_KEYWORDS="~x86"

W tym momencie można dwukrotnie przebudować cały system, aby w pełni skorzystać ze wszelkich dokonanych w konfiguracji zmian. Zajmie to bardzo dużo czasu i da niewiele korzyści. W związku z tym wiele osób decyduje się na zignorowanie tego kroku i pozwolonie systemowi na stopniową przebudowę w miarę codziennych aktualizacji. Ponowna kompilacja na tym etapie uczyniłaby jednak system bardziej spójnym. Plusy przebudowy całego systemu zostały dokładnie omówione w tekście Aktualizacja GCC w Gentoo.

Przebudowa pakietów, których nowsze wersje pojawiły się od czasu wydania Gentoo oraz tych, którym zmieniły się flagi USE zajmie mnóstwo czasu. Czasami może pojawić się informacja o blokadzie, która uniemożliwia aktualizację pakietów. Należy poszukać wtedy wpisów "[blocks B ]" w wyjściu polecenia emerge -vpuD --newuse world i usunąć blokujące pakiety.

Listing 2.37: Aktualizacja systemu

(Instalacja ccache)
mybox etc # emerge ccache

(Przełączenie systemu na ~x86 znacznie zwiększy ilość pakietów do zaktualizowania)
mybox etc # emerge -vpuD --newuse world
(Należy dokładnie przyjrzeć się liście pakietów i ich flagom USE,
usunąć te, które blokują instalację, jeśli takie się pojawią, a następnie
przystąpić do długiego procesu aktualizacji)
mybox etc # time emerge -vuD --newuse world
(Przekompilowano 79 pakietów)


real 180m13.276s
user 121m22.905s
sys  36m31.472s

(Należy również przeinstalować libtool co pozwoli na uniknięcie problemów w przyszłości)
mybox etc # emerge --oneshot libtool

(Aktualizujemy pliki konfiguracyjne uważając, aby dispatch-conf nie nadpisało naszych ustawień)
mybox etc # dispatch-conf

(Po aktualizacji perla należy uruchomić skrypt perl-cleaner)
mybox etc # time perl-cleaner all
real 1m6.495s
user 0m42.699s
sys  0m10.641s

(W przypadku aktualizacji pythona należy uruchomić skrypt python-updater
mybox etc # python-updater

Co dalej?

W zależności od przeznaczenia komputera, na którym zainstalowaliśmy właśnie Gentoo możemy teraz przystąpić do instalacji oprogramowania serwerowego lub biurkowego. W przykładzie zmierzymy czasy emerge gnome i emerge kde na tym samym komputerze, na którym instalowaliśmy system.

Warto przejrzeć dokumentację Gentoo, gdzie znajdują się informacje o instalacji i konfiguracji wielu różnych pakietów.

Ważne: Poniższe polecenia to tylko przykład, nie jest to już część zalecanej konfiguracji.

Listing 2.38: Instalacja GNOME

mybox etc # emerge -vp gnome

(Przeglądamy listę pakietów i ich flag USE, jeśli to konieczne, dopisujemy je w make.conf
mybox etc # nano -w /etc/make.conf

(Dodajemy następujący wpis do flag USE)
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus \
   -kde -qt3 -qt4 -arts -eds -esd gnome gstreamer gtk firefox"

mybox etc # time emerge gnome
(Zainstalowano 326 pakietów)

real 520m44.532s
user 339m21.144s
sys  146m22.337s

Listing 2.39: Instalacja KDE

mybox etc # emerge -vp kde-meta

(Przeglądamy listę pakietów i ich flag USE, jeśli to konieczne, dopisujemy je w make.conf
mybox etc # nano -w /etc/make.conf

(Dodajemy następujący wpis do flag USE)
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus \
   kde qt3 qt4 -arts -eds -esd -gnome -gstreamer -gtk -firefox"

mybox etc # time emerge kde-meta
(Zainstalowano 391 pakietów)

real 1171m25.318s
user 851m26.393s
sys  281m45.629s

 

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.